vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه فارسی 53
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنيد و مشاعل باقيهء هدايت در قلب و دل برافروزيد که عنقريب صرّافان وجود در پيش...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 791
ولى عزيز امرالله ميفرمايند :

"آبی که به بذر امرالله حیات می بخشد، خون شهداست."
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 447
هُو اللّه
پروردگار مهربانا ياران سر گشتهء کوی تو اند و دلبسته روی
تو مشتاق ديدارند و گرفتار حسرت و حرقت بيحدّ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 195
هُو اللّه
إلهی و ملاذی و کهف صونی و عونی فی شدائدی و بلائی انّی ابسط
اليک اَکُفَّ الضَّراعة و اَمُدُّ اليک ايد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 356
هو الله
خداوندا آمرزگارا اين مجمع را تأييد کن و توفيق بخش تا عالم
را به نور اتّحاد روشن نمايد شرق و غرب را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 653
الها پروردگارا محبوبا مقصودا
بتو آمده‌ام و از تو ميطلبم آنچه را كه سبب بخشش تو است . توئی بحر جود و مالك وجود .
...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 481
هُو اللّه
ای پروردگار ملجأ بيچارگانی و ملاذ آوارگان فضل و عطايت درمان
هر دردی و خوان نعمتت در هر پست و بلندی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 711
پیام ۱۸ شهریور ۱۳۸٦

۲ شهرالعزّة ۱۶۴

۹ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 294
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد عبادک المخلصين علی الثّبوت علی ميثاقک
العظيم ثمّ احفظهم فی صون حمايتک من کلّ ظَلُ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 374
هُو اللّه
ای خداوند بخشنده کوکب بخشايشت بر جهان آفرينش درخشنده
و دريای احسانت موّاج بر کائنات گشته ابر رحمتت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 634
الها معبودا كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه سلاطين عالم نزد اسمی از اسمايت خاضع و خاشع. ای كريم كرمت
عالم را احا...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 149
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
وَجَمالِي تَخَضُّبُ شَعْرِكَ مِنْ دَمِكَ لَكانَ أَكْبَرَ عِنْدي عَنْ خَلْقِ الكَوْنَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 858
حضرت بهاءالله می فرمایند:
فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمیع زخارف و کبر و غرور، کلّ از تراب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 460
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا عبدک ترک کلّ ذکر و اشتغل بذکرک و غَضَّ
الطَّرْفَ عن کلّ جهة و توجّه الی ملکوت رحمانيّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 804
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺻﻌﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﮎ


ﻳﺎ ﺑﻬﺂﺀ ﺍﻟْﺄﺑﻬﯽﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 245
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا إلهی انّی أَضَعُ جَبينی علی عَتَبةِ قدسکَ و فِناءِ بابِ احدِيَّتکَ و
أَدْعُوْکَ بق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 571
هُو الابهَی الابهی
ای خداوند مهربان بندهء درگاه تو ايم و ملتجی به آستان
مقدّس تو جز رکن شديد پناهی نجوئيم و به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 888
حضرت عبدالبهأ ميفرمايند :
پدر و مادر نهايت تعب و مشقّت بجهت اولاد کشند و اکثر چون بسنّ رشد رسند پدر و مادر بجها...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 355
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع محض محبّت به اين محفل آمدند و با کمال
حبّ و وفاق حاضر شدند خدايا رويها را منوّر ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 828
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 840
امر به معروف و نهی از منکر در آثار بهائی
در دیانت بهائی حکمی که به افراد اجازه دهد در مورد رفتار دیگری قضاوت کر...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 783
شمول تائیدات الهیه از نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء

نظر به قلت عدد نکنید .....بلکه
قلوب را پاک بجوئید .
یک نفس مق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 655
بِسْم اللّه الاقدَس الاعظم العليّ الابهی
الها مقصودا محبوبا كريما رحيما
توئی آن عليمی كه هيچ امری از تو م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 679

پروردگارا کردگارا ای يزدان من و خداوند مهربان من
اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان راستان خاور زمين
شيفته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 359
هُو اللّه
خداوندا اين نفوس را ياری کن و بزرگواری بخش و از هر قيدی
عاری فرما و نگاهداری کن و دلداری ده و به جميع ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 184
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 244
هوالله
إلهی إلهی أَئِنُّ بکلّ تَذَلُّلٍ و انکسارٍ و خضوعٍ و خشوعٍ وَ ابْتِهالٍ تَبَتُّلاً اليک
مُتَضَرِّع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 377
هُو الله
ای خداوند مهربان مور ضعيفم حشمت سليمانی بخش
ذرّهء فانيم از پرتو شمس حقيقت نمايان فرما قطره ام امواج ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 897
هواللّه
ای مُولایِ شَفُوق و حَنون، از ملکوتِ اَبهایت نَظَری به حالِ این پروردگانِ یَدِ عِنایتت اَفکَن و حِزب...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 635
الها معبودا مقصودا كريما رحيما
جانها از تو و اقتدارها در قبضه قدرت تو . هر كه را بلند كنی از ملك
بگذرد و بمقام ((...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 708
٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

۴ شهرالقول ١٦٠

٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 718
پیام ۲۳ بهمن ۱۳۸۷

۳ شهرالملک ۱۶۵

۹ فوریه ۲۰۰۹

پیروان ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 414
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين بنده آستان را روح مؤيّد کن و نور
مُجسّم فرما آرزوی دل و جان بخش و پاسبان عتبهء ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 910
پیام ۶ اوت ۲۰۱۷

۷ شهرالکمال ۱۷۴
۶ اوت ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب …

ایالات متّحدۀ امریکا

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 298
هُو اللّه
ای خدای پر عطای ذوالمنن
واقف جان و دل و اسرار من
در سحر ها مونس جانم توئی
مطّلع بر سوز و حرمانم توئی
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 326
هُو اللّه
ای پروردگار اين ياران را بنواز و به آتش عشق بگداز و به رازت دمساز
نما موهبت ملکوت ابهايت رايگان کن و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 818
آقای میثاق الله نورالدین این داستان را نقل کرده اند:
خادمه ی شیرین بیان بیت شیراز، به نام مادر آقا رضا، زنی بسی...ادامه
-
   
مناجات نسوان 594
هُو اللّه
قُولی لَک الحَمدُ يا إِلهی بما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بِفَضلِکَ وَ جودِکَ وَ
هَدَيْتَنی اِلی مَلَکوتِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 584
هُو اللّه
ای پروردگار عاشقان را از بلا ساغر لبريز در کام ريز و مشتاقان
را در راه محبّتت زهر شهد کن و نوش نيش نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 516
هُو الابهَی الابهی
ای محبوب يکتا و پروردگار بيهمتا محض فضل و جود درهای
بخشش گشودی و رخ برافروختی و دلها ربودی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 640
الها معبودا
ترا ذكر مينمايم و بحبل عنايتت متمسّك و بذيل رحمتت متشبّثم.
از تو آمرزش قديمت را ميطلبم و فضل عميمت...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 913
پیام اکتبر ۲۰۱۷

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به ستایندگان شکوه و جلال خداوندگار در سراسر عالم

(هیئت بین‌المل...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 10
لوح حکمت


بسمه المُبدع العَليم الحکيم

کتاب انزله الرّحمن من ملکوت البيان و انّه لروح الحيوان لاهل الامکا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 502
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عَبيدٌ يَخدِمونَ عَتَبَتَکَ السّامِيَةَ العالِيةَ
الْمنارِ وَ يَتَوَجَّهونَ اِلی ساحَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 272
هُو الابهی
إِلهی انت الّذی سبقت رحمتک و سَبَغَتْ نعمتک و تَمَّتْ
حجّتک و کَمُلَ برهانک و ظهر سلطانک و برز اقت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 495
هُو الله
اَللّهُمَّ يا هادِيَ الطّالبِين اِلی سَبيلِ الهُدی وَ مُنْقِذَ التّائهيْنَ
مِنْ بَيْداءِ الضَّلال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 179
هوالله
ای پروردگار اين گنهکار شرمسار است و گرفتار هواجس اين
خاکدان تاريک و تار ای محبوب مهربان از نفس و هوی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 648
الها معبودا ملكا
حمد و ثنا سزاوار تواست چه كه از مشتی تراب خلق را خلق فرمودی و گوهر بينش و دانش عطا نمودی. ای كر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 464
هُو اللّه
رَبِّ ايّدنی علی خدمة احبّائک و شرح صدور أَرِقّائِک
و تَطْيِيْبِ قلوب اصفيائک و إِراحَةِ ارواح أَو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 28
ای پسر تراب
کور شو تا جمالم بينی و کر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصيب بری و فقير شو تا از ب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 885
مناجات حضرت عبدالبهآء برای حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا :
می‌دانیم که حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا، بهائیه خانم، از بدایت ز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 376
هُو اللّه
إلهی إلهی اَنِلْنی کأسَ العَطاء و نَوِّر وَجهی بِنور الهُدی وَ
ثَبِّتْنِی علی الوَفاءِ و اسْتَقِم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 543
هُو الابهی
ای مهربان يزدان من اين تن را جان بخش و به جانان برسان
و از زندان برهان و به ايوان آسمان در آر جهان خا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 280
هوالابهی
ای خدای مهربان شکر ترا که بيدار نمودی و هشيار کردی چشم بينا
دادی گوش شنوا احسان نمودی به ملکوت خويش د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 705
پیام ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

۱۰ ژوئ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 257
هُو اللّه
اللّهمّ يا إِلهی و محبوبی هؤلاءِ عبادک الّذين سمعوا ندائک و لَبُّوا
لخطابک و اجابوا دعائک و آمنو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 919
پیام ٣١ اکتبر ٢٠١٧

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 74
ای پسر من
صحبت اشرار غم بيفزايد و مصاحبت ابرار زنگ دل بزدايد* من أراد ان يأنس مع اللّه فليأنس مع احبّائه و من أر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 145
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اذْكُرْنِي فِي أَرْضِي لأَِذْكُرَكَ فِي سَمائِي؛ لِتَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ وَتَقَرَّ بِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 872
پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مج...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 14
سُوره وفا


هُو العليم

ان يا وفا ان اشکر ربّک بما ايّدک علی امره و عرّفک مظهر نفسه و اقامک علی ثناء ذکره الاع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 261
هُو اللّه
ای بی نياز ياران را محرم راز نما و آئينهء غمّاز کن تا در جهان
نغمه و آوازی اندازند و آهنگ و شهنازی بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 491
هُو الله
ای پاک يزدان من اين ياران با وفا مفتون روی تو اند
و مجنون موی تو و سر گشتهء کوی تو و تشنهء جوی تو نظر ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 38
ای مردگان فراش غفلت
قرنها گذشت و عمر گرانمايه را بانتها رساندهايد و نَفَس پاکی از شما بساحت قدس ما نيامد* در اب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 503
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحن عبادک العجزاء قوّنا بقوّتک النّافذة فی حقايق
الاشياء و ايّدنا عَلی ما تحبّ و ترضی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 140
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اعْمَلْ حُدُودِي حُبّاً لِي، ثُمَّ انْهِ نَفْسَكَ عَمّا تَهْوى طَلَباً لِرِضائِي.
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 104
يَا ابْنَ الرُّوحِ
أَحَبُّ الأَشْيَاءِ عِنْدِي الإنْصافُ. لا تَرْغَبْ عَنْهُ إِنْ تَكُنْ إِلَيَّ راغِباً و...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 50
ای برادر من
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام* يعنی تخمهای حکمت لدنّيم ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 332
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين ياران سر گشتهء کوی تواند و دلداده روی تو
و متوجّه به ملکوت تو از صهبای ايمان سر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 882
حکایـت شیرین از حضرت عبدالبها در مورد غیبت کردن:
روزی حضرت عبدالبها در جلسه ای محزون نشسته بودند ، که ناگهان ف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 533
هو اللّه
يا مُغِيْثَ الْمَلْهُوْفِيْنَ وَ مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ و مُجِيْرَ اللّائِذِيْنَ أَغِثْنِی
مِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 273
هُو الابهی
إِلهی إِلهی ترانی مُضْطَرِمَ الفؤاد و مُنسَجِمَ الدُّموع و مُضطربَ القلب
مِن خَشية سَطوة قَهرک ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 917
پیام ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

۱۷ شهرالمشیّة ۱۷۴
۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای …
کانادا

دوست ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 328
هُو اللّه
ای رحمن ای يزدان بنده ای هستم ضعيف و نحيف و
نا توان ولی در پناه فضل و موهبت تو پرورش يافتم و از ثدی عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 189
هُو اللّه
إلهی إلهی قد انشئت بقدرتک خلقاًجديداً وخلقت و برئت و
احدثتَ کوراً سديداً و خلقت السّمآء و زيّنتها ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 549
هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستانت را در بوستان عنايت و
گلستان موهبت در کنار جويبار احديّت سروهای پر نضارت و
ط...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 288
هُو اللّه
ای پروردگار ستايش و نيايش و شکر و پرستش تو را سزاوار
که موفّق و مؤيّد بر ثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 903
طلبِ شفاء

بِسم اللّه الامنَع الاقدَسِ الارفعِ الابهی
بِكَ يا عَليُّ بِكَ يا وَفيُّ بِك يا بَهيُّ* اَنتَ الك...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 110
يَا ابْنَ الرُّوحِ
ما قُدِّرَ لَكَ الرَّاحَةُ إِلاَّ بِإِعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَإِقْبالِكَ بِنَفْسي، لأ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 827
آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ :

"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند...ادامه
حضرت اعلی
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 625
بنام خداوند مهربان
ای مهربان دوستی از دوستان يادت نمود يادت نموديم . امروز آنچه ديده ميشود گواهی
ميدهد و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 731
پیام ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

۱۷ شهرالجمال ۱۶۸

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

پیروان جان‌فشان جمال قدم در کشور مقدّس ایران م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 800
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" بقصور کس نظر ننمائيد جميع را بنظر عفو ببينيد زيرا چشم خطا بين نظر بخطا کند امّا نظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 628
الها معبودا مقصودا
بكمال عجز و ابتهال از تو مسئلت مينمايم اين عبد را از شرّ ناعقين حفظ
فرمائی و از ظلّ سدره من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 602
هُو اللّه
قُولِی لَکَ الْحَمْدُ يا إِلهی بِما نَوَّرْتَ بَصِيْرَتِی بِمُشاهَدَةِ الْآياتِ وَ
زَيَّنْتَ حَق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 32
ای پسر روح
وقتی آيد که بلبل قدس معنوی از بيان اسرار معانی ممنوع شود و جميع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 776
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 111
يَا ابْنَ الوُجُودِ
حُبِّي حِصْني مَنْ دَخَلَ فِيهِ نَجا وَأَمِنَ وَمَنْ أَعْرَضَ غَوَى وَهَلَكَ.
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 567
هُو الابهی
اللّهُمّ اشْرَحْ صدور عبادک المخلصين بنفحات التّأييد وَ أَحْيِ قلوبَهُمْ بِرُوح
التَّقديس و نوّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 9
اشراقات


هذه صحيفة اللّه المهيمن القيّوم

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البيان

الحمد للّه الّذی تفرّد بالع...ادامه
حضرت بهاالله