vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی بیانات مبارکه
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"ای یاران الهی به کمال نشاط وانبساط عالم انسانی را خدمت نمایید وبه نوع بشر محبت نمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
دربارۀ ارزش جمع شدن برای دعا و مناجات، حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
«انسان ممکن است بگوید هر وقت میل داشته باشم ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
جضرت عبد البهاء می فرمایند :
ای ثابتان، هر چند انسان را خداوند پاک از مشتی خاک خلق فرمود، ولی در این صدف، دُرّی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" هر مظلومی را ملجأو پناه باشيد و هر مغلوبی را دستگير و مجيرِ توانا . هر مريضی را طبي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
درتبلیغ امرالله از روش مجادله و مبارزه باید بر حذر بود
"ای پسر خاک براستی میگویم غافلترین عباد کسی است که در قو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه
نصایح حضرت عبدالبهاء بر عزت و بزرگواری نفوس
هوالله...
"پس بزرگی و عزت قدیمه مخصوص در شئون رحمانی و دخول در ظل کل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
شمول تائیدات الهیه از نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء

نظر به قلت عدد نکنید .....بلکه
قلوب را پاک بجوئید .
یک نفس مق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"هيچ امری باندازه خد‌مت بامراللّه موفّقيّت در برندارد. خدمت مغناطيس تأييدات الهيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند:
" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند . او علاوه ب...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
"بگو ای مردمان! سخن به اندازه گفته می شود، تا نو رسیدگان بمانند و نورستگان برسند. شیر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"ای اهل ایران قلب که ودیعۀ ربّانیّه است، او را از آلایش خودپرستی پاک و مقدّس نموده ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
"هر نفسی فی الحقیقه بر تغییر و تبدیل و فنای عالم آگاه شود، او را هیچ شیء از اشیاء پژمر...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
ولى عزيز امرالله ميفرمايند :

"آبی که به بذر امرالله حیات می بخشد، خون شهداست."
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
محفل اُنس
شمع های روشن و بارقۀ صبح
حضرت عبدالبهاء مبیّن عظیم الشأن آئین مقدّس بهائی آیندۀ مردم کرۀ زمین بطور ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهآء می‌فرمایند:
"ذهن متحرّی و محقّق زنده و پاینده است و ذهن بی اعتنا و توجّه ناشنوا و مرده است. اهل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" اگر چنانچه از بعضی دوستان قصوری صادر گردد ديگران بايد بذيل ستر بپوشند و در اِکمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" بقصور کس نظر ننمائيد جميع را بنظر عفو ببينيد زيرا چشم خطا بين نظر بخطا کند امّا نظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﯿﻪﺀ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
هر زهری را پادزهری است

نام خداوند آغاز سخن دانشمند است
ای نوش دل هر هوشمند، هر زهری را پادزهری است و هر نیشی ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاء الله توضیح می دهند
که تفاوت هایی که بین تعالیم پیامبران مختلف مشاهده می شود، به سببِ تفاوتی در مقام ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد سوم ص۲۲۳

عبدالبهاء جان فدای دوستان می‌نمايد علی‌الخصوص ياران مسجون ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی امرالله در توقیع مبارک مورّخ ۷ اپریل ۱۹۳۵ خطاب به یکی از یاران میفرمایند:
" ... درباره استفاده از موسیق...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

" حضرت بهاءالله اعلان فرمودند که چون جهل ونادانی و فقدان تربیت و دانائی علت انفعال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
نشر اکاذیب علیه امر بهائی در جرائد
نشر اکاذیب در جرائد و برنامه‌های تلویزیونی علیه امر مبارک روز به روز شدّت ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
جمال قدم می فرمایند:
"ای بندۀ دوست، ندای دوست را از گوش جان بشنو. مادامی که به او ناظری او به تمام چشم به تو ناظر...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
بيانى از بهاء الله در باره ى مظلوميت بهائيان:
"ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدلله ظلم ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء اشارتی لطیف دارند که:

"امتحانات الهیّه در این جهان است نه در جهان ملکوت ... در جهان دیگر حقیقت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی عزیزومحبوب امرالله در (زر واتش صفحه ١٠٣)میفرمايند:

" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرة بهاءالله ميفرمايند :
" اگر نفسی قطره ای از بحر محبّت بياشامد و يا برشحه ای از بحر انقطاع فائز شود جميع عالَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
(( عکس‌العمل حضرت عبدالبهاء به ردّیه ))
گویا شخصی ردّیه‌ای علیه امر مبارک نوشت و انتشار عامّ داد. جناب میرزا حی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
ما با جنگ و سياست كاري نداريم ما مبشر صلحيم با ما در باره صلح صحبت كنيد از سياستمدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء در خطابی فرمودند قوله العزیز:
"ای یاران از قرار مسموع در بعضی بلاد پنجم جمادی الاولی را عید ولا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ :

"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند...ادامه
حضرت اعلی
   
بیانات مبارکه
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت ولىّ عزيز امرالله مى فرمايند:

" ما مانند کسانی هستيم که زمين را شخم مى زنند و
هر يک از آنها با گروه خود با...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
اتحاد میان احبا
قسم به اسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی به شئونات عرضيه ناظر باشد بايستيد بر امر الهی و با يکديگ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
مثنوى حضرت بهاالله با توضيح انگليسى ...

ساقی از غيب بقا برقع بر افكن از عذار
تا بنوشم خمر باقی از جمال كردگار "
...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاءالله فرموده اند
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
جمال قدم می‌فرمایند:
"ای عباد، اگر در این ایّام مشهود و عالم موجود، فی‌الجمله، امور بر خلاف رضا از جبروت قضا و...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
بیانی زیبا از حضرت عبدالبهاء در بارهء مُد لباس خانمها
سوم اکتبر 1912 است خبرنگارروزنامه سانفرانسیسکو ازحضرت ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
امر به معروف و نهی از منکر در آثار بهائی
در دیانت بهائی حکمی که به افراد اجازه دهد در مورد رفتار دیگری قضاوت کر...ادامه
-
   
بیانات مبارکه
بگذارید رفتار شما به دنیا فریاد زند که شما بهائی هستید . چون این عمل است که با دنیا صحبت میکند و سبب پیشرفت عالم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
مرگ را چگونه باید نگریست
روزی یکی از احبّاء از حضرت عبدالبهاء سؤال کرد، "مرگ را چگونه باید نگریست؟" هیکل مبارک ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
دو معناى نفس...
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند : " در خصوص سوالی که کرده اید،در اثار بهایی ، درحقیقت نفس دارای ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
سعادت در چيست ؟
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"سعادت طعام ربّانی روح انسانی و شهد بهشتی ارواح بشری است که موهبت فن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
هوالله
جمیع بشر همیشه مورد دو احساس هستند. یکی احساس سرور دیگری احساس حزن. وقت سرور روح انسان در پر واز است. جمی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاءالله می فرمایند:
فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمیع زخارف و کبر و غرور، کلّ از تراب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی امر الله می فرمایند :
نام بهاء الله اسم اعظم است
و عبارت یا بهاءالابهی در مقام استغاثه
و الله ابهی در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء راجع به جنّ (درمنتخباتي ازمكاتيب ، جلد ٦ ، ص٤٥٣) ميفرمايند:

از جنّ سؤال نموده بودی که در کتب سم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهأ ميفرمايند :
پدر و مادر نهايت تعب و مشقّت بجهت اولاد کشند و اکثر چون بسنّ رشد رسند پدر و مادر بجها...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت ولی امرالله در مکتوبی که در ۱۸ فوریه از طرف ایشان به یکی از احبّاء نوشته شده چنین می‌فرمایند
"شاید بزرگتر...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه
ای کنيز عزيز الهی
صبح است و روح را بشارتی و قلب را لطافتی و وجود را طراوتی با اين حالت به ياد ذکر دوستان مشغولم....ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
آیا فرار از میدان مبارزه جایز است؟
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا میرزا ابراهیم خطّاط، ساکن تبریز، می‌فرمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبها درمورد دل شکستن و خاطر ازاری میفرمائید
زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجائید
زنهار زنهار از ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند :
قضا دو قسم است يکی محتوم است و ديگری مشروط که معلّق گفته ميشود قضای محتوم آنست که ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
«در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نيست. عقل کاشف حقايق اشياء است. عقل ميزان ادراک است. لهذا هر مسئله ئی را به مي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله