vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه فارسی 33
ای جوهر غفلت
دريغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غيبی در لحنی ظاهر و لکن گوشی نه تا بشنود و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 452
هُو الابهی
إلهی و رجائی هذا عبدک الّذی توجّه اليک و تشبّث بذيلک
و تمسّک بحبلک و اجتهد فی اعلاء کلمتک و سَعی فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 818
آقای میثاق الله نورالدین این داستان را نقل کرده اند:
خادمه ی شیرین بیان بیت شیراز، به نام مادر آقا رضا، زنی بسی...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 588
هُو اللّه
ای پروردگار پدر و مادر اين بنده درگاه را در دريای غفران غوطه ده
و از گناه و خطا پاک و مقدّس نما عفو و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 768
دعای قبل از خواب:

اَنتَ الذّاکِرُ و اَنتَ المَذکورُ
یا اِلهی و سَیِّّدی و مَقصودی اَرادَ عَبدُکَ اَن یَنامَ ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 646
الها بی‌نيازا كريما رحيما ملكا مالكا
همه عباد تواند و از كلمه تو از عدم بوجود آمدند و معترفند بر فقر خود
و غنا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 293
هُو اللّه
إلهی و مؤيّد المخلصين و الثّابتين علی عهدک و المطمئنّين بوعدک
وفّق عبيدک هؤُلاءِ علی عبوديّة عتبة ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 120
يَا ابْنَ الرُّوحِ
لا تَطْلُبْ مِنِّي ما لا نُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ ارْضَ بِما قَضَيْنَا لِوَجْهِكَ، ل...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 210
هُو المحبوب
إلهی و محبوبی انّی اتَضَرَّعُ بروحی و فؤادی ان تقدّسنی من حبّ
غيرک و تُطَهِّرَنی عن التّعلّق بما ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 356
هو الله
خداوندا آمرزگارا اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عالم
را به نور اتّحاد روشن نمايد شرق و غرب را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 475
هُو اللّه
خداوندا رحيما کريما عبادت را به سرچشمه حيات ابدی
برسان و از عذب فرات سرشار کن بندگانت را در خلد برين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 166
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَزَلِيَّتي إِبْداعِي أَبْدَعْتُها لَكَ، فَاجْعَلْها رِداءً لِهَيْكَلِكَ. وَأَحَدِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 693
پیام ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
(از: ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 223
هُو اللّه
پاک يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا صيت نبأ عظيم
در جميع اقاليم منتشر و پرتو شمس حقيقت در کلّ آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 461
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ فديتُ کلّ احبّائک بروحی و ذاتی و کينونتی
و فؤادی و حقيقتی و صفاتی رَبِّ اجعلنی تراباً ي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 723
پیام ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

۳ شهرالعظمة ۱۶۶

۱۹ می ۲۰۰۹

احبّای باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 185
هُو اللّه
ای پروردگار بيهمتا حمد ترا که شام ظلمانی را مبدّل به صبح نورانی فرمودی
و ذلّت ابديّه را به عزّت سرم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 746
پیام ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

۱۱ شهرالجمال ۱۷۲
١٨ اردیبهشت ۱۳۹۴

پیروان باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 569
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و مَلْجَئِی و رجائی انّی بکلّ ذلّ و انکسار ابتهل
الی ملکوت قدسک و افق نيّر رحمانيّتک ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
مناجات نسوان 604
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين جمع نساء ترا کنيزانند و از شدّت محبّت
اشک ريزان و از کمال شوق کف زنان و پاکوبان افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 451
هُو الابهی
ای پروردگار مهربان اين ياران خويش را از بيگانه و خويش بيزار نما و
بنفحات رياض ملکوت ابهايت همراز و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 290
هُو اللّه
إلهی انت مَلاذی و کَهْفُ آمالی و منتهی أَملی و غاية رجائی
انّی ابتهل الی ملکوت رحمانيّتک أَن تؤيّد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 696
پیام رضوان ۲۰۱۲

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

رضوان ۲۰۱...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 338
هُو اللّه
رَبِّ ايّد هذا الجمع علی رضاک و انشر بهم نفحات القدس فی الآفاق
و ثبّت بهم الاقدام علی صراطک المستقي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 43
ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته
مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود چون بدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 832
مثنوى حضرت بهاالله با توضيح انگليسى ...

ساقی از غيب بقا برقع بر افكن از عذار
تا بنوشم خمر باقی از جمال كردگار "
...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 561
هُو اللّه
لک الحمد يا إِلهی بما خرقت ابصار القلوب حجبات النّور
و سبحات الظَّلام الدَّيْجُور المُشَتِّتَةَ ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 491
هُو الله
ای پاک يزدان من اين ياران با وفا مفتون روی تو اند
و مجنون موی تو و سر گشتهء کوی تو و تشنهء جوی تو نظر ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 73
ای فرزند هوی
از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر بقا از عين فنا بياشامی*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 577
هُو اللّه
ای رحمان ای رحيم دلی چون مرآت لطيف صافی عطا کن
تا به انوار محبّتت روشن و منير گردد و به الهامات روحان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 456
هُو اللّه
خدايا ما ضعيفيم تو قوی کن ما نادانيم تو دانا فرما خدايا
فقيريم غنای ملکوتی ده خدايا مرده ايم حيات سر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 82
ای ظالمان ارض
از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نمودهام از ظلم احدی نگذرم و اين عهدی است که در لوح محفوظ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 245
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا إلهی انّی أَضَعُ جَبينی علی عَتَبةِ قدسکَ و فِناءِ بابِ احدِيَّتکَ و
أَدْعُوْکَ بق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 493
هُو الله
ای پروردگار آمرزگاری و ای کردگار بزرگواری پس ياران
مشتاق را بهره ئی از اشراق ده و عشّاق روی خويش را پ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 564
هُو اللّه
الهی گواهی که آرزوی مشاهده انوار کنم و تمنّای ادراک اسرار
از بيگانگی بيزار نما و به يگانگی خويش آشن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 704
پیام رضوان ٢۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۴ میلادی (۱۷۱ بدیع)

(...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 116
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَنْتَ مُلْكِي وَمُلْكِي لا يَفْنى. كَيْفَ تَخافُ مِنْ فَنائِكَ، وَأَنْتَ نُوري وَنُور...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 691
پیام رضوان ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۰ میلادی (۱۶۷ بدیع) (ا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 628
الها معبودا مقصودا
بكمال عجز و ابتهال از تو مسئلت مينمايم اين عبد را از شرّ ناعقين حفظ
فرمائی و از ظلّ سدره من...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 786
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
"بگو ای مردمان! سخن به اندازه گفته می شود، تا نو رسیدگان بمانند و نورستگان برسند. شیر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 273
هُو الابهی
إِلهی إِلهی ترانی مُضْطَرِمَ الفؤاد و مُنسَجِمَ الدُّموع و مُضطربَ القلب
مِن خَشية سَطوة قَهرک ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 221
هوالله
ای پروردگار شکر ترا که اين بينوايان را پر نوا نمودی و اين
گمراهان را به راه هدايت دلالت فرمودی از ظلمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 428
هُو اللّه
ای يزدان مهربان سرا پا گنهيم و خاک رهيم و متضرّع در هر صبحگهيم
ای بزرگوار خطا بپوش و عطا ببخش وفا بفر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 625
بنام خداوند مهربان
ای مهربان دوستی از دوستان يادت نمود يادت نموديم . امروز آنچه ديده ميشود گواهی
ميدهد و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 341
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين جمع پريشان تو اند و عاشقان جمال تو
در اين معبد جمع شده اند رضای تو طلبند الطا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 360
إلهی إلهی اِنَّ هذِهِ اَلْعُصْبَةَ الکُبری وَ الْثُّلَّةَ العُظمی قامَتْ
عَلی خِدْمَتِکَ وَ تَرويجِ الفُنُ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 349
هُو اللّه
ای پروردگار دلها را روشن کن ای خداوند مهربان قلوب
را رشک گلزار و گلشن فرما ای محبوب بيهمتا نفحات عنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 235
اللّه ابهی
اللّهُمَّ يا إلهی تری وُجُوهاً نورانيّةً فيها نَضرةُ رَحمانيّتک و قلوباً
تتمدّد فيها جمال وحداني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 382
هُوالابهی
إلهی إلهی ادعوک فی خفيّات قلبی و بلسان سرّی
و جهری أَن تؤيّد عبدک المُسْتجير بباب احديّتک علی ذکرک
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 7
کلمات فردوسيّه


هُوالناطق بالحقّ فی ملکوُت البيان

يا مشارق العدل و الانصاف و مطالع الصّدق و الالطاف انّ ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 524
يا رَبِّی و يا إِلهی و يا نور الانوار و مرکز الاسرار و جاذب
قلوب الابرار انّی بقلبٍ خافقٍ و دَمْعٍ هامعٍ أَتضر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 260
هُو الابهی
إِلهی و محبوبی انّی اتقرّب اليک بنفحات قدسک الّتی عطّرت
الآفاق و اتوسّل اليک بحقايق المنجذبة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 919
پیام ٣١ اکتبر ٢٠١٧

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 629
بنام دوست
ای دوستان دريای جود در امواج و آفتاب كرم در اشراق . امروز
روز ستايش است نه زمان آلايش. بگو ای دوستان ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 778
جضرت عبد البهاء می فرمایند :
ای ثابتان، هر چند انسان را خداوند پاک از مشتی خاک خلق فرمود، ولی در این صدف، دُرّی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 448
هُو اللّه
ای معشوق اين شيدائيان و مقصود اين سودائيان پريشانيم
جمعيّت خاطری عطا فرما مستمندانيم توانگر کن درد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 508
هُو اللّه
ای خداوند ياران هوشمند را بنواز عيش روحانی مهيّا ساز
بزم ربّانی بيارا و جمال نورانی بنما ای پروردگ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 98
ای بندگان من
شما اشجار رضوان منيد بايد باثمار بديعه منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران از شما منتفع شوند* لذا بر ک...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 745
پیام نوروز ۱۳۹۴

