vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه عربی 143
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظِّمْ أَمْرِي لأُِظْهِرَ عَلَيْكَ مِنْ أَسْرارِ العِظَمِ، وَأُشْرِقَ عَلَيْكَ بِأَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 212
هُو اللّه
ای دلبر ابهی ای محبوب يکتا دل از هر دو جهان بر داشتيم
چون عَلَم محبّتت بر افراشتيم رخ از عالم و عالمي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 80
ای پسر خاک
از خمر بی مثال محبوب لا يزال چشم مپوش و بخمر کدره فانيه چشم مگشا* از دست ساقی احديّه کأوس باقيه برگير...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 219
هُوالابهی
ای پروردگار به آنچه سزاوار است موفّق کن ای آمرزگار به آنچه
لايقست مؤيّد فرما اين دست ها به دامن عفو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 700
پیام ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی
(از: مرکز جهانی بهائی)
ارس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 689
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۸

(ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان از: مرکز جهانی بهائی)

۲۱ مارچ ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 93
ای ابنآء غفلت
بپادشاهی فانی دل مبنديد و مسرور مشويد* مثل شما مثل طير غافلی است که بر شاخه باغی در کمال اطمينان ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 575
إِلهی إِلهی ايّد عبادک عَلی الأَخلاق الّتی قدّرتها لأَحبّائک
و علی السّلوک علی المسالک الّتی اخترتها لأَصفي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 335
هُو القيّوم
پاک يزدانا جمعيم پريشان تو بيگانه ايم خويشان تو افسرده ايم
شعله ئی بر افروز پژمرده ايم دلها را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
نماز کبیر 469
“هُوَ الْمُنْزِلُ الْغَفورُ الرَّحيم”
لِلْمُصَلِّی أَنْ يَقُومَ مُقْبِلاً إِلَی اللَّهِ وَ إِذا قامَ وَ ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 423
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلآءِ عَبدَةُ عتبتک المقدّسة النَّوراء و خَدَمَة ساحة
قدسک بين الوری ناطقون بذکرک و ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 127
يَا ابْنَ الرُّوحِ
لا تَفْتَخِرْ عَلَى الْمِسْكِينِ بِافْتِخارِ نَفْسِكَ، لأَِنِّي أَمْشي قُدّامَهُ وَأَر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 640
الها معبودا
ترا ذكر مينمايم و بحبل عنايتت متمسّك و بذيل رحمتت متشبّثم.
از تو آمرزش قديمت را ميطلبم و فضل عميمت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 256
هُو اللّه
رَبِّی و منتهی أَملی و غاية رجائی انّی أَرْجُوک مُتضرّعاً الی عتبتک
السّامية و ساحتک المقدّسة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 844
خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جنا...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 893
حضرت عبدالبها درمورد دل شکستن و خاطر ازاری میفرمائید
زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجائید
زنهار زنهار از ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 861
"لوح الزيارة"
أَلثَّنآءُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الْأَعْلَى وَالْبَهآءُ الَّذِي طَلَعَ مِنْ جَمَالِكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 485
هُو الابهی
پروردگارا آمرزگارا جمعی هستيم پريشان تو هستيم هر چند بيگانه ايم
ولی خويشان تو هستيم بی سر و ساماني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 138
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
افْرَحْ بِسُرُورِ قَلْبِكَ، لِتَكُونَ قابِلاً لِلِقائِي وَمِرآةً لِجَمالِي.
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 673
اين مناجات را هر نفسی به کمال تضرّع و ابتهال بخواند سبب روح و ريحان قلب
اين عبد گردد و حکم ملاقات دارد :
إِلهی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 223
هُو اللّه
پاک يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا صيت نبأ عظيم
در جميع اقاليم منتشر و پرتو شمس حقيقت در کلّ آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 777
دربارۀ ارزش جمع شدن برای دعا و مناجات، حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
«انسان ممکن است بگوید هر وقت میل داشته باشم ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 919
پیام ٣١ اکتبر ٢٠١٧

