vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه عربی 106
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَحْبَبْتُ خَلْقَكَ فَخَلَقْتُكَ، فَأَحْبِبْني كَيْ أَذْكُرَكَ، وَفِي رُوحِ الْحَيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 233
هُو اللّه
ای پروردگار مرا بيدار کن هشيار نما از غير خود بيزار کن و به محبّت
جمالت گرفتار نما نفخه روح القدس بخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 46
ای جوهر هوی
بسا سحرگاهان که از مشرق لا مکان بمکان تو آمدم و ترا در بستر راحت بغير خود مشغول يافتم و چون برق روحا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 642
الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم
عطاء قديمت و بخشش جد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 18
بنام گوينده توانا
ای صاحبان هوش و گوش اوّل سروش دوست اينست*

ای بلبل معنوی
جز در گلبن معانی جای مگزين و ای هده...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 874
آب فروش بهائی (با استفاده از حافظه از کتاب "داستانهایی
دربارۀ تبرّعات"، تألیف خانم فیضی، ترجمه علیرضا نصر اصفه...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 176
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبادک الّذين اَيَّدْتَهُمْ بسلطانک و هَديْتَهُمْ بنور
برهانک و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 593
هُو الابهی
ای پروردگار ای آمرزگار اين امه موقنه ات را با اولاد
و احفاد بر عهد و ميثاقت ثابت و مستقيم فرما و بر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 4
بشارات


هذا ندآء الابهی الّذی ارتفع من الأفق الاعلی فی سجن عکّا

هُو المبّين العليم الخبير

حق شاهد و مظاهر...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 829
حضرت ولىّ عزيز امرالله مى فرمايند:

" ما مانند کسانی هستيم که زمين را شخم مى زنند و
هر يک از آنها با گروه خود با...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات نسوان 608
هُو اللّه
پاک يزدانا خداوند مهربانا شکر ترا که اين اماء را عزيز نمودی و
اين ناچيزان را تاج موهبت بر سر نهادی د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 544
هُو الابهی
خدايا اين بيچارگان را در ظلّ سدره منتهايت مأوی بخش
و اين آوارگان باديه حرمان را در جوار فضل و عنايت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 204
هُو اللّه
ای پروردگار ای پناه آوارگان تو آگاه فغان و آه صبحگاهی
عنايتی فرما و رحمتی کن تا جانهای مشتاقان به مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 883
جناب ابوالفضل در کتاب کشفُ الغِطاء از قول حاج سید جواد کربلائی نقل می کنند که:
سید یحیی وقتی از طرف محمد شاه مأ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 588
هُو اللّه
ای پروردگار پدر و مادر اين بنده درگاه را در دريای غفران غوطه ده
و از گناه و خطا پاک و مقدّس نما عفو و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 334
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين انجمن بجهت نصرت کلمة اللّه و روح القدس
تشکيل شده تأييد و توفيق بخش و مؤيّد به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 40
ای پسر هوی
اهل دانش و بينش سالها کوشيدند و بوصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها دويدند و بلقای ذی الجمال نرسيدن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 47
ای پسر جود
در باديه های عدم بودی و ترا بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع ذرّات ممکنات و حقائق کائنات ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 741
پیام نوروز ۱۳۹۳

نوروز ۱۳۹۳

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

تحی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 572
هُو اللّه
رَبِّی و مَلاذی و ملجئی و مَهْرَبی و مَناصی قد مُدَّتْ اليک ايادی التَّضَرُّعِ
و التَّذَلُّلِ و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 576
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين کسان بنده آستانند
و در نهايت صدق و راستی و درستی جام آمال سرشار فرما
انوار ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 310
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش ترا که اين بينوا را بانوا کردی و
اين مستمند را به گنج روان دلالت فرمودی اين قافله ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 599
هُو الابهی
سبحانک اللّهُمَّ تَبارَکْتَ و تَعالَيْتَ و تَقَدَّسْتَ و تَنَّزَهْتَ
عن کلّ ذکر و ثناء و کلّ نعت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 173
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكتُبْ كُلَّ ما أَلْقَيْنَاكَ مِنْ مِدادِ النُّورِ عَلَى لَوْحِ الرُّوحِ. وَإِنْ لَنْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 658
الها معبودا مسجودا
قدرتت را قدرت عباد منع ننمود امرت را بقلم نصرت نمودی و باسم
اعظم دعوت فرمودی . از فضل عظيم...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 85
ای پسران وهم
بدانيد چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بردمد البتّه اسرار و اعمال شيطانی که در ليل ظلمانی معمول ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 86
ای گياه خاک
چگونه است که با دست آلوده بشکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل آلوده بکثافت شهوت و هوی معاشرتم را جو...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 729
پیام ۱۳ فروردین ۱۳۸۹

