vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 687
هُو اللّه
ای پروردگار اين مشتاقان آشفتهء روی تو اند و سر گشتهء کوی تو
و متوجّه به سوی تو و عاشقان خوی دلجوی تو ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 205
ای يگانه مولايم و ای مهربان دانايم اين دوستان حقيقی را از ابريق
رحيق مختوم بنوشان و اين ياران معنوی را از آثار ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 607
هُو اللّه
ای پروردگار اين کنيزان را در ملکوت عزّتت عزيز نما و اين اماء را
در آستان مقدّست مقبول فرما قلبشان را...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 670
هُو اللّه
ای خدای مهربان هر چند کودکانيم بينوا و طفلانيم ناتوان پريشانيم
و بی سر و سامان ولی نهالهای باغيم و ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 361
إلهی إلهی هؤُلاءِ عِبادٌ خَرَقُوا الْحُجُباتِ وَ هَتَکُوا الْسُّبُحاتِ
وَ فَتَکُوا هَياکِلَ الشُّبُهاتِ وَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 189
هُو اللّه
إلهی إلهی قد انشئت بقدرتک خلقاًجديداً وخلقت و برئت و
احدثتَ کوراً سديداً و خلقت السّمآء و زيّنتها ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 889
حضرت ولی امرالله در مکتوبی که در ۱۸ فوریه از طرف ایشان به یکی از احبّاء نوشته شده چنین می‌فرمایند
"شاید بزرگتر...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 266
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی انت الّذی احاطت قدرتک و ظهرت سلطنتک
و عَمَّت رحمتک و اشرقت انوار موهبتک من افق الميثا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 63
وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانی دل محکم بستهايد* ساجد خياليد و ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 445
هو الله
ای خداوند بزرگوار ابرار را از هر آفتی محفوظ دار و
احرار را در صون حمايتت باقی و بر قرار کن تأييد فرما
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 459
ای يار مهربان و مونس دل و جان آن آشنا را از بيگانگان
حفظ و حمايت فرما و سبب انتشار نور هدايت کن مظهر موهبت نما
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 657
اين مظلوم عوض كلّ استغفار مينمايد و يقول:
الهی الهی اوليای خود را حفظ فرما. توئی آن كريمی كه عفوت عالم را احاط...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 597
هُو اللّه
ای خداوند مهربان هر چند وجود نابودم ولی اميد به فضل و جود تو دارم
و هر چند از قابليّت و استعداد محروم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 315
هُو الابهی
ای پروردگار ستايش و نيايش ترا لايق و سزاوار که
اين مرده افسرده را جان بخشيدی و اين گمگشتهء سر گشته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 392
هُو الابهی
رَبِّ اَيّد عبدک الّذِی اسْتَشرَقَ انوار اَحديّتک من
مصباح هدايتک و سمع ندائک الأَحلی المر تفع من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 538
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک و اتذلّل الی جبروت
سلطنتک و ادعوک بقلب خاضع و خاشع الی مرکز ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 375
هُو الطّالعُ الظّاهرُ فی مشرق الانوارِ
اللّهُمَّ يا إِلهی و جذبَة فؤادی و وله قلبی و فَرح روحی و مُؤْنسی فی
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 560
هُو اللّه
إِلهی و مَوْئِلی عند لَهْفی و ملجأی و مَهْرَبی عندَ اضْطِرابی و ملاذی
و مَعاذِی عند اضطراری و انيسی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 236
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا طيرٌ کليل الجناح بطيْءُ الطّيران ايّدهُ بشديد القوی
حتّی يطيرَ الی اوجِ الفلاح و الن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 654
پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا
حمد و ثنا و شكر و بها ترا سزاست كه گنج شناسائی را در دل وديعه گذاردی و لطيفهء...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 507
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندگان ياران تو و اين کنيزان عزيزان درگاه تو
هر يک سرگشتهء کوی تو آشفتهء روی تو دلدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 193
هُو الاَبهی
ای پروردگار اين بنده درمانده را در کهف منيعت مأوی
ده و در ملاذ رفيعت مسکن بخش شمع روشنی در قلبش بر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 890
جناب فروتن ( ترجمه ایران مهاجر )
این داستانی به نقل از حضرت عبدالبهاست . روزی خروسی بود که ازدواج کرد و پس از مدت...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 289
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند اين ياران مستمند را در عهد الست
ثابت قدم دار و از باده عنايت سر مست فرما و به نفحات...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 733
پیام ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

