vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 349
هُو اللّه
ای پروردگار دلها را روشن کن ای خداوند مهربان قلوب
را رشک گلزار و گلشن فرما ای محبوب بيهمتا نفحات عنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 575
إِلهی إِلهی ايّد عبادک عَلی الأَخلاق الّتی قدّرتها لأَحبّائک
و علی السّلوک علی المسالک الّتی اخترتها لأَصفي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 98
ای بندگان من
شما اشجار رضوان منيد بايد باثمار بديعه منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران از شما منتفع شوند* لذا بر ک...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 880
پیام ١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

١٢ شهرالجمال ١٧٤
١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

احبّای عزیز الهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرم...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 572
هُو اللّه
رَبِّی و مَلاذی و ملجئی و مَهْرَبی و مَناصی قد مُدَّتْ اليک ايادی التَّضَرُّعِ
و التَّذَلُّلِ و ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 864
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن " حیات و ممات"


کتاب اول - حیات و ممات
هدف :
فهم اين مطلب كه زندگي ف...ادامه
-
   
مناجات اطفال 669
هُو اللّه
ای پاک يزدان اين نهالان جويبار هدايت را از باران ابر
عنايت تر و تازه فرما و به نسيم رياض احديّت اهتز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 181
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 501
هُو الابهی
ای يزدان رحمن جانم فدای خاک آستانت بوی خوشی به مشامم رسان
و به کوی خويش دلالت فرما بيچاره ام چاره ئ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 507
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندگان ياران تو و اين کنيزان عزيزان درگاه تو
هر يک سرگشتهء کوی تو آشفتهء روی تو دلدا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 789
رَبّنا و فِّقنا علی مَعرفة اَمرکِ العظیم والتَخلُّقِ بِخُلقِک الکریم والسُّلوک فی مِنهَجِک القَویم بِفَضلِک...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 330
هُو اللّه
ای پروردگار اين آوارگان را بسايه خويش در آوردی و سر و سامان
دادی نيستی را هستی دادی و نابود را وجود ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 613
هُو اللّه
خداوندا اين طفل صغير را در آغوش محبّتت پرورش فرما و از ثدی
عنايت شير ده اين نهال تازه را در گلشن محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 674
هُو اللّه
ای فرياد رس بينوايان ای خداوند مهربان من چه لياقتی داشتم
که اين بخشش عظيم را شايان فرمودی و اين لطف ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 561
هُو اللّه
لک الحمد يا إِلهی بما خرقت ابصار القلوب حجبات النّور
و سبحات الظَّلام الدَّيْجُور المُشَتِّتَةَ ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 729
پیام ۱۳ فروردین ۱۳۸۹

۱۳ شهرالبهاء ۱۶۷

۲ آوریل ۲۰۱۰

احبّای عزیز کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 891
ای کنيز عزيز الهی
صبح است و روح را بشارتی و قلب را لطافتی و وجود را طراوتی با اين حالت به ياد ذکر دوستان مشغولم....ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 525
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی انّی اتوسّل الی ملکوت غيبک الأَبهی و جبروت
عظمتک الظّاهرة فی علانيّة الأَشياءِ أَنْ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 909
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 422
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی هذا عبدک الّذی انشرح صدره بنفحات قدسک
و انجذب فؤاده بالآيات المتتابعة النّازلة من مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 308
هُو اللّه
خدايا ترا شکر باد که اين بيگانه را آشنای خويش نمودی و اين
بيچاره را به پناه خود راه دادی تشنه جان سوخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 774
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان شرق در هيجان است و غرب در موج بی پايان
نفحات قدس در انتشار و انوار شمس حقيقت از مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 277
هُو اللّه
ای پروردگار اين بنده گنه کار را در ظلّ شجره عنايت ملجأ
و پناهی بخش و بر حقيقت اسرارت آگاهی ده بر عهد ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 724
پیام ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

۷ شهرالنّور ۱۶۶

۱۱ جون ۲۰۰۹

احبّای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 726
پیام ۳ آذر ۱۳۸۸

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 196
هُو اللّه
ای دلبر يکتای من آواره صحرايم و سر گشته باديه پيما در رهت
افتان و خيزان و سرمست پيمانه پيمان افتاده ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 863
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن "دﻋﺎ وﻣﻨﺎﺟﺎت"


دعا ومناجات

هدف :
درك و فهم اهميت دعا و مناجات...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 67
ای پسران تراب
اغنيا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت بهلاکت افتند و از سدره دولت بی نصيب مان...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 890
جناب فروتن ( ترجمه ایران مهاجر )
این داستانی به نقل از حضرت عبدالبهاست . روزی خروسی بود که ازدواج کرد و پس از مدت...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 193
هُو الاَبهی
ای پروردگار اين بنده درمانده را در کهف منيعت مأوی
ده و در ملاذ رفيعت مسکن بخش شمع روشنی در قلبش بر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 68
ای ساذج هوی
حرص را بايد گذاشت و بقناعت قانع شد* زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول*
حضرت بهاالله
   
تاریخی 875
از يكي از افراد خانواده سروستاني كه از خانواده هاي بسيار
مؤمن ايراني است سؤال كردم كه اقبال اين خانواده به امر...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 468
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 668
هُو اللّه
خداوندا مهربانا کودکانيم بينوا و طفلانيم در نهايت فقر و فنا
ولی سبزه جويبار توئيم و نهالهای پر شکوف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 827
آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ :

"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند...ادامه
حضرت اعلی
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 395
هُو الله
اللّهمَّ يا واهبَ العطاءِ و يا کاشفَ الغطاءِ و يا ذا الرَّحمةِ الّتی سبقتِ
الأَشياءَ اسأَلک بنورِ و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 602
هُو اللّه
قُولِی لَکَ الْحَمْدُ يا إِلهی بِما نَوَّرْتَ بَصِيْرَتِی بِمُشاهَدَةِ الْآياتِ وَ
زَيَّنْتَ حَق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 481
هُو اللّه
ای پروردگار ملجأ بيچارگانی و ملاذ آوارگان فضل و عطايت درمان
هر دردی و خوان نعمتت در هر پست و بلندی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 401
إلهی إلهی هذا عَبد تَرک النّفس و الهوی و اشتعل بنار محبّتک
المُلْتَهِبَةِ بين الضُّلُوع و الأَحشاء و انقطع عم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 549
هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستانت را در بوستان عنايت و
گلستان موهبت در کنار جويبار احديّت سروهای پر نضارت و
ط...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 321
هُو الابهی
خداوندا پاک و مقدّسی و بی نياز و منزّهی اين بنده بيچاره را
در پناه حضرت احديّتت ملجأ و پناه بخش و د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 697
پیام ۸ فوریه ٢۰۱۳

٨ فوریه ٢۰۱۳

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز،

این جمع در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 487
هُو اللّه
ای بی نياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزوی جميع را
شايان و رايگان ساز به اوج محبّت پرواز ده و با طيو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 5
طرازات


بسمی المُهيمن علی الاسماء

حمد و ثنا مالک اسماء و فاطر سما را لايق و سزاست که امواج بحر ظهورش امام وج...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 289
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند اين ياران مستمند را در عهد الست
ثابت قدم دار و از باده عنايت سر مست فرما و به نفحات...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 498
هُو اللّه
ای پروردگار به جنود ملأ اعلی نصرت نما و به جيوش ملائکه محبّت
و صفا اعانت کن نغمات قدس بفرست و محافل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 628
الها معبودا مقصودا
بكمال عجز و ابتهال از تو مسئلت مينمايم اين عبد را از شرّ ناعقين حفظ
فرمائی و از ظلّ سدره من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 528
هُو الابهی
إِلهی إِلهی تری أَنَّ عبادک المخلصين بجميع الوری حتّی الاعداء
و يَخْدِمُوْنَ کلَّ البشرِ بقلبٍ م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 165
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَشْرَقْتُ عَلَيْكَ النُّورَ مِنْ أُفُقِ الطُّورِ، وَنَفَخْتَ رُوحَ السَّناءِ في سِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 842
حرف حقّ
ملارضا از احبّای نجف آباد بود. در یکی از دفعاتی که دشمنان به اذیّت و آزار احبّاء پرداختند ملارضا را هم ...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 710
پیام ۸ تیر ۱۳۸۵

