vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 642
الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم
عطاء قديمت و بخشش جد...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 907
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند :
قضا دو قسم است يکی محتوم است و ديگری مشروط که معلّق گفته ميشود قضای محتوم آنست که ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 680
هُو اللّه
ای پروردگار ياران شيراز محرم رازند و در عبوديّت آستان
مقدّس با عبدالبهاء همدم و هم آواز آن نفوس را آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 730
پیام ۱ فروردین ۱۳۹۰

۱ شهرالبهاء ۱۶۸

۱ فروردین ۱۳۹۰

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 30
ای پسران من
ترسم که از نغمه ورقاء فيض نبرده بديار فنا راجع شويد و جمال گُل نديده بآب و گِل باز گرديد*
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 231
هُو اللّه
ای خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس ای پاک يزدان
بر اين اطفال يتيم رحم فرما ای خداوند بی نياز اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 607
هُو اللّه
ای پروردگار اين کنيزان را در ملکوت عزّتت عزيز نما و اين اماء را
در آستان مقدّست مقبول فرما قلبشان را...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 540
هُو اللّه
ای پروردگار اين ياران را بزرگوار نما و در ملکوت عزّتت پايدار کن
و از صهبای محبّتت سرشار نما تا آهنگ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 721
پیام ۶ فروردین ۱۳۸۸

۶ شهرالبهاء ۱۶۶

۲۶ مارچ ۲۰۰۹

احبّای ممتحن موطن جمال قدم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 419
اللّه ابهی
ای منجذبان جمال ابهی در هويّت قلب بحور محبّت ياران پر موج
و هيجان و از صهبای مودّت دوستان پر نشئه و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 418
هُو اللّه
ای پروردگار اين ابرار را از ملکوت اسرار پی در پی تأييد و
توفيق فرست و بر هر خير موفّق فرما زيرا سزاوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 468
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 46
ای جوهر هوی
بسا سحرگاهان که از مشرق لا مکان بمکان تو آمدم و ترا در بستر راحت بغير خود مشغول يافتم و چون برق روحا...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 912
پیام بیت‌العدل اعظم مورّخ 8 اوت 2017 به مناسبت صعود جناب دکتر محمّد افنان

«از استماع خبر صعود یار محبوب، جناب م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 714
پیام ۱۴ خرداد ۱۳۸۷

۱۸ شهرالعظمة ۱۶۵

۳ جون ۲۰۰۸

احبّای عزیز مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محب...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 494
هُو الله
ای خداوند بی نيازم و مَحرم رازم و يار دلنوازم آن ياران ديرين را
مذاق شکّرين نما و در درگاه احديّتت بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 904
طلبِ شفاء

بِسمِه المُهیمِن الاسماء
اِلهِي اِلهِي اَسْألُكَ بِبَحْرِ شِفائِكَ وَاِشْراقاتِ اَنْوارِ نَيِّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 304
هُو اللّه
ای خداوند يکتا ای پروردگار بيهمتا ستايش و نيايش تو را
که اين اکليل جليل را بر سر اين ضعفا نهادی و اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 910
پیام ۶ اوت ۲۰۱۷

۷ شهرالکمال ۱۷۴
۶ اوت ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب …

ایالات متّحدۀ امریکا

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 643
الها كريما يكتا خداوندا
جودت وجود را هستی بخشيد و موجود نمود . اين مظلومان را در ظلّ
سدره عدلت مأوی ده و فقيران...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 484
هُو اللّه
ای خداوند مهربان بصيرتها را روشن کن گوشها را شنوا نما
دلهای مرده را زنده کن نفوس خواب را بيدار نما خ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 574
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد الاحبّاء علی الحُبّ و الولاء مع کلّ الملل و الاقوام الّتی
علی الثَّری و اجعلهم آيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 340
هُو اللّه
خداوند مهربانا کريما رحيما اين جمع را به شمع محبّت روشن نما و
اين نفوس را به نفثات روح القدس زنده کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 737
پیام نوروز ۱۳۹۲

نوروز ١٣٩٢

بندگان راستان حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

با قلوبی سرشار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 854
لوح قد احترق المخلصون (الاحتراق)

قد احترق المخلصونبِسمِ اللّهِ الأقدَم الأعظمقد احترق المخلصون م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 586
هُو الابهی
ای خدای من جانم فدای احبابت اين خون افسرده را
در سبيل دوستانت بر خاک ريز و اين تن فرسوده را در راه ي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 420
هُو اللّه
ای پروردگار اين عالم ظلمانی را جهان انوار فرما و مظاهر
شيطانی را ابرار و اخيار کن ابر رحمت بلند فرما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 99
ای بنده من
پستترين ناس نفوسی هستند که بی ثمر در ارض ظاهرند و فی الحقيقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس ...ادامه
حضرت بهاالله
   
ادعیه 767
دعای صبح:

هُوَ السّامِعُ المُجيبُ يا اِلهی أصبَحتُ في جِوارِکَ وَ الَّّذِی استَجارَکَ يَنبَغی أن يَكونَ فی ...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 63
وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانی دل محکم بستهايد* ساجد خياليد و ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 885
مناجات حضرت عبدالبهآء برای حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا :
می‌دانیم که حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا، بهائیه خانم، از بدایت ز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 578
هُو الابهَی الابهی
ای يزدان پاک اين بنده ديرين را اندوهگين مخواه شادمانی
آسمانی بخش و فرّ يزدانی بده ستاره رو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 329
هُو اللّه
ای دلبر آفاق شکر ترا که ديده به ديدارت روشن گرديد و
دل و جان از نفحات قدست غبطه گلزار و چمن شد نفحات ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 620
هُو اللّه
رَبِّی رَبِّی کودکم خردسال از پستان عنايت شير ده و در
آغوش محبّتت پرورش بخش و در دبستان هدايت تعليم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 666
هو اللّه
ای بگم، اصحاب نار باش و اهل ريا مباش كافر باش و ماكر مباش در ميخانه ساكن شو و در كوچه تزوير مرو از خدا ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 186
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين اهل اشراق را از حلاوت ساغر
محبّتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.
عبدالبهاء عباس
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 899
هواللّه
رَبَّنا وَ مَلاذنا، ازل کُروبَنا ببزوغ شمسِ وعدک‌الکریم و خَفِّفِ هُمومَنا بنزولَ مَلائکة نصرک الم...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
الواح حضرت بهاالله 900
زيارتنامه حضرت بهاءاللَّه و حضرتِ باب

اَلْثَّناءُ الَّذِيْ ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الأَعْلى وَالبَهاءُ الَّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 91
ای دوست من
تو شمس سمآء قدس منی خود را بکسوف دنيا ميالای* حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدر آئ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 247
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا ای ربّ الملکوت اين نفوس سپاه
آسمانی تواند امداد فرما و به جنود ملأ اعلی نصرت کن ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 7
کلمات فردوسيّه


هُوالناطق بالحقّ فی ملکوُت البيان

يا مشارق العدل و الانصاف و مطالع الصّدق و الالطاف انّ ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 109
يَا ابْنَ البَشَرِ
إِنْ تُحِبَّ نَفْسي فَأَعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ، وَإِنْ تُرِدْ رِضائِي فَأَغْمِضْ عَنْ رِض...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 729
پیام ۱۳ فروردین ۱۳۸۹

۱۳ شهرالبهاء ۱۶۷

۲ آوریل ۲۰۱۰

احبّای عزیز کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 560
هُو اللّه
إِلهی و مَوْئِلی عند لَهْفی و ملجأی و مَهْرَبی عندَ اضْطِرابی و ملاذی
و مَعاذِی عند اضطراری و انيسی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 262
هُو اللّه
سبحانک اللّهمّ يا إِلهی لک الحمد و لک الشّکر علی ما أَنْعمت و آتَيْتَ و
والَيْتَ و أَعْطَيْتَ فَاخْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 696
پیام رضوان ۲۰۱۲

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

رضوان ۲۰۱...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 703
پیام ٥ دسامبر ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

٥ دسا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 292
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد توجّه الی ملکوت رحمانيّتک و توکّل الی جبروت
فردانيّتک و اسْتَأْنَسَ بالنّار الم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 442
هُو اللّه
ای پروردگار گنه کارم و تو آمرزگار قاصرم و تو غافر در ظلمت عصيانم
و تو نور غفران پس ای خداوند مهربان خ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 414
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين بنده آستان را روح مؤيّد کن و نور
مُجسّم فرما آرزوی دل و جان بخش و پاسبان عتبهء ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 201
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين نفوس ندای ملکوت شنيدند و انوار شمس
حقيقت ديدند و در فضای جانفزای محبّت پريد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 660
هُو النّاصِر المُعين
( الها كريما رحيما)
بتو توجّه نموده‌ام و بحبل عنايتت متمسّكم و بذيل كرمت متشبّث . ت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 326
هُو اللّه
ای پروردگار اين ياران را بنواز و به آتش عشق بگداز و به رازت دمساز
نما موهبت ملکوت ابهايت رايگان کن و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 448
هُو اللّه
ای معشوق اين شيدائيان و مقصود اين سودائيان پريشانيم
جمعيّت خاطری عطا فرما مستمندانيم توانگر کن درد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 388
هُو الابهی
إلهی اَنتَ مَرجَعی وَ مَلجئی وَ مَهرَبی وَ مَلاذی اِنّی أَتَشَفَّعُ
لَدَيکَ بِقُطْبِ سَماءِ اَحَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 604
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين جمع نساء ترا کنيزانند و از شدّت محبّت
اشک ريزان و از کمال شوق کف زنان و پاکوبان افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 884
بخت چيست؟
حضرت عبدالبهاء در پاسخ به سؤال جواني كه از بخت پرسيده بود چنين فرمودند:
"بخت در عرف ديانت بهائي همان ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 253
هُو اللّه
رَبِّ ايّد هؤلاءِ علی اعلاء کلمتک بين الوَری و نشر نفحات
رياض قدسک فی کلّ الانحاء و اعلاء ذکرک عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 614
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحْنُ أَطْفالٌ رَضَعْنا مِنْ ثَدْيِ مَحَبَّتِکَ لَبَنَ العِرفانِ
وَ دَخَلنا فی مَلَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 288
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش و نيايش و شکر و پرستش تو را سزاوار
که موفّق و مؤيّد بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 232
إلهی إلهی تَری قَدِ اشْتَدَّ الظَّلامُ الحالکُ عَلی کُلِّ المَمالِکِ
وَ احتَرَقتِ الآفاقُ مِنْ نائِرةِ النّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 445
هو الله
ای خداوند بزرگوار ابرار را از هر آفتی محفوظ دار و
احرار را در صون حمايتت باقی و بر قرار کن تأييد فرما
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 157
يَا ابْنَ الوُجُودِ
لا تَشْتَغِل بِالدُّنْيا؛ لأَِنَّ بِالنَّارِ نَمْتَحِنُ الذَّهَبَ، وَبِالذَّهَبِ نَم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 451
هُو الابهی
ای پروردگار مهربان اين ياران خويش را از بيگانه و خويش بيزار نما و
بنفحات رياض ملکوت ابهايت همراز و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 130
يَا ابْنَ الرُّوحِ
أَيْقِنْ بِأَنَّ الَّذي يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَيَرْتَكِبُ الْفَحْشَاءَ فِي نَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 591
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند به حکمت کبرايت اقتران در بين اقران
مقدّر فرمودی تا سلاله انسان در عالم امکان تسلس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 400
هُو الابهی
اللّهمَّ هؤلاءِ عباد نَسَبْتَهُمْ بجمالک وَ أَخَذْتَهُمْ تَحت ظِلّ جَناح
عَنقاء مَشرِقِ اَحديّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 838
بیانی زیبا از حضرت عبدالبهاء در بارهء مُد لباس خانمها
سوم اکتبر 1912 است خبرنگارروزنامه سانفرانسیسکو ازحضرت ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 649
الها معبودا مسجودا كريما رحيما
تو آگاهی و دانائی اين عباد لئالی محبّتت را در خزائن افئده و قلوب
باسمت حفظ نمو...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 119
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكْفِ بِنَفْسِي عَنْ دُونِي وَلا تَطْلُبْ مُعِيناً سِوائِي، لأَِنَّ ما دُونِي لَنْ يَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 897
هواللّه
ای مُولایِ شَفُوق و حَنون، از ملکوتِ اَبهایت نَظَری به حالِ این پروردگانِ یَدِ عِنایتت اَفکَن و حِزب...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 892
آیا فرار از میدان مبارزه جایز است؟
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا میرزا ابراهیم خطّاط، ساکن تبریز، می‌فرمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 71
ای مغروران باموال فانيه
بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق* هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 135
يَا ابْنَ الرُّوحِ
بِبِشارَةِ النُّورِ أُبَشِّرُكَ فَاسْتَبْشِرْ بِهِ، وَإِلى مَقَرِّ القُدْسِ أَدْعُوكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 425
هُو اللّه
ای دانای راز اين بنده پر عجز و نياز را به تأييد و توفيق خويش
همدم و همراز نما افسر عنايت کبری بر سر نه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 817
بيانى از بهاء الله در باره ى مظلوميت بهائيان:
"ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدلله ظلم ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 256
هُو اللّه
رَبِّی و منتهی أَملی و غاية رجائی انّی أَرْجُوک مُتضرّعاً الی عتبتک
السّامية و ساحتک المقدّسة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 569
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و مَلْجَئِی و رجائی انّی بکلّ ذلّ و انکسار ابتهل
الی ملکوت قدسک و افق نيّر رحمانيّتک ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 172
يَا ابْنَ مَنْ قامَ فِي مَلَكُوتِ نَفْسِهِ
اعْلَمْ بِأَنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَوائِحَ الْقُدْسِ كُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 351
هُو الابهی
پاک يزدانا محبوب مهربانا اين ياران آشفتهء بوی تو اند و سر گشتهء کوی تو
از هر قيدی رستند و به محبت تو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 169
يَا ابْنَ الْجَمالِ
وَرُوحِي وَعِنايَتِي ثُمَّ رَحْمَتِي وَجَمالِي، كُلُّ ما نَزَّلْتُ عَلَيْكَ مِنْ لِسا...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 814
ورقةالحمراء
مريم دختر عمۀ جمال مبارک که در اوايل امر بوسيلۀ آن حضرت به امر بديع اقبال نموده بود يکى از باوفاتر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 385
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين بندگان را پناه توئی واقف
اسرار و آگاه توئی جميع ما عاجزيم و تو مقتدر و توانا ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 683
هُو اللّه
اللّهُمّ يا إِلهی و رَبِّی و مُنائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی قد
تَحَيَّرْتُ فی ذکرک و ثنائک و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 707
پیام رضوان ٢۰۱۵

