vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 647
الها معبودا مقصودا
فقيری از فقراء قصد بحر عطا نموده و جاهلی از جهلاء به تجلّيات آفتاب علمت
توجّه كرده. سؤال مي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 195
هُو اللّه
إلهی و ملاذی و کهف صونی و عونی فی شدائدی و بلائی انّی ابسط
اليک اَکُفَّ الضَّراعة و اَمُدُّ اليک ايد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 403
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی و غاية آمالی هؤلاءِ عبادٌ الْتَجَئُوا الی کهفک
المنيع و آووا الی ملاذک الرّفيع و ابت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
الواح حضرت بهاالله 12
لوح مقصود


هُوَاللّه تَعالی شأنه العَظَمَة وَ الإقتِدار

حمد مقدّس از ذکر و بيان حضرت معبود و مالک غيب و شهو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 361
إلهی إلهی هؤُلاءِ عِبادٌ خَرَقُوا الْحُجُباتِ وَ هَتَکُوا الْسُّبُحاتِ
وَ فَتَکُوا هَياکِلَ الشُّبُهاتِ وَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 222
هُو اللّه
خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تو اند و اين نفوس متوجّه
به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 150
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لِكُلِّ شَيْءٍ عَلامَةٌ؛ وَعَلامَةُ الْحُبِّ الصَّبْرُ فِي قَضَائِي وَالاصْطِبارُ فِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 518
هو الابهی
خدايا اين طير حديقه عرفان را بال و پری عطا فرما و اين
پروانهء شمع محبّتت را قرب و منزلتی احسان کن اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 493
هُو الله
ای پروردگار آمرزگاری و ای کردگار بزرگواری پس ياران
مشتاق را بهره ئی از اشراق ده و عشّاق روی خويش را پ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 147
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اسْتَشْهِدْ فِي سَبِيلي رَاضِياً عَنّي وَشاكِراً لِقَضائِي، لِتَسْتَريحَ مَعِي فِي قِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 728
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۹

۱ شهرالبهاء ۱۶۷

۲۱ مارس ۲۰۱۰

پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماین...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 368
هُو اللّه
ای پروردگار اين گنهکار را از اغيار بيزار نما و به محبّت خويش
گرفتار نما از بند و کمند هوی وهوس رها کن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 546
هُو اللّه
پروردگارا ابرار را انوار بخش و ورقات را آيات ملکوت
اسرار فرما روحانی کن نورانی فرما سبحانی کن ربّان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 303
هُو الابهی
لک الحمد يا رَبِّی الکريم علی هذا الفضل العظيم و لک الشّکر
يا مولای القديم علی هذا اللّطف الجزيل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 711
پیام ۱۸ شهریور ۱۳۸٦

۲ شهرالعزّة ۱۶۴

۹ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 242
هُو الابهی
ای پروردگار و آمرزگار و کردگار از فضل عميم و کرم جليل آفاق وجود را
به انوار موهبت روشن فرمودی و به ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 638
الها معبودا
از توام و بتو آمدم قلبم را بنور معرفتت منير فرما. توئی مقتدری كه
قدرت عالم و امم از اقتدارت باز ندا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 610
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ الْأَطْفالُ فُرُوْعُ شَجَرَةِ الْحَياتِ وَ طُيُوْرُ
حَدِيْقَةِ الْنِّجاتِ لَئالِئُ صَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 75
زينهار ای پسر خاک
با اشرار الفت مگير و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار حسبان تبديل نمايد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 350
هُو الابهی
اللّهمّ يا فالق الأِصْباح و مُحْيی الأَرواح فی أَجْداث الأَشباح
و مْنْعِشَ القلوب من اقداح راح ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 308
هُو اللّه
خدايا ترا شکر باد که اين بيگانه را آشنای خويش نمودی و اين
بيچاره را به پناه خود راه دادی تشنه جان سوخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 827
آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ :

"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند...ادامه
حضرت اعلی
   
بیانات مبارکه 820
حضرت ولی عزیزومحبوب امرالله در (زر واتش صفحه ١٠٣)میفرمايند:

" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه عربی 145
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اذْكُرْنِي فِي أَرْضِي لأَِذْكُرَكَ فِي سَمائِي؛ لِتَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ وَتَقَرَّ بِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 852
روزی روح الله و برادر بزرگترش عزیزالله در ارض اقدس با اطفال بازی می کردند. حضرت ورقه علیا «بهائیه خانم» خواهر ح...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 787
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"ای اهل ایران قلب که ودیعۀ ربّانیّه است، او را از آلایش خودپرستی پاک و مقدّس نموده ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 435
هُو اللّه
ای متوجّه الی اللّه ديده به ملکوت غيب جبروت باز کن و به اين
مناجات آغاز نياز کن که : ای مهربان تو ستر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 795
دعایی از حضرت اعلی که اگر با تضرع و خضوع فراوان تلاوت شود عملی میشود


اَللّهمَ اِنکَ اَنتَ مُفرِّجُ کُلُّ ه...ادامه
حضرت اعلی
   
اذکار بهائی 753
- لَكَ الحَمْدُ يا مَقْصُودَ العالَمْ وَ لَكَ الشُّكرِ يا مَحبوبَ اَفْئِدَة ِ المُخلِصين.

(ترجمه: حَمد و ثناء...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 169
يَا ابْنَ الْجَمالِ
وَرُوحِي وَعِنايَتِي ثُمَّ رَحْمَتِي وَجَمالِي، كُلُّ ما نَزَّلْتُ عَلَيْكَ مِنْ لِسا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 14
سُوره وفا


هُو العليم

ان يا وفا ان اشکر ربّک بما ايّدک علی امره و عرّفک مظهر نفسه و اقامک علی ثناء ذکره الاع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 23
ای پسران ارض
براستی بدانيد قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من در نيايد و از ملکوت تقديس من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 789
رَبّنا و فِّقنا علی مَعرفة اَمرکِ العظیم والتَخلُّقِ بِخُلقِک الکریم والسُّلوک فی مِنهَجِک القَویم بِفَضلِک...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 335
هُو القيّوم
پاک يزدانا جمعيم پريشان تو بيگانه ايم خويشان تو افسرده ايم
شعله ئی بر افروز پژمرده ايم دلها را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 402
هُو اللّه
يا ربّ الملکوت و القدرة و الجبروت ترانی مُسْتغيثاً بک و مُسْتجيراً
بباب رحمتک و مُسْتضيئاً من انوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 461
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ فديتُ کلّ احبّائک بروحی و ذاتی و کينونتی
و فؤادی و حقيقتی و صفاتی رَبِّ اجعلنی تراباً ي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 669
هُو اللّه
ای پاک يزدان اين نهالان جويبار هدايت را از باران ابر
عنايت تر و تازه فرما و به نسيم رياض احديّت اهتز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 614
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحْنُ أَطْفالٌ رَضَعْنا مِنْ ثَدْيِ مَحَبَّتِکَ لَبَنَ العِرفانِ
وَ دَخَلنا فی مَلَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 850
دو معناى نفس...
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند : " در خصوص سوالی که کرده اید،در اثار بهایی ، درحقیقت نفس دارای ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 283
هُو الابهی
أيْ رَبِّ ثَبِّتْ اقدامنا علی صراطِک و قوِّ قلوبَنا علی طاعتک
وَ وجِّه وجوهنا لجمالِ رَحمانِيَّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 550
هُو اللّه
بخشندهء يزدانا اين بندگان آزادگان بودند و اين جانهای تابان
بنور هدايتت روشن و درخشنده گشتند جامی س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 136
يَا ابْنَ الرُّوحِ
رُوحُ القُدْسِ يُبَشِّرُكَ بِالأُنْسِ، كَيْفَ تَحْزَنُ. وَرُوحُ الأَمْرِ يُؤَيِّدُكَ ع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 325
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا نفوسی در اين محفل روحانی در نهايت تبتّل و
تضرّع حاضر شديم و توجّه به ملکوت تو نمو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 790
هوالله
خداوندا، اولیای مخلصین، مبتلای ظلم و ستم معاندینند،
تو نجات ده، و احبای آن جمال مبین ، چون اَغنام مظل...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 337
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع محبّان و دوستان تو عاکف کوی تواند و
دلداهء روی تو و آشفتهء راه در جستجوی ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 675
بنام يزدان مهربان
پاک يزدانا خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودی و شور انگيز
و دانش خيز و گوهر ريز از خاورش همو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 793
حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 426
هُو الأَبهی
اللّهمَّ يا إلهی و سيّدی و سندی عليکَ اعْتمادی و اتِّکالی
و بحبلِ فضلِکَ تَشَبُّثی و ببابِ احديّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 855
جناب علی اکبر فروتن در خاطرات خود از سفر به ترکیه سخن به میان آورده اند. نوشته اند:

در اثنای این مسافرت، همچنی...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 710
پیام ۸ تیر ۱۳۸۵

۶ شـهر الرّحمة ۱۶۳

۲۹ جون ۲۰۰۶

ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،

جامعۀ اسم اعظم در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 93
ای ابنآء غفلت
بپادشاهی فانی دل مبنديد و مسرور مشويد* مثل شما مثل طير غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمينان ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 849
جناب سمندری داستان زیر را در محفلی بیان فرمودند
جناب حاجی میرزا حیدرعلی معلّم روحانی بنده بودند. روزی در حیفا ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 226
هُو اللّه
اشکرک يا إِلهی و احمدک علی ما کشفت الغمام و ازلت الظّلام
فاشرقت انوار الحقيقة و محت وجنة الاوهام رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 726
پیام ۳ آذر ۱۳۸۸

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 459
ای يار مهربان و مونس دل و جان آن آشنا را از بيگانگان
حفظ و حمايت فرما و سبب انتشار نور هدايت کن مظهر موهبت نما
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 235
اللّه ابهی
اللّهُمَّ يا إلهی تری وُجُوهاً نورانيّةً فيها نَضرةُ رَحمانيّتک و قلوباً
تتمدّد فيها جمال وحداني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 773
(لوحی به خطّ مبارک حضرت عبدالبهآء و تبریک عید اعظم رضوان به احباء )
لزوم وجد و سرور در ایّام رضوان
هوالله
ای عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 833
درخواست ازدواج حضرت ولی امرالله

در انتهای زیارتشان (در سال 37) بود که روزی مادر حضرت ولی امرالله به ملاقات می ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 407
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی قد بَعَثْتَ الهَيکلَ المُکَرَّم و الطِّلَسْمَ الأَعظم علی
شکل التَّربيع فی هَيْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 624
بنام دوست يكتا
قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت ميدهد و جميع را
نصيحت ميفرمايد تا كلّ بنصح اللّه ما...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 355
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع محض محبّت به اين محفل آمدند و با کمال
حبّ و وفاق حاضر شدند خدايا رويها را منوّر ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 682
هُو الابهی
آمرزنده و مهربانا اين جانهای پاک از زندان خاک آزاد شدند
و به جهان تو پرواز کردند نيکخو بودند و مفتو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 88
ای پسر عيش
خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندر آئی و نيکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و مليح است...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 741
پیام نوروز ۱۳۹۳

نوروز ۱۳۹۳

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

تحی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 358
إلهی إلهی هؤلاءِ ثُلَّةٌ منجذبة الی ملکوت رحمانيّتک و عُصْبَةٌ
متوجّهة الی جبروت فردانيّتک رَبِّ اجعل قلوبه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 286
هُو اللّه
ای يزدان بی انباز نياز آريم و نماز که اين بندگان را به راز
خويش دمساز نما و از آواز هاتف ملأ اعلی مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 661
الها كريما رحيما
اينست بصر من امام وجه تو و از تو ميطلبد آنچه را كه سزاوار بخشش
توست و عرض مينمايد. ای خدا م...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 782
نصایح حضرت عبدالبهاء بر عزت و بزرگواری نفوس
هوالله...
"پس بزرگی و عزت قدیمه مخصوص در شئون رحمانی و دخول در ظل کل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 759
- يا نُورَ النّور يا نُوراً فَوقَ كُلّ نُور، يا مُظهِرَ كُلِّ ظُهور يا رَحمنُ يا رَحيم.