۵ ایّام هاء ۱۶۸

۱۱ اسفند ۱۳۹۰

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 443
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم شکر ترا
که در اين آوارگی کوه و صحرا و بيچارگی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 135
يَا ابْنَ الرُّوحِ
بِبِشارَةِ النُّورِ أُبَشِّرُكَ فَاسْتَبْشِرْ بِهِ، وَإِلى مَقَرِّ القُدْسِ أَدْعُوكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 754
- هُوَ حَسْبی وَ حَسْبُ كُلِّ شَئئ وَ كَفی بِالله حَسيباً.

(ترجمه: او برای من كافی است و برای همه چیز كافی است و...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 487
هُو اللّه
ای بی نياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزوی جميع را
شايان و رايگان ساز به اوج محبّت پرواز ده و با طيو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 837
جمال قدم می‌فرمایند:
"ای عباد، اگر در این ایّام مشهود و عالم موجود، فی‌الجمله، امور بر خلاف رضا از جبروت قضا و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 430
هُو اللّه
ای حيّ توانا پناه گنه کاری و بخشنده و آمرزگار ما غرق خطائيم
و تو دريای عطا ما در ظلمات عصيانيم و تو آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 505
انت انت
َربّنا أَنْزِلْ علی هذا الْمُسْتَجِير بِفناءِ باب احديّتک من فيوضات
سماء بهاء احديّتک و اجذبه بنفحا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 64
ای برادران طريق
چرا از ذکر نگار غافل گشته ايد و از قرب حضرت يار دور مانده ايد؟ صِرْف جمال در سرادق بيمثال بر عر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 262
هُو اللّه
سبحانک اللّهمّ يا إِلهی لک الحمد و لک الشّکر علی ما أَنْعمت و آتَيْتَ و
والَيْتَ و أَعْطَيْتَ فَاخْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 285
هُو الابهی
ای پروردگار بی انباز مقدّسی و منزّه رحيمی و مهربان مجيری و
و دستگيری اين بيچارگان را در پناه خود من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 582
هُو اللّه
ای خداوند تو آگاهی و دانا و بينا که آنی فراغت از ياد يارانت
ندارم و بدون ذکر ايشان نفسی برنيارم و به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 665
الها معبودا مسجودا
اين مشت خاك را از اهتزاز كلمه مباركه منع منما و از حرارت محبّت محروم مساز. درياهای عالم ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 681
هُو اللّه
ای خداوند مهربان دوستان همدان ياران تو اند و خادمان
درگاه تو ثابت بر پيمانند و نابت در اين گلستان مش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 822
(( عکس‌العمل حضرت عبدالبهاء به ردّیه ))
گویا شخصی ردّیه‌ای علیه امر مبارک نوشت و انتشار عامّ داد. جناب میرزا حی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 269
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک المنجذبون الی ملکوت تقديسک
مُرَتّلون لآيات توحيدک مبتلهون الی جبروت عظمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 305
هُو اللّه
خدايا شکر ترا که اين دل و جان به جانان رساندی و اين بی بهره را
نصيب بی پايان بخشيدی اين گمگشته را به ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 241
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين ياران نورانی را در هر دم مظهر فيوضات
رحمانی فرما و مورد الطاف سبحانی کن مدد از محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 641
بنام خداوند يكتا
الها كريما رحيما
شهادت ميدهم به وحدانيّت و فردانيّت تو و باينكه از برای تو شبه و مثلی
نبوده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 25
ای پسر عزّ
در سبيل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار قلب را بصيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما*
حضرت بهاالله
   
