vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
تاریخی 881

‎خاطره‌ شیرینی از روحیه خانم همسر حضرت ولی‌امرالله که در سال ۱۹۴۸ میلادی طی نامه‌ای خطاب به جوانان فرمودند ، نقل میشود
‎روحیه خانم چنین مرقوم می‌نمایند :
” چند روز پیش شخصی از حضرت ولی‌امرالله پرسید ” برای فرد بهایی ، هدف از زندگی چیست ؟ ” من در آن موقع حضور نداشتم . هیکل مبارک جوابی را که به او داده بودند برای من تکرار کردند . اما قبل از آن که ایشان جواب را عنایت فرمایند در ذهن خودم در جستجوی جواب برآمدم . آیا ایشان به سائل فرموده بودند که هدف از زندگی عرفان الهی است و به کمال رساندن خلقیات و شخصیت خود ؟ واقعا به هیچ وجه جوابی را که ایشان داده بودند در خواب هم نمی‌دیدم . ایشان فرموده بودند :
هدف از زندگی برای فرد بهایی
( ترویج وحدت عالم انسانی است . )
تمام زندگی ما به زندگی کل افراد بشر وابسته است . ما در طلب رستگاری شخصی نیستیم ، بلکه نجاح و فلاح عمومی را طالبیم . بر ما نیست که نگاهی به خویشتن اندازیم و بگوییم ” حال به نجات روحت بپرداز و جایگاهی راحت در عالم بعد برای خود تدارک ببین . ” خیر ، ما باید مشغول پدید آوردن ملکوت بر وجه ارض باشیم . این مفهومی بس بزرگ دارد . حضرت ولی امرالله در ادامه توضیح دادند که :
هدف ما ایجاد مدنیتی جهانی است که خود بنفسه بر شخصیت و اخلاق فرد تاثیر می‌گذارد .” انتهی
‎نقل از روحیه ربانی
-