vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 416
هُو اللّه
ای پروردگار عفوّی و غفوری و آمرزگاری خطا ننگری
عطا پروری گناه بپوشی پناه ببخشی و در جوار رحمت کبری م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 701
پیام ١٧ ژوئیه ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

١٧ ژو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 528
هُو الابهی
إِلهی إِلهی تری أَنَّ عبادک المخلصين بجميع الوری حتّی الاعداء
و يَخْدِمُوْنَ کلَّ البشرِ بقلبٍ م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 792
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 43
ای بظاهر آراسته و بباطن کاسته
مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشهود شود چون بدس...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 842
حرف حقّ
ملارضا از احبّای نجف آباد بود. در یکی از دفعاتی که دشمنان به اذیّت و آزار احبّاء پرداختند ملارضا را هم ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 430
هُو اللّه
ای حيّ توانا پناه گنه کاری و بخشنده و آمرزگار ما غرق خطائيم
و تو دريای عطا ما در ظلمات عصيانيم و تو آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 193
هُو الاَبهی
ای پروردگار اين بنده درمانده را در کهف منيعت مأوی
ده و در ملاذ رفيعت مسکن بخش شمع روشنی در قلبش بر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 426
هُو الأَبهی
اللّهمَّ يا إلهی و سيّدی و سندی عليکَ اعْتمادی و اتِّکالی
و بحبلِ فضلِکَ تَشَبُّثی و ببابِ احديّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
نماز وسطی 622
وَ بَعْدُ لَهُ أَنْ يَقُومَ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ و يَقُولَ:
“شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 514
هُو الابهی
ای بنده حق دست نياز به درگاه حضرت بی نياز بر آر و بگو
ای پروردگار گنه کاريم عفو و مغفرت فرما محتاجيم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 715
پیام ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

۱۶ شهرالنّور ۱۶۵

۲۰ جون ۲۰۰۸

احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 435
هُو اللّه
ای متوجّه الی اللّه ديده به ملکوت غيب جبروت باز کن و به اين
مناجات آغاز نياز کن که : ای مهربان تو ستر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 624
بنام دوست يكتا
قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت ميدهد و جميع را
نصيحت ميفرمايد تا كلّ بنصح اللّه ما...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 695
پیام رضوان ۲۰۱۱

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۱ میلادی (۱۶۸ بدیع)

(...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 99
ای بنده من
پستترين ناس نفوسی هستند که بی ثمر در ارض ظاهرند و فی الحقيقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 36
ای دوستان من
آيا فراموش کردهايد آن صبح صادق روشنی را که در ظلّ شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فض...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 284
هُو الابهی
ای پروردگار بيچارگانيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريم
در بارگاه تو سر و سامان جوئيم اف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 493
هُو الله
ای پروردگار آمرزگاری و ای کردگار بزرگواری پس ياران
مشتاق را بهره ئی از اشراق ده و عشّاق روی خويش را پ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 546
هُو اللّه
پروردگارا ابرار را انوار بخش و ورقات را آيات ملکوت
اسرار فرما روحانی کن نورانی فرما سبحانی کن ربّان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 363
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع را مظهر عواطف رحمانيّه فرما و مطلع الطاف
سبحانيّه نما از بحر بی کران سيراب کن و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 441
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند گنه کاريم ولی غفران تو اعظم از هر گناه
هر چند ظلمت عصيان ظاهر و عيان ولی کوکب رحمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 626
الها معبودا
عبادت را از ثمره وجود محروم منما و از بحر جودت قسمت عطا فرما
توئی مقتدری كه قوّت عالم قوّتت را ضعي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 65
ای پسران آمال
جامه غرور را از تن بر آريد و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 550
هُو اللّه
بخشندهء يزدانا اين بندگان آزادگان بودند و اين جانهای تابان
بنور هدايتت روشن و درخشنده گشتند جامی س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 859
حضرت ولی امر الله می فرمایند :
نام بهاء الله اسم اعظم است
و عبارت یا بهاءالابهی در مقام استغاثه
و الله ابهی در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 268
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مبتهلاً الی سماءِ بهاء رحمانيّتک و متضرّعاً الی
إِعلاءِ مقام ربوبيّتک و مُلْتمساً ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 460
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا عبدک ترک کلّ ذکر و اشتغل بذکرک و غَضَّ
الطَّرْفَ عن کلّ جهة و توجّه الی ملکوت رحمانيّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 159
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَنْفِقْ مالِي عَلى فُقَرائِي لِتُنْفِقَ فِي السَّمآءِ مِنْ كُنُوزِ عِزِّ لا تَفْنى و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 654
پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا
حمد و ثنا و شكر و بها ترا سزاست كه گنج شناسائی را در دل وديعه گذاردی و لطيفهء...ادامه
حضرت بهاالله
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 866
کتاب دوم : قیام به خدمت
مباحث تزييد معلومات
هدف:
ايجاد قابليت ديدار متناوب از منازل مؤمنين جديد و در ميان نها...ادامه
-
   
ادعیه 871
دعای خروج از شهر و مسافرت

هُوَ اللّه تَعالی شَأنه العَظَمَة و الأقتدار
يا أيّها المذكور لدی المظلوم، فی حين...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 570
هُو اللّه
أَيْ رَبِّ أَيِّدْنی علی التُّقی و احْفَظْنی مِنَ الهَوی و خَلِّصْنی من الشَّقی و ثَبِّتْنی
علی ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 769
دعای طلب شفا:

یا اِلهی اِسْمُکَ شِفائی وَ ذِکْرُکَ دَوائی وَ قُرْبُکَ رَجائی وَ حُبُّکَ مُونِسی وَ رَحمَتُک...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 418
هُو اللّه
ای پروردگار اين ابرار را از ملکوت اسرار پی در پی تأييد و
توفيق فرست و بر هر خير موفّق فرما زيرا سزاوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 316
هُو اللّه
رَبّی رَبّی ابتهل الی ملکوت وحدانيّتک و جبروت فردانيّتک
ان تَصُوْنَ هذا العبد فی ظلّ حفظک و حمايّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 644
الها معبودا ملكا ملك الملوكا
از تو ميطلبم تأييد فرمائی و توفيق عطا كنی تا به آنچه سزاوار ايّام توست
عمل نمايم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 496
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی هذا عبدک الّذی خَضَع لِمَليْک سلطان احديّتک
وَ خَشَع لحَضرة وَحدانيّتک و آمن بجمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 467
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 633
الها معبودا ملكا مقصودا
بچه لسان ترا شكر نمايم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی معرض بودم بر اقبال تأييد نمودی مرده بو...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 721
پیام ۶ فروردین ۱۳۸۸

۶ شهرالبهاء ۱۶۶

۲۶ مارچ ۲۰۰۹

احبّای ممتحن موطن جمال قدم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 504
هُو اللّه
إِلهی و رجائی هذا عبد قد تضرّع الی ملکوت رحمانيّتک و
جبروت فردانيّتک مُتَمَنِّياً رضاک و مُبْتَغِي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 10
لوح حکمت


بسمه المُبدع العَليم الحکيم

کتاب انزله الرّحمن من ملکوت البيان و انّه لروح الحيوان لاهل الامکا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 537
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند عاجز و نا توانم ولی تو قادر و توانا شرمنده ايم
درمانده ايم و عاجز مانده ايم تو معي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 130
يَا ابْنَ الرُّوحِ
أَيْقِنْ بِأَنَّ الَّذي يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَيَرْتَكِبُ الْفَحْشَاءَ فِي نَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 444
هو الله
رَبِّ يسّر الأمور و اشرح الصّدور و اسمح بالفضل الموفور و ادخلنا
فی جنّة السّرور و الحبور برحمتک يا ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 294
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد عبادک المخلصين علی الثّبوت علی ميثاقک
العظيم ثمّ احفظهم فی صون حمايتک من کلّ ظَلُ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 353
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبّت
مشتعلند اين نفوس را ملائکهء آسما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 164
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
قَدْ مَضى عَلَيْكَ أَيَّامٌ، وَاشْتَغَلْتَ فِيها بِمَا تَهْوى بِهِ نَفْسُكَ مِنَ الظّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 309
هُو اللّه
الحمد للّه الّذی تَجَلَّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح بضياء طلعته و نوّر الکائنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 888
حضرت عبدالبهأ ميفرمايند :
پدر و مادر نهايت تعب و مشقّت بجهت اولاد کشند و اکثر چون بسنّ رشد رسند پدر و مادر بجها...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 547
هُو اللّه
ای پروردگار ابرار را بزرگوار کن و فيض ابدی آشکار کن
اسرار پديدار نما و انوار انتشار ده هر دلی را همد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 637
( يا حسين بگو )
پروردگارا توئی پادشاهی كه امرت را جنود عالم منع ننمود
و سطوت امم از اقتدارت باز نداشت. توئی آن ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 879
خاطراتی از ایادی عزیز امرالله جناب اولینگا
امر الهی همیشه مقدّم است :
عقل سلیم و خردمندی و فرزانگی جناب اولین...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 638
الها معبودا
از توام و بتو آمدم قلبم را بنور معرفتت منير فرما. توئی مقتدری كه
قدرت عالم و امم از اقتدارت باز ندا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 660
هُو النّاصِر المُعين
( الها كريما رحيما)
بتو توجّه نموده‌ام و بحبل عنايتت متمسّكم و بذيل كرمت متشبّث . ت...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 23
ای پسران ارض
براستی بدانيد قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من در نيايد و از ملکوت تقديس من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 265
هُو اللّه
اللّهمّ يا واهب العطايا تختصّ برحمتک مَنْ تشاء من البرايا
تهدی من تشاء بفيضک الاعظم و تؤيّد من تشاء...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 480
هُو الابهی
ای خداوند بی نياز اين دلها را به راز خويش دمساز کن و از
بيگانه و خويش بی نياز فرما از جام صبوحی در صب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 755
- قُل اللهُ يَكفی عَنْ كُلِّ شَئئ وَ عَلَی اللهِ فَلْيَتَوَكّلُ المُتَوَكّلون.

(ترجمه: بگو خداوند ما را از هم...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 175
هُو اللّه
ای دلبر مهربان پاک يزدان من از فضل بی پايان ايمان و ايقان
بخشيدی و ابواب عرفان گشو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 63
وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانی دل محکم بستهايد* ساجد خياليد و ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
حدود و احکام 870
قد عفونا عنكم صلوة الايات

نماز آيات در بين مسلمين معمول است، در مواقع حدوث وقايع طبيعی از قبيل زلزله، کسوف و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 57
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 173
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكتُبْ كُلَّ ما أَلْقَيْنَاكَ مِنْ مِدادِ النُّورِ عَلَى لَوْحِ الرُّوحِ. وَإِنْ لَنْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 307
هُو الابهی
ای دلبر يکتا ای محبوب بيهمتا شکر ترا که اين بيچاره آواره را به جميع
عنايات و الطاف مفتخر و متباهی ف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 354
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤلاء عباد اجتمعوا فی المحفل الرّوحانيّ بوجه نورانيّ
مُتَضَرِّعينَ اليک أَنْ تؤيّدهم عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 659
( بگو ای اله من و محبوب من و سيّد من و سند من و مقصود من )
شهادت ميدهد جان و روان و لسان باينكه واحد بوده ئی و شبه و...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 771
پیام رضوان ٢۰۱۶