نوروز ۱۳۹۴

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

محبّت بی‌پایا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 633
الها معبودا ملكا مقصودا
بچه لسان ترا شكر نمايم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی معرض بودم بر اقبال تأييد نمودی مرده بو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 674
هُو اللّه
ای فرياد رس بينوايان ای خداوند مهربان من چه لياقتی داشتم
که اين بخشش عظيم را شايان فرمودی و اين لطف ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 708
٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

۴ شهرالقول ١٦٠

٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 507
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندگان ياران تو و اين کنيزان عزيزان درگاه تو
هر يک سرگشتهء کوی تو آشفتهء روی تو دلدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 514
هُو الابهی
ای بنده حق دست نياز به درگاه حضرت بی نياز بر آر و بگو
ای پروردگار گنه کاريم عفو و مغفرت فرما محتاجيم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 357
هُو اللّه
اللّهمّ يا ربَّ الحقايق و المعانی انظر الی ذلک الجمع
الرّحمانيّ و الحزب الرّبّانّی بلحظات عين عناي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 458
هُو اللّه
ای پروردگار عبدالبهاء خاکسار را به خدمت ابرار موفّق فرما
و اين بنده بی سر و پا را به عبوديّت احرار م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 310
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش ترا که اين بينوا را بانوا کردی و
اين مستمند را به گنج روان دلالت فرمودی اين قافله ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 703
پیام ٥ دسامبر ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

٥ دسا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 181
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 855
جناب علی اکبر فروتن در خاطرات خود از سفر به ترکیه سخن به میان آورده اند. نوشته اند:

در اثنای این مسافرت، همچنی...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 502
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عَبيدٌ يَخدِمونَ عَتَبَتَکَ السّامِيَةَ العالِيةَ
الْمنارِ وَ يَتَوَجَّهونَ اِلی ساحَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 111
يَا ابْنَ الوُجُودِ
حُبِّي حِصْني مَنْ دَخَلَ فِيهِ نَجا وَأَمِنَ وَمَنْ أَعْرَضَ غَوَى وَهَلَكَ.
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 366
هو اللّه
ای پروردگار اين جمع را شمع روشن فرما و نفوس را تأييد کن
رويها را نورانی نما و خويها را گلزار و گلشن فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 182
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 306
هُو الابهی
پروردگارا ستايش ترا سزاست که اين بی کسان را به خيام عنايتت
راه دادی و اين فقيران را به کنز غنايت دل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 713
پیام ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳ شهرالعظمة ۱۶۵

۱۹می ۲۰۰۸

احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات نسوان 605
هُو اللّه
ای بی نياز اين کنيز ناچيز را در آستان مبارکت قبول فرما
و اين بال و پر شکسته را در هوای قدس عنايتت پرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 842
حرف حقّ
ملارضا از احبّای نجف آباد بود. در یکی از دفعاتی که دشمنان به اذیّت و آزار احبّاء پرداختند ملارضا را هم ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 256
هُو اللّه
رَبِّی و منتهی أَملی و غاية رجائی انّی أَرْجُوک مُتضرّعاً الی عتبتک
السّامية و ساحتک المقدّسة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 499
هُو الابهی
ای خداوند مهربان اين نفوس بندگان آستانند و پاسبانهای
راستان شب و روز به نار محبّتت مشتعلند و به نف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 258
هُو اللّه
اللّهمّ يا إِلهی و محبوبی هؤلاءِ عبادک الّذين سمعوا ندائک و لَبُّوا
لخطابک و اجابوا دعائک و آمنو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 86
ای گياه خاک
چگونه است که با دست آلوده بشکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی معاشرتم را جو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 380
هُو اللّه
ای يزدان مهربانم و آرزوی دل و جانم يارانت را عنايتی فرما
و دوستانت را موهبتی بخش عاشقانت را دلنشين ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 239
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی والهاً منجذباً الی ملکوتک الابهی و مشتعلاً
بنار محبّتِکَ بينَ الوری و مُنادياً بمل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 459
ای يار مهربان و مونس دل و جان آن آشنا را از بيگانگان
حفظ و حمايت فرما و سبب انتشار نور هدايت کن مظهر موهبت نما
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 147
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اسْتَشْهِدْ فِي سَبِيلي رَاضِياً عَنّي وَشاكِراً لِقَضائِي، لِتَسْتَريحَ مَعِي فِي قِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 689
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۸

(ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان از: مرکز جهانی بهائی)

۲۱ مارچ ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 589
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی بکلّ تضرُّعٍ و توجُّه و تذلُّل و تبتُّل أُناجِيْک بلسانی و
جِنانی و روحی و سَرِيْر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 540
هُو اللّه
ای پروردگار اين ياران را بزرگوار نما و در ملکوت عزّتت پايدار کن
و از صهبای محبّتت سرشار نما تا آهنگ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 687
هُو اللّه
ای پروردگار اين مشتاقان آشفتهء روی تو اند و سر گشتهء کوی تو
و متوجّه به سوی تو و عاشقان خوی دلجوی تو ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 93
ای ابنآء غفلت
بپادشاهی فانی دل مبنديد و مسرور مشويد* مثل شما مثل طير غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمينان ...ادامه
حضرت بهاالله