vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه فارسی 85
ای پسران وهم
بدانيد چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البتّه اسرار و اعمال شيطانی که در ليل ظلمانی معمول ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 277
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده گنه کار را در ظلّ شجره عنايت ملجأ
و پناهی بخش و بر حقيقت اسرارت آگاهی ده بر عهد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 278
هُو الابهی
پاک يزدانا بی مثل و مانندا بيهمتا خداوندا وحدک لا شريک لک
لا نظير لک لا مثيل لک لا شبه لک تفرّدْتَ ف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 313
هُو الابهی
ای بخشنده و درخشنده و مهربان شکر ترا که شاهراه حقيقت
نمودی و عنايت فرمودی و صبح روشنی طالع نمودی و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 276
هُو اللّه
ای ياران حقيقی دست شکرانه به ساحت اقدس دلبر يگانه بلند
کنيد و آغاز اين راز و نياز نمائيد که ای پرورد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 590
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده جان نثار را در پناه ملکوت ابهايت
محفوظ و مصون دار و در ظلّ شجره انيسايت محفوظ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 275
هُو اللّه
ای پروردگار در اين کور عظيم به سلطان مبين تجلّی فرمودی و در حشر
اکبر به جمال انور اشراق نمودی اين قر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 830
روزی جمال مبارک ذکر وقایع سجن سیاه چال را میفرمودند. فرمودند:
"زنجیر در گردن خیلی رنج آور بود. ولی بدتر و سخت تر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 279
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس مشتاق ديدارند و سودائيان زلف مشکبار
هر دم فريادی نمايند و آه وفغانی بر آرند و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 274
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تضرّعوا الی جبروت
فردانيّتک و ابتهلوا الی حض...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 899
هواللّه
رَبَّنا وَ مَلاذنا، ازل کُروبَنا ببزوغ شمسِ وعدک‌الکریم و خَفِّفِ هُمومَنا بنزولَ مَلائکة نصرک الم...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 397
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ نفوس خضعتْ أَعْناقُهُم لسلطنتک وَ خشعتْ أَصْواتهم
من عظمتک و انشرحت صدورهم بآيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 829
حضرت ولىّ عزيز امرالله مى فرمايند:

" ما مانند کسانی هستيم که زمين را شخم مى زنند و
هر يک از آنها با گروه خود با...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 366
هو اللّه
ای پروردگار اين جمع را شمع روشن فرما و نفوس را تأييد کن
رويها را نورانی نما و خويها را گلزار و گلشن فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 339
هُو اللّه
ای خدای مهربان دوستان قديمت که نديم ياد روی تو اند و نزيل
کوی تو اگر چه به ظاهر در باديه هجرانند و مب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 309
هُو اللّه
الحمد للّه الّذی تَجَلَّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح بضياء طلعته و نوّر الکائنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 437
هُو اللّه
إلهی إلهی نحن عبيدٌ لُذْنا بعَتَبتکَ العليا وَ الْتَجَأْنا بموهبتک
العظمی فاحفظ عبادک فی صون حماي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 232
إلهی إلهی تَری قَدِ اشْتَدَّ الظَّلامُ الحالکُ عَلی کُلِّ المَمالِکِ
وَ احتَرَقتِ الآفاقُ مِنْ نائِرةِ النّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 42
ای جهلای معروف بعلم
چرا در ظاهر دعوی شبانی کنيد و در باطن ذئب اغنام من شدهايد* مَثَل شما مثل ستاره قبل از صبح اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 280
هوالابهی
ای خدای مهربان شکر ترا که بيدار نمودی و هشيار کردی چشم بينا
دادی گوش شنوا احسان نمودی به ملکوت خويش د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 9
اشراقات


هذه صحيفة اللّه المهيمن القيّوم

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البيان

الحمد للّه الّذی تفرّد بالع...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 3
لوح اقدس


هذا اللّوح الاقدس نزّل من الملکوت المقدّس لمن اقبل الی قبلة العالم الّذی اتی من سماء القدم بمجده ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 64
ای برادران طريق
چرا از ذکر نگار غافل گشته ايد و از قرب حضرت يار دور مانده ايد؟ صِرْف جمال در سرادق بيمثال بر عر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 119
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكْفِ بِنَفْسِي عَنْ دُونِي وَلا تَطْلُبْ مُعِيناً سِوائِي، لأَِنَّ ما دُونِي لَنْ يَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 533
هو اللّه
يا مُغِيْثَ الْمَلْهُوْفِيْنَ وَ مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ و مُجِيْرَ اللّائِذِيْنَ أَغِثْنِی
مِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 91
ای دوست من
تو شمس سمآء قدس منی خود را بکسوف دنيا ميالای* حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدر آئ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 690
پیام ١٧ مه ٢٠٠٩