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۶ میلادی (۱۷۳ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات اطفال 616
هُو الابهی
ای خدای مهربان اين نو گل گلستان محبّتت را از شبنم عنايت
تر و تازه بفرما و اين تازه نهال بوستان هداي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 661
الها كريما رحيما
اينست بصر من امام وجه تو و از تو ميطلبد آنچه را كه سزاوار بخشش
توست و عرض مينمايد. ای خدا م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 502
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عَبيدٌ يَخدِمونَ عَتَبَتَکَ السّامِيَةَ العالِيةَ
الْمنارِ وَ يَتَوَجَّهونَ اِلی ساحَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 632
الها معبودا مسجودا مقتدرا
شهادت ميدهم كه تو بوصف ممكنات معروف نشوی و باذكار
موجودات موصوف نگردی ادراكات عالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 824
حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
ما با جنگ و سياست كاري نداريم ما مبشر صلحيم با ما در باره صلح صحبت كنيد از سياستمدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 525
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی انّی اتوسّل الی ملکوت غيبک الأَبهی و جبروت
عظمتک الظّاهرة فی علانيّة الأَشياءِ أَنْ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 110
يَا ابْنَ الرُّوحِ
ما قُدِّرَ لَكَ الرَّاحَةُ إِلاَّ بِإِعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَإِقْبالِكَ بِنَفْسي، لأ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 109
يَا ابْنَ البَشَرِ
إِنْ تُحِبَّ نَفْسي فَأَعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ، وَإِنْ تُرِدْ رِضائِي فَأَغْمِضْ عَنْ رِض...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 538
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک و اتذلّل الی جبروت
سلطنتک و ادعوک بقلب خاضع و خاشع الی مرکز ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 165
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَشْرَقْتُ عَلَيْكَ النُّورَ مِنْ أُفُقِ الطُّورِ، وَنَفَخْتَ رُوحَ السَّناءِ في سِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 608
هُو اللّه
پاک يزدانا خداوند مهربانا شکر ترا که اين اماء را عزيز نمودی و
اين ناچيزان را تاج موهبت بر سر نهادی د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 691
پیام رضوان ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۰ میلادی (۱۶۷ بدیع) (ا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 405
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی انّ هذا عبدک المبتهل اليک المُتَضَرِّع بباب
احديّتک الثّابت الرّاسخ علی عهدک و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 835
ید غیبی
ساختمان مقام اعلی یکی از مهمّترین اقداماتی بود که حضرت عبدالبهاء به عهده گرفته بودند امّا مشکلات زیاد...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 815
جمال قدم می فرمایند:
"ای بندۀ دوست، ندای دوست را از گوش جان بشنو. مادامی که به او ناظری او به تمام چشم به تو ناظر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 299
ملکوت فردانيّتک لک الحمد يا إِلهی بما ايّدتنی علی العبوديّة
المحضة و الرّقّيّة الخالصة و الفناء الصِّرف و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 506
هُو اللّه
رَبِّ انّی اتوسّل اليک بالنّفوس الّتی سرعت الی مشهد الفداء
و البيوت الّتی اسْتُأْصِلَتْ فی سبيل ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 371
هُو الاقدس الاعلی
ای دوستان حق دست شکرانه به ساحت حضرت ذوالجلال
بلند کنيد و بگوئيد ای يزدان رحمن مهربانی و آم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 251
پروردگارا مهربانا شکر ترا شاهراه هدايت بنمودی و ابواب
ملکوت بگشودی و بواسطه شمس حقيقت تجلّی فرمودی کوران بي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 189
هُو اللّه
إلهی إلهی قد انشئت بقدرتک خلقاًجديداً وخلقت و برئت و
احدثتَ کوراً سديداً و خلقت السّمآء و زيّنتها ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 917
پیام ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

۱۷ شهرالمشیّة ۱۷۴
۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای …
کانادا

دوست ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
تاریخی 915
خاطره ای از حضرت ورقه علیا
به قلم جناب یدالله تبریزی

پس از تعمیر و تزیین قصر بهجی، حضرت ولی امرالله روزی حض...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 277
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده گنه کار را در ظلّ شجره عنايت ملجأ
و پناهی بخش و بر حقيقت اسرارت آگاهی ده بر عهد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 179
هوالله
ای پروردگار اين گنهکار شرمسار است و گرفتار هواجس اين
خاکدان تاريک و تار ای محبوب مهربان از نفس و هوی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 681
هُو اللّه
ای خداوند مهربان دوستان همدان ياران تو اند و خادمان
درگاه تو ثابت بر پيمانند و نابت در اين گلستان مش...ادامه
حضرت عبدالبهاء