۱۳ شهرالبهاء ۱۶۷

۲ آوریل ۲۰۱۰

احبّای عزیز کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 698
پیام رضوان ٢۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان - رضوان ٢۰۱۳ میلادی (۱۷۰ بدیع)

(ا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 431
هُو اللّه
ای يزدان مهربان غريق بحر عصيانم طريق غفران بنما سراسر
قصورم از دام غرور رهائی بخش جسمانيم روحانی نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 94
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 419
اللّه ابهی
ای منجذبان جمال ابهی در هويّت قلب بحور محبّت ياران پر موج
و هيجان و از صهبای مودّت دوستان پر نشئه و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 429
هُو اللّه
پاک يزدانا کلّ گنه کاريم و تو آمرزگار جميع جامع عيوبيم و تو کاشف
کُروب گناه اين عاصيان را در لوح محف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 826
حضرت عبدالبهاء در خطابی فرمودند قوله العزیز:
"ای یاران از قرار مسموع در بعضی بلاد پنجم جمادی الاولی را عید ولا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 744
پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳

۷ شهرالمسائل ۱۷۱
٢٧ آذر ۱۳۹۳

عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 373
هُو الابهی
ای پروردگار ای مهربان اين دوستان معتکف
آستانند و اين ياران از حرارت محبّت شعله سوزان به ياد تو چون
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 147
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اسْتَشْهِدْ فِي سَبِيلي رَاضِياً عَنّي وَشاكِراً لِقَضائِي، لِتَسْتَريحَ مَعِي فِي قِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 129
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَنَفَّسْ بِخَطَأِ أَحَدٍ ما دُمْتَ خاطِئاً، وَإِنْ تَفْعَلْ بِغَيْرِ ذلِكَ مَلْعُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 844
خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جنا...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 391
هُو الابهی
سبحانک اللّهمّ يا إِلهی انّی اتذلّل اليک و ابتهل الی ملکوت رحمانيّتک و
جبروت فردانيّتک خاضعاً خاش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 489
هُو الابهی
ای پروردگار مستمندانيم مرحمتی کن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبی بخش
محتاجيم علاجی ده ذليلانيم عزّتی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 367
هُو الابهی
إلهی إلهی ايّد عبدک المتضرّع بباب احديّتک علی التّمسّک
بذيل رداء کبريائک و التّشبّث بالعروة الوث...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 797
حضرت عبدالبهآء می‌فرمایند:
"ذهن متحرّی و محقّق زنده و پاینده است و ذهن بی اعتنا و توجّه ناشنوا و مرده است. اهل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 869
قسمتی از زیارت نامۀ حضرت سیّدالشّهداء

حضرت بهاءالله در شرح مظلومیّت حضرت امام حسین، زیارت نامۀ مفصّلی را نا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 235
اللّه ابهی
اللّهُمَّ يا إلهی تری وُجُوهاً نورانيّةً فيها نَضرةُ رَحمانيّتک و قلوباً
تتمدّد فيها جمال وحداني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 288
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش و نيايش و شکر و پرستش تو را سزاوار
که موفّق و مؤيّد بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 772
حضرت عبدالبها از ما می خواهند که از خطای احدی دم نزنیم در حقش دعا کنیم و با مهربانی به اصلاح خطایش پردازیم نظر ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 899
هواللّه
رَبَّنا وَ مَلاذنا، ازل کُروبَنا ببزوغ شمسِ وعدک‌الکریم و خَفِّفِ هُمومَنا بنزولَ مَلائکة نصرک الم...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 523
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی مُتشبّثاً بذَيْلِ رِداءِ رحمانيّتک و متمسّکاً
بحبل رحمتک و فردانيّتک أَی رَبِّ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 71
ای مغروران باموال فانيه
بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق* هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 376
هُو اللّه
إلهی إلهی اَنِلْنی کأسَ العَطاء و نَوِّر وَجهی بِنور الهُدی وَ
ثَبِّتْنِی علی الوَفاءِ و اسْتَقِم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 876
پیام ١ مارس ٢٠١٧