(ترجمه: ای نور بخش هر ن...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 129
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَنَفَّسْ بِخَطَأِ أَحَدٍ ما دُمْتَ خاطِئاً، وَإِنْ تَفْعَلْ بِغَيْرِ ذلِكَ مَلْعُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 344
هُو الابهی
پاک يزدانا اين جمع را شمع عالم کن و اين انجمن را گلزار و گلشن
محفلش را روضه رضوان کن و مشرقش را مطلع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 601
يزدان مهربانا
اين کنيز عزيز وله انگيز بود و با عقل و تميز مشتاق ديدار بود
و آرزوی آن ديار مينمود و با چشمی اشکب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 266
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی انت الّذی احاطت قدرتک و ظهرت سلطنتک
و عَمَّت رحمتک و اشرقت انوار موهبتک من افق الميثا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 354
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤلاء عباد اجتمعوا فی المحفل الرّوحانيّ بوجه نورانيّ
مُتَضَرِّعينَ اليک أَنْ تؤيّدهم عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 658
الها معبودا مسجودا
قدرتت را قدرت عباد منع ننمود امرت را بقلم نصرت نمودی و باسم
اعظم دعوت فرمودی . از فضل عظيم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 613
هُو اللّه
خداوندا اين طفل صغير را در آغوش محبّتت پرورش فرما و از ثدی
عنايت شير ده اين نهال تازه را در گلشن محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 470
هُو الاَبهی
إِلهی إِلهی انّی بِکُلِّ خضوع و انکسار اتضرّع الی ملکوت الاسرار
ان تؤيّد و توفّق الحقيقة النّورا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 271
ای خدای مهربان ياران جانفشانند و دوستان ساعی به دل و جان
تا پرتو حقيقت بتابد و ابر رحمت ببارد و نسيم جنّت ابهی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 894
ای رَبّ توانا، تو شاهدی که در این لیلۀ لیلا بر این عاشقانِ بینوا چه وارد گشته و در این سالیانِ دراز از حینِ مُفا...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 331
هُو اللّه
ای پروردگار اين گروه جان نثار ياران ديرينند و با هم
همدم و همنشين گفتگو شيرين و شکرين و بزم مانند ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 243
إلهی إلهی أَيِّدْ أَحِبّائَکَ المُخلِصينَ عَلَی الاقتفاء بِالنُّورِ
المُبينِ وَ وَفِّقْ عَبيدَکَ المُقَرّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 547
هُو اللّه
ای پروردگار ابرار را بزرگوار کن و فيض ابدی آشکار کن
اسرار پديدار نما و انوار انتشار ده هر دلی را همد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 709
پیام ۲ فروردین ۱۳۸۵

٢ شـهر البهاء ۱۶۳

٢٢ مـارچ ٢٠٠٦

احبّای عزیز و محبوب ایرانی مقیم بلاد سائره ملاحظه نما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 716
پیام ۷ مرداد ۱۳۸۷

۱۶ شهرالکلمات ۱۶۵

۲۸ جولای ۲۰۰۸

احبّای ستمدیده در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

خ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 162
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِي لأَِرْفَعَ رَأْسي عَنْ جَيْبِكَ مُشْرِقاً مُضِيئاً.
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 269
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک المنجذبون الی ملکوت تقديسک
مُرَتّلون لآيات توحيدک مبتلهون الی جبروت عظمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 356
هو الله
خداوندا آمرزگارا اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عالم
را به نور اتّحاد روشن نمايد شرق و غرب را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 166
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَزَلِيَّتي إِبْداعِي أَبْدَعْتُها لَكَ، فَاجْعَلْها رِداءً لِهَيْكَلِكَ. وَأَحَدِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 489
هُو الابهی
ای پروردگار مستمندانيم مرحمتی کن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبی بخش
محتاجيم علاجی ده ذليلانيم عزّتی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 341
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين جمع پريشان تو اند و عاشقان جمال تو
در اين معبد جمع شده اند رضای تو طلبند الطا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 754
- هُوَ حَسْبی وَ حَسْبُ كُلِّ شَئئ وَ كَفی بِالله حَسيباً.

(ترجمه: او برای من كافی است و برای همه چیز كافی است و...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 557
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ أَخْلَصُوا وُجُوهَهُم لِوَجهِکَ الکَريمِ وَ
سَلَکُوا صِراطَکَ المُسْتَقِيْمَ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 552
پروردگارا ياران غرب را به نفثات روح القدس مشام معطّر
فرمودی و افق غرب را به نور هدايت روشن نمودی دوران را
نزدي...ادامه
حضرت عبدالبهاء