تاریخی 844
خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جنا...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 105
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
كُنْتُ فِي قِدَمِ ذاتِي وَأَزَلِيَّةِ كَيْنُونَتِي؛ عَرَفْتُ حُبّي فِيكَ خَلَقْتُكَ،...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 572
هُو اللّه
رَبِّی و مَلاذی و ملجئی و مَهْرَبی و مَناصی قد مُدَّتْ اليک ايادی التَّضَرُّعِ
و التَّذَلُّلِ و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 454
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا اين نفوس پر شوق و وله را به رحمت بی پايان موفّق
فرما تا مواهب عالم انسانی گردند و مظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 191
هُو اللّه
اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذِيْ کَشَفَ اَلظَّلام وَ مَحَی الغَمامَ و کَشَفَ
الحِجابَ وَ اَزالَ النِّقاب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 594
هُو اللّه
قُولی لَک الحَمدُ يا إِلهی بما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بِفَضلِکَ وَ جودِکَ وَ
هَدَيْتَنی اِلی مَلَکوتِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 788
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
"هر نفسی فی الحقیقه بر تغییر و تبدیل و فنای عالم آگاه شود، او را هیچ شیء از اشیاء پژمر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 447
هُو اللّه
پروردگار مهربانا ياران سر گشتهء کوی تو اند و دلبسته روی
تو مشتاق ديدارند و گرفتار حسرت و حرقت بيحدّ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تعالیم دوازده گانه 1
تعالیم دیانت مقدس بهائی:
تعالیم حضرت بها الله که همه به سوی هدف نهایی آن دارند
عبارت اند از:
1-ترک تقالید
2-تحر...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 632
الها معبودا مسجودا مقتدرا
شهادت ميدهم كه تو بوصف ممكنات معروف نشوی و باذكار
موجودات موصوف نگردی ادراكات عالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 409
هُو الابهی
ای ياران روحانی من شب و روز در ياد روی شما هستيم
و روز و شب به ذکر رخ های دلجوی شما دمی نياسائيم و
ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 830
روزی جمال مبارک ذکر وقایع سجن سیاه چال را میفرمودند. فرمودند:
"زنجیر در گردن خیلی رنج آور بود. ولی بدتر و سخت تر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 883
جناب ابوالفضل در کتاب کشفُ الغِطاء از قول حاج سید جواد کربلائی نقل می کنند که:
سید یحیی وقتی از طرف محمد شاه مأ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 519
هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 355
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع محض محبّت به اين محفل آمدند و با کمال
حبّ و وفاق حاضر شدند خدايا رويها را منوّر ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 483
هُو اللّه تعالی
پاک يزدانا خداوند مهربانا آوارگان کوی تو ايم و مشتاقان
روی تو و عاشقان خوی تو بيچاره ايم افتا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 270
هُو اللّه
اللّهمّ يا بادع الاکوان و بادی الالطاف و سابق الاحسان و جزيل
الأَسْعاف تری عبادک المخلصين متوجّهين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 77
ای غافلان
گمان مبريد که اسرار قلوب مستور است بلکه بيقين بدانيد که بخطّ جلی مسطور گشته و در پيشگاه حضور مشهود*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 196
هُو اللّه
ای دلبر يکتای من آواره صحرايم و سر گشته باديه پيما در رهت
افتان و خيزان و سرمست پيمانه پيمان افتاده ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 98
ای بندگان من
شما اشجار رضوان منيد بايد باثمار بديعه منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران از شما منتفع شوند* لذا بر ک...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 758
- اَی رَبِّ فَاجْعَل رِزقی جَمالَکَ وَ شَرابی وِصالَکَ وَ اَمَلی رضائَکَ و عَمَلی ثَنائَکَ و اَنيسی ذِكرَکَ و...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 268
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مبتهلاً الی سماءِ بهاء رحمانيّتک و متضرّعاً الی
إِعلاءِ مقام ربوبيّتک و مُلْتمساً ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 528
هُو الابهی
إِلهی إِلهی تری أَنَّ عبادک المخلصين بجميع الوری حتّی الاعداء
و يَخْدِمُوْنَ کلَّ البشرِ بقلبٍ م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 689
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۸

(ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان از: مرکز جهانی بهائی)

۲۱ مارچ ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 297
هُو اللّه
ای پاک پروردگار مهربان ستايش ترا لايق و سزا که از ماء مهين
خلق نمودی و در اعلی غرف علّيّين مقرّ و مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 655
بِسْم اللّه الاقدَس الاعظم العليّ الابهی
الها مقصودا محبوبا كريما رحيما
توئی آن عليمی كه هيچ امری از تو م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 548
هُو اللّه
ای بخشندهء مهربان ياران را دل و جان شادمان کن و روح و
وجدان جنّت رضوان فرما در هر دمی تأييدی جديد بخش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 143
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظِّمْ أَمْرِي لأُِظْهِرَ عَلَيْكَ مِنْ أَسْرارِ العِظَمِ، وَأُشْرِقَ عَلَيْكَ بِأَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 328
هُو اللّه
ای رحمن ای يزدان بنده ای هستم ضعيف و نحيف و
نا توان ولی در پناه فضل و موهبت تو پرورش يافتم و از ثدی عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 900
زيارتنامه حضرت بهاءاللَّه و حضرتِ باب

اَلْثَّناءُ الَّذِيْ ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الأَعْلى وَالبَهاءُ الَّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 404
هُو اللّه
اللّهمَّ يا إلهی اِنّی أُعَفِّرُ جَبينی وَ أُغَبِّرُ وَجهی بتراب الذُّلِّ
و العجز و الانکِسار مبت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 176
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبادک الّذين اَيَّدْتَهُمْ بسلطانک و هَديْتَهُمْ بنور
برهانک و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 643
الها كريما يكتا خداوندا
جودت وجود را هستی بخشيد و موجود نمود . اين مظلومان را در ظلّ
سدره عدلت مأوی ده و فقيران...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 369
هُو اللّه
اللّهمّ يا جاذب القلوب بمغناطيس المحبّة الفائضة علی الوجود و مُحْيی
العظم الرَّميمِ بروح مُنْعِشَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 726
پیام ۳ آذر ۱۳۸۸

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
وضو 621
وَ مَنْ أَرادَ أََنْ يُصَلِّیَ لَهُ أن يَغْسِلَ يَدَيْهِ و فی حينِ لْغَسْلِ يَقُولَ:

“إِلهيْ قَوِّ يَديْ لِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 406
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی انّ هذا عبدک المبتهل اليک المُتَضَرِّع بباب
احديّتک الثّابت الرّاسخ علی عهدک و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 221
هوالله
ای پروردگار شکر ترا که اين بينوايان را پر نوا نمودی و اين
گمراهان را به راه هدايت دلالت فرمودی از ظلمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 122
يَا ابْنَ الرُّوحِ
حَقِّي عَلَيْكَ كَبِيرٌ لا يُنْسَى، وَفَضْلِي بِكَ عَظيمٌ لا يُغْشى، وَحُبِّي فِيكَ مَو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 295
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤُلاءِ عباد ترکوا کلّ ذيل و تعلّقوا بذيل رداء کبريائک
وَ وَلُّوا وجوههم عن کلّ شطر و تو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 183
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 801
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﯿﻪﺀ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 426
هُو الأَبهی
اللّهمَّ يا إلهی و سيّدی و سندی عليکَ اعْتمادی و اتِّکالی
و بحبلِ فضلِکَ تَشَبُّثی و ببابِ احديّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 308
هُو اللّه
خدايا ترا شکر باد که اين بيگانه را آشنای خويش نمودی و اين
بيچاره را به پناه خود راه دادی تشنه جان سوخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 156
يَا ابْنَ الوُجُودِ
إِنْ تُحِبَّ هذِهِ الدَّوْلَةَ الباقِيَةَ الأَبَدِيَّةَ وَهذِهِ الْحَياةَ الْقِدَمِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 735
پیام ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

۱۴شهرالجمال ۱۶۹

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

‌پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 490
هُو الابهی
پروردگارا مور ضعيفم و پشهء نحيف بال و پری شکسته دارم و پائی
از دوری باديهء حسرت خسته چشم گريانم بين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 776
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 775
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"ای یاران الهی به کمال نشاط وانبساط عالم انسانی را خدمت نمایید وبه نوع بشر محبت نمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 503
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحن عبادک العجزاء قوّنا بقوّتک النّافذة فی حقايق
الاشياء و ايّدنا عَلی ما تحبّ و ترضی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء