vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 449
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ عبادٌ أَقَرّوا بکلمة وَحدانيّتک و اعْترفوا
بظهور فردانيّتک عن مشرق رحمانيّتک و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 642
الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم
عطاء قديمت و بخشش جد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 348
هُو اللّه
ای جمال قديم و ربّ کريم ياران پر فورانند و دوستان
عاکف آستان کلّ توجّه به کوی تو دارند و آرزوی مشاهد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 238
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مَعَ ذُلّی و عدم استعدادی و اقتداری مُهتَمّاً
بعظائم الامور قاصداً لاعلاءِ کلمتِک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 351
هُو الابهی
پاک يزدانا محبوب مهربانا اين ياران آشفتهء بوی تو اند و سر گشتهء کوی تو
از هر قيدی رستند و به محبت تو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 5
طرازات


بسمی المُهيمن علی الاسماء

حمد و ثنا مالک اسماء و فاطر سما را لايق و سزاست که امواج بحر ظهورش امام وج...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 889
حضرت ولی امرالله در مکتوبی که در ۱۸ فوریه از طرف ایشان به یکی از احبّاء نوشته شده چنین می‌فرمایند
"شاید بزرگتر...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات اطفال 610
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ الْأَطْفالُ فُرُوْعُ شَجَرَةِ الْحَياتِ وَ طُيُوْرُ
حَدِيْقَةِ الْنِّجاتِ لَئالِئُ صَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 132
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَحْرِمْ وَجْهَ عَبْدِي إِذا سَأَلَكَ فِي شَيْءٍ؛ لأَِنَّ وَجْهَهُ وَجْهِي فَاخْجَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 321
هُو الابهی
خداوندا پاک و مقدّسی و بی نياز و منزّهی اين بنده بيچاره را
در پناه حضرت احديّتت ملجأ و پناه بخش و د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 579
هُو اللّه
ای دلبر آفاق بنده مشتاقت را نصيبی از اشراق ده روح را پر فتوح
کن و دل را از بند آب و گِل برهان و چون گل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 129
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَنَفَّسْ بِخَطَأِ أَحَدٍ ما دُمْتَ خاطِئاً، وَإِنْ تَفْعَلْ بِغَيْرِ ذلِكَ مَلْعُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 531
هو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی مستجيراً بکهفک المنيع و مُلْتَجئاً بملاذک
الرّفيع و لائذاً الی رکنک الشّديد و متض...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 418
هُو اللّه
ای پروردگار اين ابرار را از ملکوت اسرار پی در پی تأييد و
توفيق فرست و بر هر خير موفّق فرما زيرا سزاوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 317
هُو اللّه
يا مَن نَطَقَ اَلسُنُ الکائِناتِ بآيات المحامِدِ وَ النُّعوتِ فی تَسبيح
ذاتِهِ وَ هُوَ مُنَزَّهٌ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 202
هُو الحقّ القيّوم
إلهی تو بينا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجويم و به غير از
سبيل محبّتت راهی نپيموده...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 81
بگو ای اهل ارض
براستی بدانيد که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظيمی از عقب* گمان مبريد که آنچه را مرتکب ش...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 471
هُو الاَبهی
ای بنده حق دست شکرانه به درگاه خداوند يگانه بلند نما
و بگو ای بها جان جانم به فدايت ای دلبر نازنين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 275
هُو اللّه
ای پروردگار در اين کور عظيم به سلطان مبين تجلّی فرمودی و در حشر
اکبر به جمال انور اشراق نمودی اين قر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 596
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نحن اماءٌ اجتذبتنا نفحات قدسک من البقعة المبارکة نوّر بصائرنا
بانوار هدايتک السّاطعة ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 601
يزدان مهربانا
اين کنيز عزيز وله انگيز بود و با عقل و تميز مشتاق ديدار بود
و آرزوی آن ديار مينمود و با چشمی اشکب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 618
هُو اللّه
پروردگارا اين اطفال را نهالهای بيهمال کن و در حديقه ميثاق
نشو و نما بخش و به فيض سحاب ملکوت ابهی طرا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 283
هُو الابهی
أيْ رَبِّ ثَبِّتْ اقدامنا علی صراطِک و قوِّ قلوبَنا علی طاعتک
وَ وجِّه وجوهنا لجمالِ رَحمانِيَّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 768
دعای قبل از خواب:

اَنتَ الذّاکِرُ و اَنتَ المَذکورُ
یا اِلهی و سَیِّّدی و مَقصودی اَرادَ عَبدُکَ اَن یَنامَ ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 310
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش ترا که اين بينوا را بانوا کردی و
اين مستمند را به گنج روان دلالت فرمودی اين قافله ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 197
هُو الابهی
ای جمال ابهی ای حضرت کبريا اين سر گشتگان گمگشتگان
کوی تو اند و سودائيان روی تو عنايتی فرما تا قلوبج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 668
هُو اللّه
خداوندا مهربانا کودکانيم بينوا و طفلانيم در نهايت فقر و فنا
ولی سبزه جويبار توئيم و نهالهای پر شکوف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 409
هُو الابهی
ای ياران روحانی من شب و روز در ياد روی شما هستيم
و روز و شب به ذکر رخ های دلجوی شما دمی نياسائيم و
ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 858
حضرت بهاءالله می فرمایند:
فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمیع زخارف و کبر و غرور، کلّ از تراب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 423
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلآءِ عَبدَةُ عتبتک المقدّسة النَّوراء و خَدَمَة ساحة
قدسک بين الوری ناطقون بذکرک و ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 776
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 685
هُو اللّه
ای خداوند فضل و عنايتی و حفظ و حمايتی و لطف و صيانتی
تا نهايت ايّام ممتاز از بدايت گردد و خاتمة الحي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 62
ای رفيق عرشی
بد مشنو و بد مبين و خود را ذليل مکن و عويل برميار* يعنی بد مگو تا نشنوی و عيب مردم را بزرگ مدان تا عي...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 173
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكتُبْ كُلَّ ما أَلْقَيْنَاكَ مِنْ مِدادِ النُّورِ عَلَى لَوْحِ الرُّوحِ. وَإِنْ لَنْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 453
هُو اللّه
اللّهمَّ يا مَلْجَئِيَ المنيع و ملاذِيَ الرّفيع و غِيَاثی و عياذی و ملاذی
انّی اتضرّع الی سدرة رحم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 4
بشارات


هذا ندآء الابهی الّذی ارتفع من الأفق الاعلی فی سجن عکّا

هُو المبّين العليم الخبير

حق شاهد و مظاهر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 368
هُو اللّه
ای پروردگار اين گنهکار را از اغيار بيزار نما و به محبّت خويش
گرفتار نما از بند و کمند هوی وهوس رها کن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 614
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحْنُ أَطْفالٌ رَضَعْنا مِنْ ثَدْيِ مَحَبَّتِکَ لَبَنَ العِرفانِ
وَ دَخَلنا فی مَلَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 557
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ أَخْلَصُوا وُجُوهَهُم لِوَجهِکَ الکَريمِ وَ
سَلَکُوا صِراطَکَ المُسْتَقِيْمَ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 435
هُو اللّه
ای متوجّه الی اللّه ديده به ملکوت غيب جبروت باز کن و به اين
مناجات آغاز نياز کن که : ای مهربان تو ستر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 565
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا رَبَّ الوفا و وافی العطاء و غافر الخطاء و مؤيّد المخلصين
علی الهدی و مُنَجِّی المُبْت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 374
هُو اللّه
ای خداوند بخشنده کوکب بخشايشت بر جهان آفرينش درخشنده
و دريای احسانت موّاج بر کائنات گشته ابر رحمتت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 255
هُو اللّه
يا إِلهی و محبوبی و مقصودی و مطلوبی ترانی مُناجياً فی الايّام و اللَّيالی
و متضرّعاً اليک بقلبی و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 839
جناب فیضی
زمانیکه جناب فیضی در بحرین تشریف داشتند و اوائل ورودشان هنوز کسب و شغلی نداشتند و از لحاظ اقتصادی در...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 462
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی انّ عبدک هذا يرجو الالطاف و يَتَمَنَّی الوصول
الی رضاک و يَستَغيثُ الی ملکوت عُلاک رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 144
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
كُنْ لِي خاضِعاً لأَِكُونَ لَكَ مُتَواضِعاً، وَكُنْ لأَِمْري ناصِراً لِتَكُونَ فِي ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 279
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس مشتاق ديدارند و سودائيان زلف مشکبار
هر دم فريادی نمايند و آه وفغانی بر آرند و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 411
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤلاءِ عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تعلّقوا
بأَهدابِ رداء فردانيّتک و أَخْلَصوا و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 683
هُو اللّه
اللّهُمّ يا إِلهی و رَبِّی و مُنائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی قد
تَحَيَّرْتُ فی ذکرک و ثنائک و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 152
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
إِنْ لا يُصيبُكَ البَلاءُ فِي سَبِيْلِي كَيْفَ تَسْلُكُ سُبُلَ الرَّاضِينَ فِي رِضائِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 320
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک الأتقياء و ارقّائک الأصفياء عَبَدَةُ عتَبتک
المقدّسة الرّحمانيّة و خَضَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 481
هُو اللّه
ای پروردگار ملجأ بيچارگانی و ملاذ آوارگان فضل و عطايت درمان
هر دردی و خوان نعمتت در هر پست و بلندی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 812
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

" حضرت بهاءالله اعلان فرمودند که چون جهل ونادانی و فقدان تربیت و دانائی علت انفعال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 429
هُو اللّه
پاک يزدانا کلّ گنه کاريم و تو آمرزگار جميع جامع عيوبيم و تو کاشف
کُروب گناه اين عاصيان را در لوح محف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 220
إلهی إلهی اِنّی أُغَبِّرُ جَبينی وَ أُعَفِّرُ وَجهی بِترابِ الذُّلِّ وَ
الاِنکسارِ اِلی ملکوتِ الاَسرارِ و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 624
بنام دوست يكتا
قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت ميدهد و جميع را
نصيحت ميفرمايد تا كلّ بنصح اللّه ما...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 738
پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

۱۳ شهرالجمال ۱۷۰

٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

پیروان امر حضرت یزدان در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 120
يَا ابْنَ الرُّوحِ
لا تَطْلُبْ مِنِّي ما لا نُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ، ثُمَّ ارْضَ بِما قَضَيْنَا لِوَجْهِكَ، ل...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 475
هُو اللّه
خداوندا رحيما کريما عبادت را به سرچشمه حيات ابدی
برسان و از عذب فرات سرشار کن بندگانت را در خلد برين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 252
هُو اللّه
اللّهمّ يا من ماج بحور الطافه و هاج نسيم عنايته علی کلّ قائمٍ علی اعلاء
کلمته و کلّ سارعٍ الی مشهد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 674
هُو اللّه
ای فرياد رس بينوايان ای خداوند مهربان من چه لياقتی داشتم
که اين بخشش عظيم را شايان فرمودی و اين لطف ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 228
هُوالله
خداوندا مهربانا کريما رحيما ما بندگان آستان توئيم و
جميع در ظلّ وحدانيّت تو آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 70
ای پسران غفلت و هوی
دشمن مرا در خانه من راه دادهايد و دوست مرا از خود راندهايد چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داد...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 134
يَا ابْنَ العَماءِ
جَعَلْتُ لَكَ الْمَوْتَ بِشَارَةً، كَيْفَ تَحْزَنُ مِنْهُ. وَجَعَلْتُ النُّورَ لَكَ ضِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 3
لوح اقدس


هذا اللّوح الاقدس نزّل من الملکوت المقدّس لمن اقبل الی قبلة العالم الّذی اتی من سماء القدم بمجده ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 291
هُو الابهی
ای پروردگار اين ياران تواند و بندگان آستان تو
آشفتهء روی تو اند و آواره کوی تو سودائيان محبّتند و ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 670
هُو اللّه
ای خدای مهربان هر چند کودکانيم بينوا و طفلانيم ناتوان پريشانيم
و بی سر و سامان ولی نهالهای باغيم و ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 90
ای بنده من
مثل تو مثل سيف پر جوهری است که در غلاف تيره پنهان باشد و باين سبب قدر آن بر جوهريان مستور ماند* پس از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 264
هُو اللّه
اللّهمّ يا فاتح مدائن القلوب بنفحات القُدس فی اليوم المشهود
و هادی الامم الی الاسم الاعظم و الوصول ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 286
هُو اللّه
ای يزدان بی انباز نياز آريم و نماز که اين بندگان را به راز
خويش دمساز نما و از آواز هاتف ملأ اعلی مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 782
نصایح حضرت عبدالبهاء بر عزت و بزرگواری نفوس
هوالله...
"پس بزرگی و عزت قدیمه مخصوص در شئون رحمانی و دخول در ظل کل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 814
ورقةالحمراء
مريم دختر عمۀ جمال مبارک که در اوايل امر بوسيلۀ آن حضرت به امر بديع اقبال نموده بود يکى از باوفاتر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 632
الها معبودا مسجودا مقتدرا
شهادت ميدهم كه تو بوصف ممكنات معروف نشوی و باذكار
موجودات موصوف نگردی ادراكات عالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 865
کتاب دوم : قیام به خدمت
لذت و شوق تبلیغ
هدف : درك اينكه لذّت و شوق تبليغ در نفس در ميان نهادن كلمه الهي است صرف ن...ادامه
-
   
اذکار بهائی 770
مانند مرغ سحر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بزارم و بگریم و بگویم یا بهاءالابهی.
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 215
هُو الابهی
ای پروردگار توانا اين بندگان نا توانت را از قيود هستی آزادی بخش و از دام خود پرستی رهائی ده جميع ما ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 178
هُوالله
ای آمرزگار بزرگوار اين گرفتار زلف مشکبار را از بادهء محبّتت
جامی سرشار بخش بيدار و هشيار کن غمخوار و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 857
هوالله
جمیع بشر همیشه مورد دو احساس هستند. یکی احساس سرور دیگری احساس حزن. وقت سرور روح انسان در پر واز است. جمی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 124
يَا ابْنَ الرُّوحِ
خَلَقْتُكَ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛ فَاصْعَدْ إِلى ما خُلِقْتَ لَهُ.
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 72
ای اغنيای ارض
فقرا امانت منند در ميان شما* پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و براحت نفس خود تمام نپردازيد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 671
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی لک الحمد علی ما أَنْزَلْتَ علينا هذه المائدة الرّوحانيّة
و النّعمة الرّبّانيّة و الب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 713
پیام ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳ شهرالعظمة ۱۶۵

۱۹می ۲۰۰۸

احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 182
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 302
هُو الأبهی الأبهی
پروردگارا آمرزگارا چگونه زبان بستايشت گشايم و پرستش و نيايش
نمايم تقرير عين تقصير است و تح...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 751
- سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنا وَ رَبُ المَلائِكَة وَالرّوح.

(ترجمه: اوست درنهايت تقديس و تنزيه. اوست پروردگار ما و ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 315
هُو الابهی
ای پروردگار ستايش و نيايش ترا لايق و سزاوار که
اين مرده افسرده را جان بخشيدی و اين گمگشتهء سر گشته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 862
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن « ﻓﻬﻢ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﻳﻲ»


ﻗﺴﻤﺖ اول :
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺴ...ادامه
-
   
تاریخی 833
درخواست ازدواج حضرت ولی امرالله

در انتهای زیارتشان (در سال 37) بود که روزی مادر حضرت ولی امرالله به ملاقات می ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
الواح حضرت بهاالله 2
لوح کَرمِل

حَبَّذا هذَا الْيَوْمُ الَّذی فيه تَضَوَّعَت نَفحاتُ اْلرّحمن فی الإمکانِ حَبَّذا هذَا الْيَوْ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 843
خانم ماکسول در کتاب خاطرات خود می‌نویسد:
«روزی شوهر یکی از اعضای عائله‌ی حضرت ولیّ امرالله مرحوم شد، بیوه‌ی ...ادامه
-