ترجمه‌ای از نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کلّیّۀ محافل روحانی ملّی (از: مرکز ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 50
ای برادر من
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام* يعنی تخمهای حکمت لدنّيم ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 438
هُو اللّه
ای خداوند مهربان ما گنه کاريم و تو آمرزگار و ما تبه کاريم
و تو عفوّ غفّار هر چند موج گنه اوج گرفته اس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 68
ای ساذج هوی
حرص را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد* زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 285
هُو الابهی
ای پروردگار بی انباز مقدّسی و منزّه رحيمی و مهربان مجيری و
و دستگيری اين بيچارگان را در پناه خود من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 375
هُو الطّالعُ الظّاهرُ فی مشرق الانوارِ
اللّهُمَّ يا إِلهی و جذبَة فؤادی و وله قلبی و فَرح روحی و مُؤْنسی فی
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 845
روياىِ صادقانه....
يكي از احباي نجف آباد كه نامش آقا نعمت الله جانمي بود شبي در خواب ديد كه حضرت عبدالبهاء
يك جع...ادامه
-
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 898
هواللّه
ای خدایِ مهربان، نباءِ عظیمت را به اَسبابی غیبی در عالمِ اِمکان نُصرَتی سریع بخش و یارانِ ایران را در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه عربی 108
يَا ابْنَ الوُجودِ
رِضْوانُكَ حُبِّي وَجَنَّتُكَ وَصْلي فَادْخُلْ فِيها وَلا تَصْبِرْ. هذَا ما قُدِّرَ لَك...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 861
"لوح الزيارة"
أَلثَّنآءُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الْأَعْلَى وَالْبَهآءُ الَّذِي طَلَعَ مِنْ جَمَالِكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 697
پیام ۸ فوریه ٢۰۱۳

٨ فوریه ٢۰۱۳

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز،

این جمع در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
اذکار بهائی 756
- تَبارَکَ الّذی بِيَدِهِ المُلک.

(ترجمه: بلند مرتبه و ارجمند است خداوندی كه عالَم مُلک در يد قدرت اوست.)
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 730
پیام ۱ فروردین ۱۳۹۰

۱ شهرالبهاء ۱۶۸

۱ فروردین ۱۳۹۰

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 777
دربارۀ ارزش جمع شدن برای دعا و مناجات، حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
«انسان ممکن است بگوید هر وقت میل داشته باشم ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 244
هوالله
إلهی إلهی أَئِنُّ بکلّ تَذَلُّلٍ و انکسارٍ و خضوعٍ و خشوعٍ وَ ابْتِهالٍ تَبَتُّلاً اليک
مُتَضَرِّع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 597
هُو اللّه
ای خداوند مهربان هر چند وجود نابودم ولی اميد به فضل و جود تو دارم
و هر چند از قابليّت و استعداد محروم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 191
هُو اللّه
اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذِيْ کَشَفَ اَلظَّلام وَ مَحَی الغَمامَ و کَشَفَ
الحِجابَ وَ اَزالَ النِّقاب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 800
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" بقصور کس نظر ننمائيد جميع را بنظر عفو ببينيد زيرا چشم خطا بين نظر بخطا کند امّا نظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 37
ای دوستان
رضای خود را بر رضای من اختيار مکنيد و آنچه برای شما نخواهم هرگز مخواهيد و با دلهای مرده که بآمال و آر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 631
الها كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه بيك كلمه‌ات وجود موجود گشت و توئی آن كريمی
كه اعمال بندگان بخششت را منع نن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 601
يزدان مهربانا
اين کنيز عزيز وله انگيز بود و با عقل و تميز مشتاق ديدار بود
و آرزوی آن ديار مينمود و با چشمی اشکب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 304
هُو اللّه
ای خداوند يکتا ای پروردگار بيهمتا ستايش و نيايش تو را
که اين اکليل جليل را بر سر اين ضعفا نهادی و اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 491
هُو الله
ای پاک يزدان من اين ياران با وفا مفتون روی تو اند
و مجنون موی تو و سر گشتهء کوی تو و تشنهء جوی تو نظر ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 344
هُو الابهی
پاک يزدانا اين جمع را شمع عالم کن و اين انجمن را گلزار و گلشن
محفلش را روضه رضوان کن و مشرقش را مطلع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 299
ملکوت فردانيّتک لک الحمد يا إِلهی بما ايّدتنی علی العبوديّة
المحضة و الرّقّيّة الخالصة و الفناء الصِّرف و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 151
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
الْمُحِبُّ الصَّادِقُ يَرْجُو الْبَلاءَ كَرَجاءِ الْعاصِي إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 859
حضرت ولی امر الله می فرمایند :
نام بهاء الله اسم اعظم است
و عبارت یا بهاءالابهی در مقام استغاثه
و الله ابهی در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 426
هُو الأَبهی
اللّهمَّ يا إلهی و سيّدی و سندی عليکَ اعْتمادی و اتِّکالی
و بحبلِ فضلِکَ تَشَبُّثی و ببابِ احديّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 11
اصلُ کلّ الخير


هُو العليّ الأعلی

أصلُ کلّ الخير هُو الاعتمادُ علی اللّه و الانقيادُ لامره و الرّضاء لمرضا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 314
هُو اللّه
ای منتها آرزوی عاشقان ای دليل گمگشتگان اين بنده
ضعيف را به الطاف بی پايان بنواختی و اين بيچاره ذليل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 443
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم شکر ترا
که در اين آوارگی کوه و صحرا و بيچارگی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 135
يَا ابْنَ الرُّوحِ
بِبِشارَةِ النُّورِ أُبَشِّرُكَ فَاسْتَبْشِرْ بِهِ، وَإِلى مَقَرِّ القُدْسِ أَدْعُوكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 6
تجلّيات


صحيفة اللّه المُهيمن القيّوم

هُو السّامع مِن افقه الأعلی

شهد اللّه انّه لا اِله الّا هو و الّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 831
اتحاد میان احبا
قسم به اسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی به شئونات عرضيه ناظر باشد بايستيد بر امر الهی و با يکديگ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 236
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا طيرٌ کليل الجناح بطيْءُ الطّيران ايّدهُ بشديد القوی
حتّی يطيرَ الی اوجِ الفلاح و الن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 717
پیام ۱۰ آبان ۱۳۸۷

۱۶ شهرالعلم ۱۶۵

۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

احبّای ممتحن ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،
...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 159
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَنْفِقْ مالِي عَلى فُقَرائِي لِتُنْفِقَ فِي السَّمآءِ مِنْ كُنُوزِ عِزِّ لا تَفْنى و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 599
هُو الابهی
سبحانک اللّهُمَّ تَبارَکْتَ و تَعالَيْتَ و تَقَدَّسْتَ و تَنَّزَهْتَ
عن کلّ ذکر و ثناء و کلّ نعت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 428
هُو اللّه
ای يزدان مهربان سرا پا گنهيم و خاک رهيم و متضرّع در هر صبحگهيم
ای بزرگوار خطا بپوش و عطا ببخش وفا بفر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 507
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندگان ياران تو و اين کنيزان عزيزان درگاه تو
هر يک سرگشتهء کوی تو آشفتهء روی تو دلدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 281
هو
پروردگارا مرا مستقيم بر امرت بدار و در امتحان ثابت بر محبّت کن
و در دريای عنايتت مشتغرق فرما توئی دهنده و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 211
هُو اللّه
رَبِّ اقطع حبل تعلّقی عن کلّ شیءٍ و قدّسنی عن کلّ شیءٍ
و جرّدنی عن کلّ شیءٍ و اخْلِصْ وجهی لوجهک الک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 530
رَبِّ أَنت تَعلَمُ بأَنَّ النّفوس مَحْفوفَةٌ بالنّوائب و الآفات و مُحاطَةٌ
بالمصائب و الرَّزيّاتِ کلّ بلاءٍ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 65
ای پسران آمال
جامه غرور را از تن بر آريد و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد*
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 755
- قُل اللهُ يَكفی عَنْ كُلِّ شَئئ وَ عَلَی اللهِ فَلْيَتَوَكّلُ المُتَوَكّلون.

(ترجمه: بگو خداوند ما را از هم...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 194
هُو اللّه
ای پروردگار دردمندان را درمان کن و هوشمندان را محرم ايوان
افق علّيّين را به نور مُبين روشن نما و ساح...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 40
ای پسر هوی
اهل دانش و بينش سالها کوشيدند و بوصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و بلقای ذی الجمال نرسيدن...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 793
حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 905
طلبِ شفاء

يا اِلهِي اسْمُكَ شِفائِي وَذِكْرُكَ دَوائِي وَقُرْبُكَ رَجَائِيْ وَحُبُّكَ مُؤْنِسِيْ وَ رَحْم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 636
پاكا پادشاها
هر آگاهی بر يكتائيت گواهی داده. توئی آن توانائی كه جودت وجود را موجود فرمود و
خطای عباد عطايت را ...ادامه
حضرت بهاالله
   
ادعیه 906
دعای خروج از بیت

هُوَالمُهيمِنُ القَيّومُ
اَصبَحتُ يا اِلهی بِفَضلِكَ و اَخرُجُ مِنَ‌البيتِ مُتَوَكَلاً ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 670
هُو اللّه
ای خدای مهربان هر چند کودکانيم بينوا و طفلانيم ناتوان پريشانيم
و بی سر و سامان ولی نهالهای باغيم و ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 701
پیام ١٧ ژوئیه ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

١٧ ژو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 661
الها كريما رحيما
اينست بصر من امام وجه تو و از تو ميطلبد آنچه را كه سزاوار بخشش
توست و عرض مينمايد. ای خدا م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 83
ای عاصيان
بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبيلهای مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی با...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 350
هُو الابهی
اللّهمّ يا فالق الأِصْباح و مُحْيی الأَرواح فی أَجْداث الأَشباح
و مْنْعِشَ القلوب من اقداح راح ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 125
يَا ابْنَ العَماءِ
أَدْعُوكَ إِلى الْبَقَاءِ وَأَنْتَ تَبْتَغِي الْفَنَاءَ، بِمَ أَعْرَضْتَ عَمَّا نُحِبّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 534
هو اللّه
إِلهی تَری تَوَحُّدِی وَ تَحَزُّنِی وَ تَحَرُّقی وَ تَلَهُّفِی وَ تَنَهُّدِی
فِی هذِهِ الْبَيْداء...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 802
هر زهری را پادزهری است

نام خداوند آغاز سخن دانشمند است
ای نوش دل هر هوشمند، هر زهری را پادزهری است و هر نیشی ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 644
الها معبودا ملكا ملك الملوكا
از تو ميطلبم تأييد فرمائی و توفيق عطا كنی تا به آنچه سزاوار ايّام توست
عمل نمايم...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت عبدالبهاء 772
حضرت عبدالبها از ما می خواهند که از خطای احدی دم نزنیم در حقش دعا کنیم و با مهربانی به اصلاح خطایش پردازیم نظر ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 270
هُو اللّه
اللّهمّ يا بادع الاکوان و بادی الالطاف و سابق الاحسان و جزيل
الأَسْعاف تری عبادک المخلصين متوجّهين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 77
ای غافلان
گمان مبريد که اسرار قلوب مستور است بلکه بيقين بدانيد که بخطّ جلی مسطور گشته و در پيشگاه حضور مشهود*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 412
هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستان ياران تو اند و سر مست پيمانهء پيمان
تو همه پرورده آغوش بخششند و شيرخوار پستا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 190
هو قيّوم السّموات و الأرض
اسئلک يا من بنفحة من نفحات قدسک تجدّدت قمايص هياکل الوجود
و اهتزّت و ربت حقايق الم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 694
پیام ١٢ آوریل ٢٠١١

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی

(از: مرکز جهانی بهائی)

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 383
هُو الابهی
ای قويّ قدير کلّ در قبضه قدرت اسيريم تو مجير تو دستگير
عنايتی کن و موهبتی فرما ابواب فضل بگشا و نظر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 407
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی قد بَعَثْتَ الهَيکلَ المُکَرَّم و الطِّلَسْمَ الأَعظم علی
شکل التَّربيع فی هَيْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 854
لوح قد احترق المخلصون (الاحتراق)

قد احترق المخلصونبِسمِ اللّهِ الأقدَم الأعظمقد احترق المخلصون م...ادامه
حضرت بهاالله