vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات اطفال 612
هُو اللّه
طفل صغيرم پستان عنايت را ثدی عزيز کن و از شهد و شير محبّتت
نشو و نما بخش و در آغوش معرفت پرورش ده در ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 524
يا رَبِّی و يا إِلهی و يا نور الانوار و مرکز الاسرار و جاذب
قلوب الابرار انّی بقلبٍ خافقٍ و دَمْعٍ هامعٍ أَتضر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 820
حضرت ولی عزیزومحبوب امرالله در (زر واتش صفحه ١٠٣)میفرمايند:

" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 464
هُو اللّه
رَبِّ ايّدنی علی خدمة احبّائک و شرح صدور أَرِقّائِک
و تَطْيِيْبِ قلوب اصفيائک و إِراحَةِ ارواح أَو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 14
سُوره وفا


هُو العليم

ان يا وفا ان اشکر ربّک بما ايّدک علی امره و عرّفک مظهر نفسه و اقامک علی ثناء ذکره الاع...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 719
پیام ۱۵ اسفند ۱۳۸۷

۴ شهرالعلاء ۱۶۵

۵ مارچ ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم و یاوران ممتحن جمال قدم در کشور مقدّس ای...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات نسوان 608
هُو اللّه
پاک يزدانا خداوند مهربانا شکر ترا که اين اماء را عزيز نمودی و
اين ناچيزان را تاج موهبت بر سر نهادی د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 268
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مبتهلاً الی سماءِ بهاء رحمانيّتک و متضرّعاً الی
إِعلاءِ مقام ربوبيّتک و مُلْتمساً ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 902
زيارتنامه حضرت عبدالبهاء (مناجات لقاء)

اين مناجات را هر نفسی به کمالِ تَضَرّع و ابتهال بخواند سببِ روح و ريحا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 345
هُو اللّه
ای خداوند آن نفوس پاک را تابناک کن و از حضيض خاک به اعلی
درجه افلاک رسان دلها را حدائق معانی کن و جان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 235
اللّه ابهی
اللّهُمَّ يا إلهی تری وُجُوهاً نورانيّةً فيها نَضرةُ رَحمانيّتک و قلوباً
تتمدّد فيها جمال وحداني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 312
هُو الابهی
ای مهربان يزدان من محض عنايت روح وجود دميدی
و خلعت حيات بخشيدی و از چشمه هدايت نوشانيدی و ندای
الس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 591
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند به حکمت کبرايت اقتران در بين اقران
مقدّر فرمودی تا سلاله انسان در عالم امکان تسلس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 634
الها معبودا كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه سلاطين عالم نزد اسمی از اسمايت خاضع و خاشع. ای كريم كرمت
عالم را احا...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 884
بخت چيست؟
حضرت عبدالبهاء در پاسخ به سؤال جواني كه از بخت پرسيده بود چنين فرمودند:
"بخت در عرف ديانت بهائي همان ...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 781
درتبلیغ امرالله از روش مجادله و مبارزه باید بر حذر بود
"ای پسر خاک براستی میگویم غافلترین عباد کسی است که در قو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 385
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين بندگان را پناه توئی واقف
اسرار و آگاه توئی جميع ما عاجزيم و تو مقتدر و توانا ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 241
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين ياران نورانی را در هر دم مظهر فيوضات
رحمانی فرما و مورد الطاف سبحانی کن مدد از محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 553
هُو اللّه
ای يزدان مهربان ياران جانفشانند و دوستان پرتو افشان
اسير محبّتند و مستجير به باب رحمت رضای تو جويند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 252
هُو اللّه
اللّهمّ يا من ماج بحور الطافه و هاج نسيم عنايته علی کلّ قائمٍ علی اعلاء
کلمته و کلّ سارعٍ الی مشهد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 617
هُو اللّه
ای بديع الألطاف لطفی بديع نما و لطافت ربيع بخشا
ما نهالانيم به دست مرحمتت کِشته و با آب و گل مودّتت س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 328
هُو اللّه
ای رحمن ای يزدان بنده ای هستم ضعيف و نحيف و
نا توان ولی در پناه فضل و موهبت تو پرورش يافتم و از ثدی عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 183
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 298
هُو اللّه
ای خدای پر عطای ذوالمنن
واقف جان و دل و اسرار من
در سحر ها مونس جانم توئی
مطّلع بر سوز و حرمانم توئی
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 155
يَا ابْنَ الوُجُودِ
إِنْ يَمَسَّكَ الفَقْرُ لا تَحْزَنْ، لأَِنَّ سُلْطانَ الغِنى يَنْزِلُ عَلَيْكَ فِي مَد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 663
( الها كريما رحيما )
آيا از برای عالم سمع و بصر عطا فرمودی و يا آنكه محروم داشتی
از تو سؤال مينمايم بعزّت و عظمت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 639
الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهد عبد تو به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و از بدايع فضلت مسئلت مينمايد آنچه را كه سز...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 794
محفل اُنس
شمع های روشن و بارقۀ صبح
حضرت عبدالبهاء مبیّن عظیم الشأن آئین مقدّس بهائی آیندۀ مردم کرۀ زمین بطور ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 519
هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 607
هُو اللّه
ای پروردگار اين کنيزان را در ملکوت عزّتت عزيز نما و اين اماء را
در آستان مقدّست مقبول فرما قلبشان را...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 27
ای پسر هوی
براستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز بگُل پژمرده مشغول نشود زيرا که هر قرينی قرين خود ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 48
ای بنده دنيا
در سحرگاهان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و ترا در فراش غفلت خفته يافت و بر حال تو گريست و باز گشت*
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 7
کلمات فردوسيّه


هُوالناطق بالحقّ فی ملکوُت البيان

يا مشارق العدل و الانصاف و مطالع الصّدق و الالطاف انّ ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 895
ای مُولای تَوانا، از عَالَمِ بالا نَظَری به این بندگان بینوا نما و آه و اَنینِ این خَسته‌دلان را اِجابَت کن. م...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 743
پیام ۹ مهر ١۳۹۳

٥ شهرالمشیّة ١٧١
۹ مهر ١۳۹۳

احبّای جان‌فشان مهد امر الله ملاحظه فرمایند

سرزمین پاپوآ گ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 894
ای رَبّ توانا، تو شاهدی که در این لیلۀ لیلا بر این عاشقانِ بینوا چه وارد گشته و در این سالیانِ دراز از حینِ مُفا...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 443
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم شکر ترا
که در اين آوارگی کوه و صحرا و بيچارگی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 827
آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ :

"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند...ادامه
حضرت اعلی
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 290
هُو اللّه
إلهی انت مَلاذی و کَهْفُ آمالی و منتهی أَملی و غاية رجائی
انّی ابتهل الی ملکوت رحمانيّتک أَن تؤيّد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 11
اصلُ کلّ الخير


هُو العليّ الأعلی

أصلُ کلّ الخير هُو الاعتمادُ علی اللّه و الانقيادُ لامره و الرّضاء لمرضا...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 738
پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

۱۳ شهرالجمال ۱۷۰

٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

پیروان امر حضرت یزدان در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات اطفال 668
هُو اللّه
خداوندا مهربانا کودکانيم بينوا و طفلانيم در نهايت فقر و فنا
ولی سبزه جويبار توئيم و نهالهای پر شکوف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 490
هُو الابهی
پروردگارا مور ضعيفم و پشهء نحيف بال و پری شکسته دارم و پائی
از دوری باديهء حسرت خسته چشم گريانم بين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 184
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 670
هُو اللّه
ای خدای مهربان هر چند کودکانيم بينوا و طفلانيم ناتوان پريشانيم
و بی سر و سامان ولی نهالهای باغيم و ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 606
هُو اللّه
پروردگارا کنيز درگاهم و ضعيف ناتوان و تو مُعين و نصير
بيچارگان ای دلبر مهربان آتشی در جان و دل افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 880
پیام ١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

١٢ شهرالجمال ١٧٤
١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

احبّای عزیز الهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرم...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 106
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَحْبَبْتُ خَلْقَكَ فَخَلَقْتُكَ، فَأَحْبِبْني كَيْ أَذْكُرَكَ، وَفِي رُوحِ الْحَيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 664
در مقام مناجاة و ابتهال با غنيّ متعال به اين كلمه ناطق شو:
يا محبوبی و مقصودی و غاية آمالی، مشاهده مينمائی اين ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 541
هُو الابهی
إِلهی إِلهی انّ هؤلاءِ نفوسٌ زَکَتْ و اطمئنّتْ بنفحات قدسک
فی بلادک و وجوهٌ اسْتَبْشَرَتْ بطلوع ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 267
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی ايّد هؤلاءِ الابرار علی نشر الانوار من ملکوت
الاسرار فی تلک الاقطار و اجعلهم ناشرين ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 392
هُو الابهی
رَبِّ اَيّد عبدک الّذِی اسْتَشرَقَ انوار اَحديّتک من
مصباح هدايتک و سمع ندائک الأَحلی المر تفع من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 167
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظَمَتِي عَطِيَّتِي إِلَيْكَ، وَكِبْرِيائِي رَحْمَتِي عَلَيْكَ، وَما يَنْبَغِي لِن...ادامه
حضرت بهاالله
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 865
کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
هدف : درك اينكه لذّت و شوق تبليغ در نفس در ميان نهادن كلمه الهي است صرف ن...ادامه
-
   
الواح حضرت بهاالله 13
لوح ارض با


هُو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار حمداً لمن تشرّف ارض البآء بقدوم من طاف حوله الاسماء بذلک ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 459
ای يار مهربان و مونس دل و جان آن آشنا را از بيگانگان
حفظ و حمايت فرما و سبب انتشار نور هدايت کن مظهر موهبت نما
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 108
يَا ابْنَ الوُجودِ
رِضْوانُكَ حُبِّي وَجَنَّتُكَ وَصْلي فَادْخُلْ فِيها وَلا تَصْبِرْ. هذَا ما قُدِّرَ لَك...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 16
لوح بُرهان


هُو المقتدر العليم الحکيم قد أحاطَتْ أرياحُ البغضاء سفينة البطحاء بما اکتسبت ايدی الظّالمين . ي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 172
يَا ابْنَ مَنْ قامَ فِي مَلَكُوتِ نَفْسِهِ
اعْلَمْ بِأَنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَوائِحَ الْقُدْسِ كُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 175
هُو اللّه
ای دلبر مهربان پاک يزدان من از فضل بی پايان ايمان و ايقان
بخشيدی و ابواب عرفان گشو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 832
مثنوى حضرت بهاالله با توضيح انگليسى ...

ساقی از غيب بقا برقع بر افكن از عذار
تا بنوشم خمر باقی از جمال كردگار "
...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 286
هُو اللّه
ای يزدان بی انباز نياز آريم و نماز که اين بندگان را به راز
خويش دمساز نما و از آواز هاتف ملأ اعلی مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 224
هُو اللّه
ای پروردگار اين جوهر ابرار را يار و ياور باش کامکار کن
بزرگوار نما همواره مشام از نفحات قدس معطّر کن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 836
حضرت بهاءالله فرموده اند
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 909
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 515
هُو اللّه
در هر نَفَسی سر به تراب عجز و نياز نهم و تضرّع و زاری نمايم که
ای خداوند بی نيازم و محرم رازم و يار دل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 94
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 214
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين دل را از هر تعلّقی فارغ نما و اين جان را
به هر بشارتی شادمانی بخش از قيد آشن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 638
الها معبودا
از توام و بتو آمدم قلبم را بنور معرفتت منير فرما. توئی مقتدری كه
قدرت عالم و امم از اقتدارت باز ندا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 305
هُو اللّه
خدايا شکر ترا که اين دل و جان به جانان رساندی و اين بی بهره را
نصيب بی پايان بخشيدی اين گمگشته را به ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 896
ای رَبّ عـزیـز، قُلوبِ مُحتَرِقۀ حَبیبانَت را به مُرورِ نَسائمِ امید و عِنایت شاد و مُهتَزّ فـرما و به انوارِ ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه عربی 165
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَشْرَقْتُ عَلَيْكَ النُّورَ مِنْ أُفُقِ الطُّورِ، وَنَفَخْتَ رُوحَ السَّناءِ في سِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 785
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند:
" کافی نیست که فرد بهائی فقط تعالیم را بپذیرد و به موجب آن عمل کند . او علاوه ب...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 578
هُو الابهَی الابهی
ای يزدان پاک اين بنده ديرين را اندوهگين مخواه شادمانی
آسمانی بخش و فرّ يزدانی بده ستاره رو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 605
هُو اللّه
ای بی نياز اين کنيز ناچيز را در آستان مبارکت قبول فرما
و اين بال و پر شکسته را در هوای قدس عنايتت پرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 133
يَا ابْنَ الوُجُودِ
حاسِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبَ، لأَِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 247
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا ای ربّ الملکوت اين نفوس سپاه
آسمانی تواند امداد فرما و به جنود ملأ اعلی نصرت کن ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 82
ای ظالمان ارض
از ظلم دست خود را کوتاه نمائيد که قسم ياد نمودهام از ظلم احدی نگذرم و اين عهدی است که در لوح محفوظ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 846
تسلی بسیار دلنشین حضرت ولی امرالله به همسرشان درهنگام صعود خانم می ماکسول
خبر فاجعه‌انگیز صعود می ماکسول در ...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 59
ای فرزند کنيز من
اگر سلطنت باقی بينی البتّه بکمال جدّ از ملک فانی درگذری و لکن ستر آنرا حکمتهاست و جلوه اين را ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 369
هُو اللّه
اللّهمّ يا جاذب القلوب بمغناطيس المحبّة الفائضة علی الوجود و مُحْيی
العظم الرَّميمِ بروح مُنْعِشَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 802
هر زهری را پادزهری است

نام خداوند آغاز سخن دانشمند است
ای نوش دل هر هوشمند، هر زهری را پادزهری است و هر نیشی ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 480
هُو الابهی
ای خداوند بی نياز اين دلها را به راز خويش دمساز کن و از
بيگانه و خويش بی نياز فرما از جام صبوحی در صب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 819
حضرت عبدالبهاء اشارتی لطیف دارند که:

"امتحانات الهیّه در این جهان است نه در جهان ملکوت ... در جهان دیگر حقیقت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 49
ای پسر ارض
اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالميان بردار زيرا که اراده من و غير من چون ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 363
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع را مظهر عواطف رحمانيّه فرما و مطلع الطاف
سبحانيّه نما از بحر بی کران سيراب کن و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 311
هُو اللّه
ای بهآء آسمانی ما ضعيفيم و تو توانا ما فقيريم و تو کنز غنا
تأييدی فرما جان و دل را سرور ابدی بخش و حيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 371
هُو الاقدس الاعلی
ای دوستان حق دست شکرانه به ساحت حضرت ذوالجلال
بلند کنيد و بگوئيد ای يزدان رحمن مهربانی و آم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 408
هُو اللّه
رحمانا رحيما کريما شرق و غرب از انوار مشرق جمال منوّر است
و مشام روحانيان از نفحات قدست معطّر خداون...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 656
الهی الهی
سراج امرت را بدهن حكمت بر افروختی از ارياح مختلفه حفظش نما.
سراج از تو زجاج از تو اسباب آسمان و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 842
حرف حقّ
ملارضا از احبّای نجف آباد بود. در یکی از دفعاتی که دشمنان به اذیّت و آزار احبّاء پرداختند ملارضا را هم ...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 797
حضرت عبدالبهآء می‌فرمایند:
"ذهن متحرّی و محقّق زنده و پاینده است و ذهن بی اعتنا و توجّه ناشنوا و مرده است. اهل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 898
هواللّه
ای خدایِ مهربان، نباءِ عظیمت را به اَسبابی غیبی در عالمِ اِمکان نُصرَتی سریع بخش و یارانِ ایران را در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 796
پيام ساحت رفيع به يكي از احبا راجع به تعطيلي محل كسب در ايام محرمه در رفسنجان ، كرمان ، جيرفت ،ساري
18شهرالنور 1...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 720
پیام ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

۱۷ شهرالعلاء ۱۶۵

۱۸ مارچ ۲۰۰۹

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

خو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 425
هُو اللّه
ای دانای راز اين بنده پر عجز و نياز را به تأييد و توفيق خويش
همدم و همراز نما افسر عنايت کبری بر سر نه...ادامه
حضرت عبدالبهاء