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان رضوان 2015 میلادی (172 بدیع) (از: مرک...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 2
لوح کَرمِل

حَبَّذا هذَا الْيَوْمُ الَّذی فيه تَضَوَّعَت نَفحاتُ اْلرّحمن فی الإمکانِ حَبَّذا هذَا الْيَوْ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 165
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَشْرَقْتُ عَلَيْكَ النُّورَ مِنْ أُفُقِ الطُّورِ، وَنَفَخْتَ رُوحَ السَّناءِ في سِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 449
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ عبادٌ أَقَرّوا بکلمة وَحدانيّتک و اعْترفوا
بظهور فردانيّتک عن مشرق رحمانيّتک و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 568
هُو اللّه
ترانی يا إِلهی قَدِ اسْتَغْرَقْتُ فی بحار الحيرة و خُضْتُ فی غِمار الذُّهُولِ
و لَمْ أَدْرِ کيف اذ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 684
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفس پاک توجّه به ملکوت تو نمود و تضرّع
و زاری کرد تا حال اسير ناسوت بود حال قصد ورود ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 740
پیام ۹ بهمن ١۳۹۲

١١ شهرالسّلطان ١٧٠
۹ بهمن ١۳۹۲

جوانان عزیز و برومند بهائی در مهد امر الله ملاحظه فرماین...ادامه
بيت العدل اعظم
   
ادعیه 871
دعای خروج از شهر و مسافرت

هُوَ اللّه تَعالی شَأنه العَظَمَة و الأقتدار
يا أيّها المذكور لدی المظلوم، فی حين...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 780
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" هر مظلومی را ملجأو پناه باشيد و هر مغلوبی را دستگير و مجيرِ توانا . هر مريضی را طبي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 725
پیام ۲ تیر ۱۳۸۸

۱۹ شهرالنّور ۱۶۶

۲۳ جون ۲۰۰۹

بهائیان عزیز در کشور ایران ملاحظه فرمایند

خواهران و برادرا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
تاریخی 830
روزی جمال مبارک ذکر وقایع سجن سیاه چال را میفرمودند. فرمودند:
"زنجیر در گردن خیلی رنج آور بود. ولی بدتر و سخت تر ...ادامه
حضرت بهاالله