vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 432
هُو اللّه
ای آمرزگار همه گنه کاريم و جفا کردار تو آمرزنده ئی تو
بخشنده ای مهربان در قدر و لياقت منگر در فضل و ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 655
بِسْم اللّه الاقدَس الاعظم العليّ الابهی
الها مقصودا محبوبا كريما رحيما
توئی آن عليمی كه هيچ امری از تو م...ادامه
حضرت بهاالله
   
حدود و احکام 870
قد عفونا عنكم صلوة الايات

نماز آيات در بين مسلمين معمول است، در مواقع حدوث وقايع طبيعی از قبيل زلزله، کسوف و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 346
هُو اللّه
ای دلبر آفاق و ای معشوق هر بندهء مشتاق اين نفوس به فضل و
موهبت نفيسند و اين اشخاص اهل اخلاص هر يک ماه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 277
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده گنه کار را در ظلّ شجره عنايت ملجأ
و پناهی بخش و بر حقيقت اسرارت آگاهی ده بر عهد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 200
هُو اللّه
ای پروردگار ای آمرزگار ياران را مانند گل و ريحان
به رشحات سحاب عنايت طراوت و لطافت بخش و مرغان
چمنس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 361
إلهی إلهی هؤُلاءِ عِبادٌ خَرَقُوا الْحُجُباتِ وَ هَتَکُوا الْسُّبُحاتِ
وَ فَتَکُوا هَياکِلَ الشُّبُهاتِ وَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 19
ای پسر روح
هر طيری را نظر بر آشيان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده عباد که بتراب فانی قانع شده از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 114
يَا ابْنَ الوُجُودِ
صَنَعْتُكَ بِأَيادِي الْقُوَّةِ وَخَلَقْتُكَ بِأَنامِلِ الْقُدْرَةِ، وَأَوْدَعْتُ فِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 710
پیام ۸ تیر ۱۳۸۵

۶ شـهر الرّحمة ۱۶۳

۲۹ جون ۲۰۰۶

ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،

جامعۀ اسم اعظم در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 281
هو
پروردگارا مرا مستقيم بر امرت بدار و در امتحان ثابت بر محبّت کن
و در دريای عنايتت مشتغرق فرما توئی دهنده و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 465
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندهء ضعيف را با دوستانت در آستان
عبوديّتت مقرّ و مأوی بخش تا به شروط عبوديّت قيام و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 106
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَحْبَبْتُ خَلْقَكَ فَخَلَقْتُكَ، فَأَحْبِبْني كَيْ أَذْكُرَكَ، وَفِي رُوحِ الْحَيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
نماز صغیر 623
*( و صلاة أخری حين زوال قرائت نمايد ) *

“أَشْهَدُ يا إِلهيْ بِأَنَّکَ خَلَقْتَنيْ لِعِرْفانِکَ وَ عِبادَتِکَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 567
هُو الابهی
اللّهُمّ اشْرَحْ صدور عبادک المخلصين بنفحات التّأييد وَ أَحْيِ قلوبَهُمْ بِرُوح
التَّقديس و نوّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 494
هُو الله
ای خداوند بی نيازم و مَحرم رازم و يار دلنوازم آن ياران ديرين را
مذاق شکّرين نما و در درگاه احديّتت بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 41
ای اهل ديار عشق
شمع باقی را ارياح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تيره ظلمانی مستور مانده* سلطان سل...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 300
يا إِلهی لَو خَلَقتَ فی کُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَعضائی أَلْسُناً ناطقةً
بافصح اللّغات وَ مَعانِيَ رائِقةً فائِقة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 904
طلبِ شفاء

بِسمِه المُهیمِن الاسماء
اِلهِي اِلهِي اَسْألُكَ بِبَحْرِ شِفائِكَ وَاِشْراقاتِ اَنْوارِ نَيِّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 884
بخت چيست؟
حضرت عبدالبهاء در پاسخ به سؤال جواني كه از بخت پرسيده بود چنين فرمودند:
"بخت در عرف ديانت بهائي همان ...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 788
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
"هر نفسی فی الحقیقه بر تغییر و تبدیل و فنای عالم آگاه شود، او را هیچ شیء از اشیاء پژمر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 249
هُو اللّه
پروردگارا يزدانا مهربانا اين بنده تو از اقصی بلاد شرق
به غرب شتافت که شايد از نفحات عناياتت مشامه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 65
ای پسران آمال
جامه غرور را از تن بر آريد و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 208
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی الفائِض العين بالْعَبَرات و المُلْتَهِب الأَحْشاء
بالزَّفرات مُتَأَوِّهاً بال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 646
الها بی‌نيازا كريما رحيما ملكا مالكا
همه عباد تواند و از كلمه تو از عدم بوجود آمدند و معترفند بر فقر خود
و غنا...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 737
پیام نوروز ۱۳۹۲

نوروز ١٣٩٢

بندگان راستان حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

با قلوبی سرشار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات نسوان 606
هُو اللّه
پروردگارا کنيز درگاهم و ضعيف ناتوان و تو مُعين و نصير
بيچارگان ای دلبر مهربان آتشی در جان و دل افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 134
يَا ابْنَ العَماءِ
جَعَلْتُ لَكَ الْمَوْتَ بِشَارَةً، كَيْفَ تَحْزَنُ مِنْهُ. وَجَعَلْتُ النُّورَ لَكَ ضِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 342
هُو اللّه
ای يزدان مهربان آن جمع پريشان تو اند و آن انجمن ياران تو ديده ها باز است و دلها به محبّتت دمساز و گوشه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 607
هُو اللّه
ای پروردگار اين کنيزان را در ملکوت عزّتت عزيز نما و اين اماء را
در آستان مقدّست مقبول فرما قلبشان را...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 738
پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

۱۳ شهرالجمال ۱۷۰

٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

پیروان امر حضرت یزدان در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 291
هُو الابهی
ای پروردگار اين ياران تواند و بندگان آستان تو
آشفتهء روی تو اند و آواره کوی تو سودائيان محبّتند و ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 169
يَا ابْنَ الْجَمالِ
وَرُوحِي وَعِنايَتِي ثُمَّ رَحْمَتِي وَجَمالِي، كُلُّ ما نَزَّلْتُ عَلَيْكَ مِنْ لِسا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 254
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ انّی اشکرک بلسان ناطق بذکرک و قلب ثابت
علی عهدک و روح مُترصِّدٍ لانْجازِ وعدک علی ما خل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 576
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين کسان بنده آستانند
و در نهايت صدق و راستی و درستی جام آمال سرشار فرما
انوار ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 579
هُو اللّه
ای دلبر آفاق بنده مشتاقت را نصيبی از اشراق ده روح را پر فتوح
کن و دل را از بند آب و گِل برهان و چون گل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 110
يَا ابْنَ الرُّوحِ
ما قُدِّرَ لَكَ الرَّاحَةُ إِلاَّ بِإِعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَإِقْبالِكَ بِنَفْسي، لأ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 828
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 745
پیام نوروز ۱۳۹۴

نوروز ۱۳۹۴

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

محبّت بی‌پایا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 684
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفس پاک توجّه به ملکوت تو نمود و تضرّع
و زاری کرد تا حال اسير ناسوت بود حال قصد ورود ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 694
پیام ١٢ آوریل ٢٠١١

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی

(از: مرکز جهانی بهائی)

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 299
ملکوت فردانيّتک لک الحمد يا إِلهی بما ايّدتنی علی العبوديّة
المحضة و الرّقّيّة الخالصة و الفناء الصِّرف و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 117
يَا ابْنَ البَيان
وَجِّهْ بِوَجْهِي وَأَعْرِضْ عَنْ غَيْرِي، لأَِنَّ سُلْطانِي باقٍ لا يَزُولُ أَبَداً وَم...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 706
پیام ۱ اوت ۲۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

۱ اوت ۲۰...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 907
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند :
قضا دو قسم است يکی محتوم است و ديگری مشروط که معلّق گفته ميشود قضای محتوم آنست که ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 543
هُو الابهی
ای مهربان يزدان من اين تن را جان بخش و به جانان برسان
و از زندان برهان و به ايوان آسمان در آر جهان خا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 330
هُو اللّه
ای پروردگار اين آوارگان را بسايه خويش در آوردی و سر و سامان
دادی نيستی را هستی دادی و نابود را وجود ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 617
هُو اللّه
ای بديع الألطاف لطفی بديع نما و لطافت ربيع بخشا
ما نهالانيم به دست مرحمتت کِشته و با آب و گل مودّتت س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 189
هُو اللّه
إلهی إلهی قد انشئت بقدرتک خلقاًجديداً وخلقت و برئت و
احدثتَ کوراً سديداً و خلقت السّمآء و زيّنتها ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 893
حضرت عبدالبها درمورد دل شکستن و خاطر ازاری میفرمائید
زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجائید
زنهار زنهار از ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 896
ای رَبّ عـزیـز، قُلوبِ مُحتَرِقۀ حَبیبانَت را به مُرورِ نَسائمِ امید و عِنایت شاد و مُهتَزّ فـرما و به انوارِ ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 654
پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا
حمد و ثنا و شكر و بها ترا سزاست كه گنج شناسائی را در دل وديعه گذاردی و لطيفهء...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 91
ای دوست من
تو شمس سمآء قدس منی خود را بکسوف دنيا ميالای* حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدر آئ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 728
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۹

۱ شهرالبهاء ۱۶۷

۲۱ مارس ۲۰۱۰

پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماین...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 821
حضرة بهاءالله ميفرمايند :
" اگر نفسی قطره ای از بحر محبّت بياشامد و يا برشحه ای از بحر انقطاع فائز شود جميع عالَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 329
هُو اللّه
ای دلبر آفاق شکر ترا که ديده به ديدارت روشن گرديد و
دل و جان از نفحات قدست غبطه گلزار و چمن شد نفحات ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 398
إلهی إلهی هؤلاءِ عِبادٌ مُخلِصُونَ مُنجَذِبون مُشتَعِلُونَ
بِنارِ مُحَبَّتِکَ يُنادونَ بِاسمِکَ وَ يَنْطِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 428
هُو اللّه
ای يزدان مهربان سرا پا گنهيم و خاک رهيم و متضرّع در هر صبحگهيم
ای بزرگوار خطا بپوش و عطا ببخش وفا بفر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 59
ای فرزند کنيز من
اگر سلطنت باقی بينی البتّه بکمال جدّ از ملک فانی درگذری و لکن ستر آنرا حکمتهاست و جلوه اين را ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 21
ای پسر انصاف
کدام عاشق جز در وطن معشوق محلّ گيرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جويد؟ عاشق صادق را حيات در وصال اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 909
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 419
اللّه ابهی
ای منجذبان جمال ابهی در هويّت قلب بحور محبّت ياران پر موج
و هيجان و از صهبای مودّت دوستان پر نشئه و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 875
از يكي از افراد خانواده سروستاني كه از خانواده هاي بسيار
مؤمن ايراني است سؤال كردم كه اقبال اين خانواده به امر...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 186
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين اهل اشراق را از حلاوت ساغر
محبّتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.
عبدالبهاء عباس
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 708
٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

۴ شهرالقول ١٦٠

٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 484
هُو اللّه
ای خداوند مهربان بصيرتها را روشن کن گوشها را شنوا نما
دلهای مرده را زنده کن نفوس خواب را بيدار نما خ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 895
ای مُولای تَوانا، از عَالَمِ بالا نَظَری به این بندگان بینوا نما و آه و اَنینِ این خَسته‌دلان را اِجابَت کن. م...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 724
پیام ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

۷ شهرالنّور ۱۶۶

۱۱ جون ۲۰۰۹

احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 678
ای يزدان پاک
اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان قديم آواره بودند و
سرگردان و بی سر و سامان حال که در پناه خود ج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 571
هُو الابهَی الابهی
ای خداوند مهربان بندهء درگاه تو ايم و ملتجی به آستان
مقدّس تو جز رکن شديد پناهی نجوئيم و به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 897
هواللّه
ای مُولایِ شَفُوق و حَنون، از ملکوتِ اَبهایت نَظَری به حالِ این پروردگانِ یَدِ عِنایتت اَفکَن و حِزب...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 295
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤُلاءِ عباد ترکوا کلّ ذيل و تعلّقوا بذيل رداء کبريائک
وَ وَلُّوا وجوههم عن کلّ شطر و تو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 733
پیام ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

۵ ایّام هاء ۱۶۸

۱۱ اسفند ۱۳۹۰

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 266
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی انت الّذی احاطت قدرتک و ظهرت سلطنتک
و عَمَّت رحمتک و اشرقت انوار موهبتک من افق الميثا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 151
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
الْمُحِبُّ الصَّادِقُ يَرْجُو الْبَلاءَ كَرَجاءِ الْعاصِي إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 321
هُو الابهی
خداوندا پاک و مقدّسی و بی نياز و منزّهی اين بنده بيچاره را
در پناه حضرت احديّتت ملجأ و پناه بخش و د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 723
پیام ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

۳ شهرالعظمة ۱۶۶

۱۹ می ۲۰۰۹

احبّای باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 331
هُو اللّه
ای پروردگار اين گروه جان نثار ياران ديرينند و با هم
همدم و همنشين گفتگو شيرين و شکرين و بزم مانند ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 608
هُو اللّه
پاک يزدانا خداوند مهربانا شکر ترا که اين اماء را عزيز نمودی و
اين ناچيزان را تاج موهبت بر سر نهادی د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 310
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش ترا که اين بينوا را بانوا کردی و
اين مستمند را به گنج روان دلالت فرمودی اين قافله ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 322
هُو الابهی
(١٤٤) رَبِّی و سلطانی و مليکی و مالکی انّی ادعوک بلسانی و جنانی
و وجدانی ان تُلْبِسَ عبدک هذا قميص...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 149
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
وَجَمالِي تَخَضُّبُ شَعْرِكَ مِنْ دَمِكَ لَكانَ أَكْبَرَ عِنْدي عَنْ خَلْقِ الكَوْنَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 739
پیام ٥ شهریور ١٣٩٢

٨ شهرالاسماء ١٧٠

٥ شهریور ١٣٩٢

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 515
هُو اللّه
در هر نَفَسی سر به تراب عجز و نياز نهم و تضرّع و زاری نمايم که
ای خداوند بی نيازم و محرم رازم و يار دل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 83
ای عاصيان
بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبيلهای مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی با...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 333
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس طيّبه طاهره را ابناء ملکوت فرما و اين وجوه
نورانی را سراجهای رحمانی کن اين قلو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 520
هُو اللّه
انّنی يا إِلهی وَجَّهْتُ وجهی الی ملکوت تقديسک و جبروت
تنزيهک بقلبٍ خاضعٍ و جَناحٍ مُنْکَسِرٍ و هي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 34
ای همگنان
ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم ماندهاند ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 854
لوح قد احترق المخلصون (الاحتراق)

قد احترق المخلصونبِسمِ اللّهِ الأقدَم الأعظمقد احترق المخلصون م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 475
هُو اللّه
خداوندا رحيما کريما عبادت را به سرچشمه حيات ابدی
برسان و از عذب فرات سرشار کن بندگانت را در خلد برين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 783
شمول تائیدات الهیه از نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء

نظر به قلت عدد نکنید .....بلکه
قلوب را پاک بجوئید .
یک نفس مق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 855
جناب علی اکبر فروتن در خاطرات خود از سفر به ترکیه سخن به میان آورده اند. نوشته اند:

در اثنای این مسافرت، همچنی...ادامه
-