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 539
هُو اللّه
ای پروردگار اين تشنهء سلسبيل حيات را از چشمهء حيوان بنوشان
و اين عليل را از درمان ملکوتی معالجه فرم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 393
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبدک هذا قد انجذب بنفحات حديقة قدسک
الغَنّاء و اشتعل بنار محبّتک المُلتهبة بين القلو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 8
لوح دنيا


بسمی النّاطق فی ملکوت البيان

حمد و ثنا سلطان مبين را لائق و سزاست که سجن متين را بحضور حضرت علی قب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 519
هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 820
حضرت ولی عزیزومحبوب امرالله در (زر واتش صفحه ١٠٣)میفرمايند:

" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 405
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی انّ هذا عبدک المبتهل اليک المُتَضَرِّع بباب
احديّتک الثّابت الرّاسخ علی عهدک و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 276
هُو اللّه
ای ياران حقيقی دست شکرانه به ساحت اقدس دلبر يگانه بلند
کنيد و آغاز اين راز و نياز نمائيد که ای پرورد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 194
هُو اللّه
ای پروردگار دردمندان را درمان کن و هوشمندان را محرم ايوان
افق علّيّين را به نور مُبين روشن نما و ساح...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 555
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ انْجَذَبُوا بِنَفحاتِ قُدسِکَ وَ اشْتَعَلُوا
بِنارِ مَحَبَّتِکَ وَ أَخْلَصُوا و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 665
الها معبودا مسجودا
اين مشت خاك را از اهتزاز كلمه مباركه منع منما و از حرارت محبّت محروم مساز. درياهای عالم ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 662
الها معبودا
اين نهاليست تو غرس نمودی از امطار سحاب رحمت آبش ده . توئی آن كريمی كه عصيان عالم ترا از كرم منع...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 823
شهادت جناب قدّوس در بارفروش:

میرزا محمّد علی بارفروش ملقّب به قدّوس آخرین نفر از حروف حی است که در سال 1238(قمری...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 157
يَا ابْنَ الوُجُودِ
لا تَشْتَغِل بِالدُّنْيا؛ لأَِنَّ بِالنَّارِ نَمْتَحِنُ الذَّهَبَ، وَبِالذَّهَبِ نَم...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 136
يَا ابْنَ الرُّوحِ
رُوحُ القُدْسِ يُبَشِّرُكَ بِالأُنْسِ، كَيْفَ تَحْزَنُ. وَرُوحُ الأَمْرِ يُؤَيِّدُكَ ع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 316
هُو اللّه
رَبّی رَبّی ابتهل الی ملکوت وحدانيّتک و جبروت فردانيّتک
ان تَصُوْنَ هذا العبد فی ظلّ حفظک و حمايّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 385
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين بندگان را پناه توئی واقف
اسرار و آگاه توئی جميع ما عاجزيم و تو مقتدر و توانا ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 29
ای صاحب دو چشم
چشمی بربند و چشمی برگشا* بربند يعنی از عالم و عالميان برگشا يعنی بجمال قدس جانان*
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 726
پیام ۳ آذر ۱۳۸۸

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 189
هُو اللّه
إلهی إلهی قد انشئت بقدرتک خلقاًجديداً وخلقت و برئت و
احدثتَ کوراً سديداً و خلقت السّمآء و زيّنتها ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 418
هُو اللّه
ای پروردگار اين ابرار را از ملکوت اسرار پی در پی تأييد و
توفيق فرست و بر هر خير موفّق فرما زيرا سزاوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 723
پیام ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

۳ شهرالعظمة ۱۶۶

۱۹ می ۲۰۰۹

احبّای باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 862
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن « ﻓﻬﻢ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﻳﻲ»


ﻗﺴﻤﺖ اول :
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 208
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی الفائِض العين بالْعَبَرات و المُلْتَهِب الأَحْشاء
بالزَّفرات مُتَأَوِّهاً بال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 575
إِلهی إِلهی ايّد عبادک عَلی الأَخلاق الّتی قدّرتها لأَحبّائک
و علی السّلوک علی المسالک الّتی اخترتها لأَصفي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 190
هو قيّوم السّموات و الأرض
اسئلک يا من بنفحة من نفحات قدسک تجدّدت قمايص هياکل الوجود
و اهتزّت و ربت حقايق الم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 87
ای پسران آدم
کلمه طيّبه و اعمال طاهره مقدّسه بسمآء عزّ احديّه صعود نمايد* جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 814
ورقةالحمراء
مريم دختر عمۀ جمال مبارک که در اوايل امر بوسيلۀ آن حضرت به امر بديع اقبال نموده بود يکى از باوفاتر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 590
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده جان نثار را در پناه ملکوت ابهايت
محفوظ و مصون دار و در ظلّ شجره انيسايت محفوظ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 132
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَحْرِمْ وَجْهَ عَبْدِي إِذا سَأَلَكَ فِي شَيْءٍ؛ لأَِنَّ وَجْهَهُ وَجْهِي فَاخْجَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 693
پیام ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
(از: ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 628
الها معبودا مقصودا
بكمال عجز و ابتهال از تو مسئلت مينمايم اين عبد را از شرّ ناعقين حفظ
فرمائی و از ظلّ سدره من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 303
هُو الابهی
لک الحمد يا رَبِّی الکريم علی هذا الفضل العظيم و لک الشّکر
يا مولای القديم علی هذا اللّطف الجزيل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 397
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ نفوس خضعتْ أَعْناقُهُم لسلطنتک وَ خشعتْ أَصْواتهم
من عظمتک و انشرحت صدورهم بآيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 801
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﯿﻪﺀ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 867
ازدواج حضرت عبدالبهاء
جناب میرزا محمد حسن برادر بزرگتر حضرت بهاءالله که مؤمن به امر مبارک حضرت اعلی و از طرف م...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 24
ای پسر حبّ
از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اوّل بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 304
هُو اللّه
ای خداوند يکتا ای پروردگار بيهمتا ستايش و نيايش تو را
که اين اکليل جليل را بر سر اين ضعفا نهادی و اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 784
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"هيچ امری باندازه خد‌مت بامراللّه موفّقيّت در برندارد. خدمت مغناطيس تأييدات الهيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 409
هُو الابهی
ای ياران روحانی من شب و روز در ياد روی شما هستيم
و روز و شب به ذکر رخ های دلجوی شما دمی نياسائيم و
ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 573
هُو اللّه
ای خداوند مهربان قلوب را به نور هدايت کبری منوّر
فرما جانها را به بشارت عظمی حيات بخش چشم ها را به مش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 161
يَا ابْنَ الوُجُود ِ
فُؤادُكَ مَنْزِلِي قَدِّسْهُ لِنُزُولِي، وَرُوحُكَ مَنْظَرِي طَهِّرْها لِظُهُوري.
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 737
پیام نوروز ۱۳۹۲

نوروز ١٣٩٢

بندگان راستان حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

با قلوبی سرشار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 712
پیام ۴ دی ۱۳۸٦

۱۴ شهرالمسائل ۱۶۴

۲۵ دسامبر ۲۰۰۷

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 93
ای ابنآء غفلت
بپادشاهی فانی دل مبنديد و مسرور مشويد* مثل شما مثل طير غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمينان ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت عبدالبهاء 765
هوالابهی

ای عبدِ علی، مولای خویش را ملاحظه نما که در سبیل جمال قدم چه جانفشانی نمود و روح را به چه ارزانی مبذو...ادامه
حضرت عبدالبهاء