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 245
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا إلهی انّی أَضَعُ جَبينی علی عَتَبةِ قدسکَ و فِناءِ بابِ احدِيَّتکَ و
أَدْعُوْکَ بق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 285
هُو الابهی
ای پروردگار بی انباز مقدّسی و منزّه رحيمی و مهربان مجيری و
و دستگيری اين بيچارگان را در پناه خود من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 495
هُو الله
اَللّهُمَّ يا هادِيَ الطّالبِين اِلی سَبيلِ الهُدی وَ مُنْقِذَ التّائهيْنَ
مِنْ بَيْداءِ الضَّلال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 246
هو الله
ای پروردگار اين رجال بندگان تو اند و اين نساء کنيزان تو
از غير تو بيزارند و به محبّت تو گرفتار از جها...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 229
هُو اللّه
إلهی إلهی أَلّف بين قلوب احبّائک و وحّد نفوس اصدقائک و
اجعلهم متّحدين و متّفقين فی جميع الشّئون و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 168
يَا ابْناءَ الْهُوِيَّةِ فِي الْغَيْبِ
سَتُمْنَعُونَ عَنْ حُبِّي وَتَضْطَرِبُ النُّفُوسُ مِنْ ذِكْرِي؛ لأ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 196
هُو اللّه
ای دلبر يکتای من آواره صحرايم و سر گشته باديه پيما در رهت
افتان و خيزان و سرمست پيمانه پيمان افتاده ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 743
پیام ۹ مهر ١۳۹۳

٥ شهرالمشیّة ١٧١
۹ مهر ١۳۹۳

احبّای جان‌فشان مهد امر الله ملاحظه فرمایند

سرزمین پاپوآ گ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 521
هُو اللّه
ای خداوند پر عطا صد هزار امير در کمندت اسير و هزاران سروران
در آستانت پاسبان اين نفس نفيس را به انفا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 41
ای اهل ديار عشق
شمع باقی را ارياح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تيره ظلمانی مستور مانده* سلطان سل...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 801
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﯿﻪﺀ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 48
ای بنده دنيا
در سحرگاهان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و ترا در فراش غفلت خفته يافت و بر حال تو گريست و باز گشت*
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 207
هُو اللّه
تَبارَکْتَ يا رَبِّی الاعلی و تَعالَيْتَ يا رَبِّ الوری لقد تَنزَّهْتَ
و تَقَدَّسْتَ عن کلّ الشّئ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 354
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤلاء عباد اجتمعوا فی المحفل الرّوحانيّ بوجه نورانيّ
مُتَضَرِّعينَ اليک أَنْ تؤيّدهم عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 50
ای برادر من
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام* يعنی تخمهای حکمت لدنّيم ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 334
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين انجمن بجهت نصرت کلمة اللّه و روح القدس
تشکيل شده تأييد و توفيق بخش و مؤيّد به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 203
هُو اللّه
ای پروردگار بی انباز آن ابرار را در ظلّ عنايتت پرورش ده
و آن احرار را از جميع قيودات آزاد فرما د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 711
پیام ۱۸ شهریور ۱۳۸٦

۲ شهرالعزّة ۱۶۴

۹ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 630
الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهم به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و بخششهای قديم
و جديد تو . توئی آن كريمی كه امطار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 647
الها معبودا مقصودا
فقيری از فقراء قصد بحر عطا نموده و جاهلی از جهلاء به تجلّيات آفتاب علمت
توجّه كرده. سؤال مي...ادامه
حضرت بهاالله
   
ادعیه 869
قسمتی از زیارت نامۀ حضرت سیّدالشّهداء

حضرت بهاءالله در شرح مظلومیّت حضرت امام حسین، زیارت نامۀ مفصّلی را نا...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 843
خانم ماکسول در کتاب خاطرات خود می‌نویسد:
«روزی شوهر یکی از اعضای عائله‌ی حضرت ولیّ امرالله مرحوم شد، بیوه‌ی ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 587
هُو اللّه
ای يزدان مهربان يارانت بی سر و سامانند و دوستانت
اسير در دست عوانان از هر طرف تير و سنانی و از هر شخص...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 456
هُو اللّه
خدايا ما ضعيفيم تو قوی کن ما نادانيم تو دانا فرما خدايا
فقيريم غنای ملکوتی ده خدايا مرده ايم حيات سر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 489
هُو الابهی
ای پروردگار مستمندانيم مرحمتی کن و فقيرانيم از بحر غنا نصيبی بخش
محتاجيم علاجی ده ذليلانيم عزّتی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 327
هُو الابهی
ای خداوند بی مانند ما بندگان خاکساريم و تو بزرگوار گنه کارانيم
و تو آمرزگار اسير و فقير و حقيريم و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 13
لوح ارض با


هُو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار حمداً لمن تشرّف ارض البآء بقدوم من طاف حوله الاسماء بذلک ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 860
هو الله
يا رَبَّنا الأَعْلَى نَسْأَلُكَ بِحَقِّ دَمِكَ المَرْشُوشِ عَلَى التُّرابِ بِأَنْ تَجِبَ دُعاءَنَا...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 237
هو اللّه
إلهی إلهی تری هذا الضَّعيفَ يتمنَّی القوّة الملکوتيّة و هذا
الفقيرَ يَتَرَجَّی کنوزکَ السّماويّة و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 560
هُو اللّه
إِلهی و مَوْئِلی عند لَهْفی و ملجأی و مَهْرَبی عندَ اضْطِرابی و ملاذی
و مَعاذِی عند اضطراری و انيسی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 57
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 527
هُو الابهی
أَيْ رَبِّ ترانی مَقْصُوْصَ الأَباهِرِ مکسورَ الجَناحِ مُتَعَسِّرَ الْأَحْشاءِ مُرْتَعِدَ الْأ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 455
هُو اللّه
ای پدر آسمانی جُنود ملکوت داری و ملائکهء روحانی ما بيچارگان
مرغ بال و پر شکسته ايم ولی در فضای ملکوت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 370
اللّه الابهی
ای خدای يگانه اين بنده خويش را طراز ديباج کينونات فرما
و اين عبد خود را در بين ملأ امکان به تاج عب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 457
هُو اللّه
ای پروردگار بيچارگانيم چاره فرما بی سر و سامانيم پناهی بخش
پراکنده ايم مجتمع فرما به گلهء خويش پيوس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 162
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِي لأَِرْفَعَ رَأْسي عَنْ جَيْبِكَ مُشْرِقاً مُضِيئاً.
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 320
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک الأتقياء و ارقّائک الأصفياء عَبَدَةُ عتَبتک
المقدّسة الرّحمانيّة و خَضَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 180
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبدک هذا انجذب بنفحات الازهار السّاطعة
الطِّيْبِ من حَديقة الاسرار و اشتعل بنار محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 557
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ أَخْلَصُوا وُجُوهَهُم لِوَجهِکَ الکَريمِ وَ
سَلَکُوا صِراطَکَ المُسْتَقِيْمَ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 202
هُو الحقّ القيّوم
إلهی تو بينا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجويم و به غير از
سبيل محبّتت راهی نپيموده...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 122
يَا ابْنَ الرُّوحِ
حَقِّي عَلَيْكَ كَبِيرٌ لا يُنْسَى، وَفَضْلِي بِكَ عَظيمٌ لا يُغْشى، وَحُبِّي فِيكَ مَو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 247
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا ای ربّ الملکوت اين نفوس سپاه
آسمانی تواند امداد فرما و به جنود ملأ اعلی نصرت کن ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 181
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 382
هُوالابهی
إلهی إلهی ادعوک فی خفيّات قلبی و بلسان سرّی
و جهری أَن تؤيّد عبدک المُسْتجير بباب احديّتک علی ذکرک
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 724
پیام ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

۷ شهرالنّور ۱۶۶

۱۱ جون ۲۰۰۹

احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 375
هُو الطّالعُ الظّاهرُ فی مشرق الانوارِ
اللّهُمَّ يا إِلهی و جذبَة فؤادی و وله قلبی و فَرح روحی و مُؤْنسی فی
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 564
هُو اللّه
الهی گواهی که آرزوی مشاهده انوار کنم و تمنّای ادراک اسرار
از بيگانگی بيزار نما و به يگانگی خويش آشن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 144
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
كُنْ لِي خاضِعاً لأَِكُونَ لَكَ مُتَواضِعاً، وَكُنْ لأَِمْري ناصِراً لِتَكُونَ فِي ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 33
ای جوهر غفلت
دريغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غيبی در لحنی ظاهر و لکن گوشی نه تا بشنود و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 499
هُو الابهی
ای خداوند مهربان اين نفوس بندگان آستانند و پاسبانهای
راستان شب و روز به نار محبّتت مشتعلند و به نف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 408
هُو اللّه
رحمانا رحيما کريما شرق و غرب از انوار مشرق جمال منوّر است
و مشام روحانيان از نفحات قدست معطّر خداون...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 179
هوالله
ای پروردگار اين گنهکار شرمسار است و گرفتار هواجس اين
خاکدان تاريک و تار ای محبوب مهربان از نفس و هوی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 850
دو معناى نفس...
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند : " در خصوص سوالی که کرده اید،در اثار بهایی ، درحقیقت نفس دارای ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 344
هُو الابهی
پاک يزدانا اين جمع را شمع عالم کن و اين انجمن را گلزار و گلشن
محفلش را روضه رضوان کن و مشرقش را مطلع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 454
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا اين نفوس پر شوق و وله را به رحمت بی پايان موفّق
فرما تا مواهب عالم انسانی گردند و مظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 5
طرازات


بسمی المُهيمن علی الاسماء

حمد و ثنا مالک اسماء و فاطر سما را لايق و سزاست که امواج بحر ظهورش امام وج...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 358
إلهی إلهی هؤلاءِ ثُلَّةٌ منجذبة الی ملکوت رحمانيّتک و عُصْبَةٌ
متوجّهة الی جبروت فردانيّتک رَبِّ اجعل قلوبه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 6
تجلّيات


صحيفة اللّه المُهيمن القيّوم

هُو السّامع مِن افقه الأعلی

شهد اللّه انّه لا اِله الّا هو و الّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 833
درخواست ازدواج حضرت ولی امرالله

در انتهای زیارتشان (در سال 37) بود که روزی مادر حضرت ولی امرالله به ملاقات می ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
بیانات مبارکه 831
اتحاد میان احبا
قسم به اسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی به شئونات عرضيه ناظر باشد بايستيد بر امر الهی و با يکديگ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 407
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی قد بَعَثْتَ الهَيکلَ المُکَرَّم و الطِّلَسْمَ الأَعظم علی
شکل التَّربيع فی هَيْ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 544
هُو الابهی
خدايا اين بيچارگان را در ظلّ سدره منتهايت مأوی بخش
و اين آوارگان باديه حرمان را در جوار فضل و عنايت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 300
يا إِلهی لَو خَلَقتَ فی کُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَعضائی أَلْسُناً ناطقةً
بافصح اللّغات وَ مَعانِيَ رائِقةً فائِقة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 373
هُو الابهی
ای پروردگار ای مهربان اين دوستان معتکف
آستانند و اين ياران از حرارت محبّت شعله سوزان به ياد تو چون
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 201
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين نفوس ندای ملکوت شنيدند و انوار شمس
حقيقت ديدند و در فضای جانفزای محبّت پريد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 533
هو اللّه
يا مُغِيْثَ الْمَلْهُوْفِيْنَ وَ مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ و مُجِيْرَ اللّائِذِيْنَ أَغِثْنِی
مِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 278
هُو الابهی
پاک يزدانا بی مثل و مانندا بيهمتا خداوندا وحدک لا شريک لک
لا نظير لک لا مثيل لک لا شبه لک تفرّدْتَ ف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 771
پیام رضوان ٢۰۱۶

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۶ میلادی (۱۷۳ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 309
هُو اللّه
الحمد للّه الّذی تَجَلَّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح بضياء طلعته و نوّر الکائنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 112
يَا ابْنَ الْبَيَانِ
حِصْنِي أَنْتَ فَادْخُلْ فِيهِ لِتَكُونَ سالِماً. حُبّي فِيْكَ فَاعْرِفْهُ مِنْكَ لِت...ادامه
حضرت بهاالله