۶ شـهر الرّحمة ۱۶۳

۲۹ جون ۲۰۰۶

ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،

جامعۀ اسم اعظم در ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 387
إلهی إلهی تَری ضَعْفِيْ وَ ذُلِّيْ وَ هَوانِيْ بَينَ خَلقِکَ مَعَ ذلِکَ
تَوَکَّلْتُ عَلَيکَ وَ قُمْتُ عَلی ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 518
هو الابهی
خدايا اين طير حديقه عرفان را بال و پری عطا فرما و اين
پروانهء شمع محبّتت را قرب و منزلتی احسان کن اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 757
- تَعالَی الكَريمُ ذُو الفَضلِ العَظيمُ.

(ترجمه: بلند مرتبه و ارجمند است خداوند كريمی كه صاحب فضلی عظيم است.)
-
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 194
هُو اللّه
ای پروردگار دردمندان را درمان کن و هوشمندان را محرم ايوان
افق علّيّين را به نور مُبين روشن نما و ساح...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 373
هُو الابهی
ای پروردگار ای مهربان اين دوستان معتکف
آستانند و اين ياران از حرارت محبّت شعله سوزان به ياد تو چون
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 730
پیام ۱ فروردین ۱۳۹۰

۱ شهرالبهاء ۱۶۸

۱ فروردین ۱۳۹۰

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 125
يَا ابْنَ العَماءِ
أَدْعُوكَ إِلى الْبَقَاءِ وَأَنْتَ تَبْتَغِي الْفَنَاءَ، بِمَ أَعْرَضْتَ عَمَّا نُحِبّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 642
الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم
عطاء قديمت و بخشش جد...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 892
آیا فرار از میدان مبارزه جایز است؟
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا میرزا ابراهیم خطّاط، ساکن تبریز، می‌فرمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 417
هُو اللّه
سبحانک اللّهمّ يا إلهی ترانی مُکِبّاً بوجهی علی تراب الذّلّ و الانکسار
و أَتذلّل الی ملکوتک الاعلی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 83
ای عاصيان
بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را بغفلت آورد که در سبيلهای مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی با...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 496
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی هذا عبدک الّذی خَضَع لِمَليْک سلطان احديّتک
وَ خَشَع لحَضرة وَحدانيّتک و آمن بجمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 640
الها معبودا
ترا ذكر مينمايم و بحبل عنايتت متمسّك و بذيل رحمتت متشبّثم.
از تو آمرزش قديمت را ميطلبم و فضل عميمت...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 794
محفل اُنس
شمع های روشن و بارقۀ صبح
حضرت عبدالبهاء مبیّن عظیم الشأن آئین مقدّس بهائی آیندۀ مردم کرۀ زمین بطور ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 772
حضرت عبدالبها از ما می خواهند که از خطای احدی دم نزنیم در حقش دعا کنیم و با مهربانی به اصلاح خطایش پردازیم نظر ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 715
پیام ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

۱۶ شهرالنّور ۱۶۵

۲۰ جون ۲۰۰۸

احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 739
پیام ٥ شهریور ١٣٩٢

٨ شهرالاسماء ١٧٠

٥ شهریور ١٣٩٢

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
ادعیه 816
دعای شفا

هو الشّافی الكافی المعين
فسبحانك اللّهمّ يا الهي أسألك باسمك الّذی به أرفعت أعلام هدايتك و أشرقت أ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 577
هُو اللّه
ای رحمان ای رحيم دلی چون مرآت لطيف صافی عطا کن
تا به انوار محبّتت روشن و منير گردد و به الهامات روحان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 112
يَا ابْنَ الْبَيَانِ
حِصْنِي أَنْتَ فَادْخُلْ فِيهِ لِتَكُونَ سالِماً. حُبّي فِيْكَ فَاعْرِفْهُ مِنْكَ لِت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 188
ای پروردگار آن مشتاق ديدار را در ملکوتت بزرگوار کن و تاجی
از موهبت بر سر نه و خلعتی از هدايت کُبری در بر نما زب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 473
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد خُضَّعٌ لکلمتک العليا و خُشَّعٌ فی عبوديّتک
وَ رُکَّعٌ فی باب احديّتک و سُجَّدٌ لعظم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 804
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺻﻌﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﮎ


ﻳﺎ ﺑﻬﺂﺀ ﺍﻟْﺄﺑﻬﯽﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 375
هُو الطّالعُ الظّاهرُ فی مشرق الانوارِ
اللّهُمَّ يا إِلهی و جذبَة فؤادی و وله قلبی و فَرح روحی و مُؤْنسی فی
و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 737
پیام نوروز ۱۳۹۲

نوروز ١٣٩٢

بندگان راستان حضرت رحمان در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

با قلوبی سرشار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 803
حضرت بهاء الله توضیح می دهند
که تفاوت هایی که بین تعالیم پیامبران مختلف مشاهده می شود، به سببِ تفاوتی در مقام ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 69
ای پسر کنيز من
در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد* هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب و لکن فقر ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 376
هُو اللّه
إلهی إلهی اَنِلْنی کأسَ العَطاء و نَوِّر وَجهی بِنور الهُدی وَ
ثَبِّتْنِی علی الوَفاءِ و اسْتَقِم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 167
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظَمَتِي عَطِيَّتِي إِلَيْكَ، وَكِبْرِيائِي رَحْمَتِي عَلَيْكَ، وَما يَنْبَغِي لِن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 430
هُو اللّه
ای حيّ توانا پناه گنه کاری و بخشنده و آمرزگار ما غرق خطائيم
و تو دريای عطا ما در ظلمات عصيانيم و تو آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 901
لوحِ مریم

هو
مریما، عیسی جان بلا مکان عُروج نمود قفس وجود از طیرِ محمود خالی ماند و بلبلِ قِدَم به‌صحرای عَد...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 44
ای دوست لسانی من
قدری تأمّل اختيار کن هرگز شنيده ای که يار و اغيار در قلبی بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان بمن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 78
ای دوستان
براستی ميگويم که جميع آنچه در قلوب مستور نمودهايد نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هويداست و لکن ستر آنرا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 657
اين مظلوم عوض كلّ استغفار مينمايد و يقول:
الهی الهی اوليای خود را حفظ فرما. توئی آن كريمی كه عفوت عالم را احاط...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 233
هُو اللّه
ای پروردگار مرا بيدار کن هشيار نما از غير خود بيزار کن و به محبّت
جمالت گرفتار نما نفخه روح القدس بخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 216
هُو الابهی
ای پروردگار مهربان دوستان را در صون حمايت خويش محفوظ دار و
از کم و بيش بيزار کن از کون و امکان و آلا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 343
هُو اللّه
ای خداوند اين جمع مستمند را خردمند نما و اين ديوانه ها را هوشمند
کن اين گرگان را آهوان برّ وحدت نما و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 414
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين بنده آستان را روح مؤيّد کن و نور
مُجسّم فرما آرزوی دل و جان بخش و پاسبان عتبهء ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 526
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و مُجِيْری و مُغِيْثی و مَأْمَنِی و ملاذی اِنّ هؤُلاءِ عباد
قد سمعوا النّداء و لَبُّو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 256
هُو اللّه
رَبِّی و منتهی أَملی و غاية رجائی انّی أَرْجُوک مُتضرّعاً الی عتبتک
السّامية و ساحتک المقدّسة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 879
خاطراتی از ایادی عزیز امرالله جناب اولینگا
امر الهی همیشه مقدّم است :
عقل سلیم و خردمندی و فرزانگی جناب اولین...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 261
هُو اللّه
ای بی نياز ياران را محرم راز نما و آئينهء غمّاز کن تا در جهان
نغمه و آوازی اندازند و آهنگ و شهنازی بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 605
هُو اللّه
ای بی نياز اين کنيز ناچيز را در آستان مبارکت قبول فرما
و اين بال و پر شکسته را در هوای قدس عنايتت پرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 821
حضرة بهاءالله ميفرمايند :
" اگر نفسی قطره ای از بحر محبّت بياشامد و يا برشحه ای از بحر انقطاع فائز شود جميع عالَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 533
هو اللّه
يا مُغِيْثَ الْمَلْهُوْفِيْنَ وَ مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ و مُجِيْرَ اللّائِذِيْنَ أَغِثْنِی
مِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء