vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه عربی 102
هُوَ البَهِيُّ الأَبْهى
هذا ما نُزِّلَ مِنْ جَبَرُوتِ العِزَّةِ بِلِسانِ القُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ عَلَى ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 358
إلهی إلهی هؤلاءِ ثُلَّةٌ منجذبة الی ملکوت رحمانيّتک و عُصْبَةٌ
متوجّهة الی جبروت فردانيّتک رَبِّ اجعل قلوبه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 240
هو اللّه
ای پروردگار مهربان شکر ترا که مرا از مختارين نمودی نه مدعوين
راه ملکوت بنمودی و بر مشاهده انوار لاهو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 470
هُو الاَبهی
إِلهی إِلهی انّی بِکُلِّ خضوع و انکسار اتضرّع الی ملکوت الاسرار
ان تؤيّد و توفّق الحقيقة النّورا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 610
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ الْأَطْفالُ فُرُوْعُ شَجَرَةِ الْحَياتِ وَ طُيُوْرُ
حَدِيْقَةِ الْنِّجاتِ لَئالِئُ صَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 882
حکایـت شیرین از حضرت عبدالبها در مورد غیبت کردن:
روزی حضرت عبدالبها در جلسه ای محزون نشسته بودند ، که ناگهان ف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 900
زيارتنامه حضرت بهاءاللَّه و حضرتِ باب

اَلْثَّناءُ الَّذِيْ ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الأَعْلى وَالبَهاءُ الَّذ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 135
يَا ابْنَ الرُّوحِ
بِبِشارَةِ النُّورِ أُبَشِّرُكَ فَاسْتَبْشِرْ بِهِ، وَإِلى مَقَرِّ القُدْسِ أَدْعُوكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 574
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد الاحبّاء علی الحُبّ و الولاء مع کلّ الملل و الاقوام الّتی
علی الثَّری و اجعلهم آيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 682
هُو الابهی
آمرزنده و مهربانا اين جانهای پاک از زندان خاک آزاد شدند
و به جهان تو پرواز کردند نيکخو بودند و مفتو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 458
هُو اللّه
ای پروردگار عبدالبهاء خاکسار را به خدمت ابرار موفّق فرما
و اين بنده بی سر و پا را به عبوديّت احرار م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 147
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اسْتَشْهِدْ فِي سَبِيلي رَاضِياً عَنّي وَشاكِراً لِقَضائِي، لِتَسْتَريحَ مَعِي فِي قِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 627
بنام خداوند بيمانند
ای بندگان سزاوار آنكه دراين بهار جانفزا از باران نيسان
يزدانی تازه و خرم شويد. خورشيد ب...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 817
بيانى از بهاء الله در باره ى مظلوميت بهائيان:
"ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدلله ظلم ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 620
هُو اللّه
رَبِّی رَبِّی کودکم خردسال از پستان عنايت شير ده و در
آغوش محبّتت پرورش بخش و در دبستان هدايت تعليم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 164
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
قَدْ مَضى عَلَيْكَ أَيَّامٌ، وَاشْتَغَلْتَ فِيها بِمَا تَهْوى بِهِ نَفْسُكَ مِنَ الظّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 730
پیام ۱ فروردین ۱۳۹۰

۱ شهرالبهاء ۱۶۸

۱ فروردین ۱۳۹۰

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 282
هُو اللّه
يکتا خداوند مهربانا هر چند استعداد و قابليّت مفقود است و مشکلات
استقامت در بلايا غير محصور ولی قابل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 167
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظَمَتِي عَطِيَّتِي إِلَيْكَ، وَكِبْرِيائِي رَحْمَتِي عَلَيْكَ، وَما يَنْبَغِي لِن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 24
ای پسر حبّ
از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اوّل بردار و قدم ديگر بر عالم قدم گذار و در...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 425
هُو اللّه
ای دانای راز اين بنده پر عجز و نياز را به تأييد و توفيق خويش
همدم و همراز نما افسر عنايت کبری بر سر نه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 203
هُو اللّه
ای پروردگار بی انباز آن ابرار را در ظلّ عنايتت پرورش ده
و آن احرار را از جميع قيودات آزاد فرما د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 198
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا عبد الْتَجأَ بباب احديّتک و تمسّک بذيل
رداء فردانيّتک و توجّه الی ملکوت قدس وحدانيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 324
هُو الابهی
ای پروردگار اين نفوس آشفته روی تو اند و گمگشتگان کوی تو
و عاشقان خلق و خوی تو سرمت جام تواند و پرند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 857
هوالله
جمیع بشر همیشه مورد دو احساس هستند. یکی احساس سرور دیگری احساس حزن. وقت سرور روح انسان در پر واز است. جمی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 863
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن "دﻋﺎ وﻣﻨﺎﺟﺎت"


دعا ومناجات

هدف :
درك و فهم اهميت دعا و مناجات...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 521
هُو اللّه
ای خداوند پر عطا صد هزار امير در کمندت اسير و هزاران سروران
در آستانت پاسبان اين نفس نفيس را به انفا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 662
الها معبودا
اين نهاليست تو غرس نمودی از امطار سحاب رحمت آبش ده . توئی آن كريمی كه عصيان عالم ترا از كرم منع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 204
هُو اللّه
ای پروردگار ای پناه آوارگان تو آگاه فغان و آه صبحگاهی
عنايتی فرما و رحمتی کن تا جانهای مشتاقان به مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 395
هُو الله
اللّهمَّ يا واهبَ العطاءِ و يا کاشفَ الغطاءِ و يا ذا الرَّحمةِ الّتی سبقتِ
الأَشياءَ اسأَلک بنورِ و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 793
حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 702
پیام ٢٦ نوامبر ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کلّیّۀ محافل روحانی ملّی (از: مرکز جهانی ب...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 581
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی اسألک بِسَيْطَرَتِکَ المُحِيْطَةِ المُسْتَولِيَةِ علی الکائنات
ان تَنْصُرَ عبادک ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 202
هُو الحقّ القيّوم
إلهی تو بينا و آگاهی که ملجأ و پناهی جز تو نجسته و نجويم و به غير از
سبيل محبّتت راهی نپيموده...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 600
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی يا غافر الذّنوب و يا کاشف الکُرُوْب و ياساتر
العيوب أَسْتغفرک لِأَمتک الّتی رجعت الي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 366
هو اللّه
ای پروردگار اين جمع را شمع روشن فرما و نفوس را تأييد کن
رويها را نورانی نما و خويها را گلزار و گلشن فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 910
پیام ۶ اوت ۲۰۱۷

۷ شهرالکمال ۱۷۴
۶ اوت ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب …

ایالات متّحدۀ امریکا

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 401
إلهی إلهی هذا عَبد تَرک النّفس و الهوی و اشتعل بنار محبّتک
المُلْتَهِبَةِ بين الضُّلُوع و الأَحشاء و انقطع عم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 181
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 274
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تضرّعوا الی جبروت
فردانيّتک و ابتهلوا الی حض...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 12
لوح مقصود


هُوَاللّه تَعالی شأنه العَظَمَة وَ الإقتِدار

حمد مقدّس از ذکر و بيان حضرت معبود و مالک غيب و شهو...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 101
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیۀ هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرّافان وجود در پیشگ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 94
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 784
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"هيچ امری باندازه خد‌مت بامراللّه موفّقيّت در برندارد. خدمت مغناطيس تأييدات الهيّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 76
ای پسر کنيز من
اگر فيض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو* زيرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشيدهاند و قلب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 678
ای يزدان پاک
اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان قديم آواره بودند و
سرگردان و بی سر و سامان حال که در پناه خود ج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 133
يَا ابْنَ الوُجُودِ
حاسِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبَ، لأَِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 246
هو الله
ای پروردگار اين رجال بندگان تو اند و اين نساء کنيزان تو
از غير تو بيزارند و به محبّت تو گرفتار از جها...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 211
هُو اللّه
رَبِّ اقطع حبل تعلّقی عن کلّ شیءٍ و قدّسنی عن کلّ شیءٍ
و جرّدنی عن کلّ شیءٍ و اخْلِصْ وجهی لوجهک الک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 677
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و غِياثی و مَلاذی انّ احبّائک الأَصفياء و
أَوِدّائَکَ النُّجَباء أَسِلّاءَ عَبدک ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 393
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبدک هذا قد انجذب بنفحات حديقة قدسک
الغَنّاء و اشتعل بنار محبّتک المُلتهبة بين القلو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 689
پیام ۱ فروردین ۱۳۸۸

(ترجمه ای از پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان از: مرکز جهانی بهائی)

۲۱ مارچ ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
تاریخی 830
روزی جمال مبارک ذکر وقایع سجن سیاه چال را میفرمودند. فرمودند:
"زنجیر در گردن خیلی رنج آور بود. ولی بدتر و سخت تر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 350
هُو الابهی
اللّهمّ يا فالق الأِصْباح و مُحْيی الأَرواح فی أَجْداث الأَشباح
و مْنْعِشَ القلوب من اقداح راح ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 741
پیام نوروز ۱۳۹۳

نوروز ۱۳۹۳

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

تحی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 398
إلهی إلهی هؤلاءِ عِبادٌ مُخلِصُونَ مُنجَذِبون مُشتَعِلُونَ
بِنارِ مُحَبَّتِکَ يُنادونَ بِاسمِکَ وَ يَنْطِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 917
پیام ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

۱۷ شهرالمشیّة ۱۷۴
۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال از طریق الکترونیکی

جناب آقای …
کانادا

دوست ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 113
يَا ابْنَ الوُجُودِ
مِشْكاتِي أَنْتَ وَمِصْباحِي فِيْكَ؛ فَاسْتَنِرْ بِهِ وَلا تَفْحَصْ عَنْ غَيْري، لأَِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 841
بگذارید رفتار شما به دنیا فریاد زند که شما بهائی هستید . چون این عمل است که با دنیا صحبت میکند و سبب پیشرفت عالم ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 139
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تُعَرِّ نَفْسَكَ عَنْ جَميلِ رِدائِي وَلا تَحْرِمْ نَصِيبَكَ مِنْ بَديعِ حِياضِي؛ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 327
هُو الابهی
ای خداوند بی مانند ما بندگان خاکساريم و تو بزرگوار گنه کارانيم
و تو آمرزگار اسير و فقير و حقيريم و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 893
حضرت عبدالبها درمورد دل شکستن و خاطر ازاری میفرمائید
زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجائید
زنهار زنهار از ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 487
هُو اللّه
ای بی نياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزوی جميع را
شايان و رايگان ساز به اوج محبّت پرواز ده و با طيو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 494
هُو الله
ای خداوند بی نيازم و مَحرم رازم و يار دلنوازم آن ياران ديرين را
مذاق شکّرين نما و در درگاه احديّتت بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 443
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم شکر ترا
که در اين آوارگی کوه و صحرا و بيچارگی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 878
پیام رضوان ٢۰۱۷

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 779
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
انسان خوب است که بخندد. خنده راحتی روحانی می‌آورد. وقتی ما در زندان بودیم و تحت محرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 304
هُو اللّه
ای خداوند يکتا ای پروردگار بيهمتا ستايش و نيايش تو را
که اين اکليل جليل را بر سر اين ضعفا نهادی و اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 645
الَها معبودا مسجودا
بيك كلمه از كلمات عليا ارض و سما را خلق فرمودی و بيك قطره از دريای جودت وجود را موجود نمودی...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 284
هُو الابهی
ای پروردگار بيچارگانيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريم
در بارگاه تو سر و سامان جوئيم اف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 255
هُو اللّه
يا إِلهی و محبوبی و مقصودی و مطلوبی ترانی مُناجياً فی الايّام و اللَّيالی
و متضرّعاً اليک بقلبی و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 855
جناب علی اکبر فروتن در خاطرات خود از سفر به ترکیه سخن به میان آورده اند. نوشته اند:

در اثنای این مسافرت، همچنی...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 548
هُو اللّه
ای بخشندهء مهربان ياران را دل و جان شادمان کن و روح و
وجدان جنّت رضوان فرما در هر دمی تأييدی جديد بخش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 874
آب فروش بهائی (با استفاده از حافظه از کتاب "داستانهایی
دربارۀ تبرّعات"، تألیف خانم فیضی، ترجمه علیرضا نصر اصفه...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 353
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبّت
مشتعلند اين نفوس را ملائکهء آسما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 215
هُو الابهی
ای پروردگار توانا اين بندگان نا توانت را از قيود هستی آزادی بخش و از دام خود پرستی رهائی ده جميع ما ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 508
هُو اللّه
ای خداوند ياران هوشمند را بنواز عيش روحانی مهيّا ساز
بزم ربّانی بيارا و جمال نورانی بنما ای پروردگ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 205
ای يگانه مولايم و ای مهربان دانايم اين دوستان حقيقی را از ابريق
رحيق مختوم بنوشان و اين ياران معنوی را از آثار ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 679

پروردگارا کردگارا ای يزدان من و خداوند مهربان من
اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان راستان خاور زمين
شيفته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 336
هو اللّه
ای يزدان مهربان و بخشنده و درخشندهء زمين و آسمان ما جمعيم
پريشان تو مستمنديم درويشان تو آوارگانيم بي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 285
هُو الابهی
ای پروردگار بی انباز مقدّسی و منزّه رحيمی و مهربان مجيری و
و دستگيری اين بيچارگان را در پناه خود من...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 753
- لَكَ الحَمْدُ يا مَقْصُودَ العالَمْ وَ لَكَ الشُّكرِ يا مَحبوبَ اَفْئِدَة ِ المُخلِصين.

(ترجمه: حَمد و ثناء...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 365
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس دوستان تو اند واين جمع ياران تو و اين انجمن
پريشان تو از نسيم عنايت مهتزّند و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 54
ای پسر تراب
حکمای عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر نبخشد و عاشق تا بجمال م...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 912
پیام بیت‌العدل اعظم مورّخ 8 اوت 2017 به مناسبت صعود جناب دکتر محمّد افنان

«از استماع خبر صعود یار محبوب، جناب م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
اذکار بهائی 763
- تَرانی يا الهی مُتَمَسِّكاً بِاسْمِكَ الاَقدَسِ الاَنْوَر ِ الاَعِزِّ الاَعظم ِ العَلیّ ِ الاَبهی و مُتَشَ...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 748
پیام نوروز ۱۳۹۵

نوروز ۱۳۹۵

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

ای دوستان رحمانی، آغاز بهار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 308
هُو اللّه
خدايا ترا شکر باد که اين بيگانه را آشنای خويش نمودی و اين
بيچاره را به پناه خود راه دادی تشنه جان سوخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 87
ای پسران آدم
کلمه طيّبه و اعمال طاهره مقدّسه بسمآء عزّ احديّه صعود نمايد* جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 332
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين ياران سر گشتهء کوی تواند و دلداده روی تو
و متوجّه به ملکوت تو از صهبای ايمان سر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 516
هُو الابهَی الابهی
ای محبوب يکتا و پروردگار بيهمتا محض فضل و جود درهای
بخشش گشودی و رخ برافروختی و دلها ربودی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 552
پروردگارا ياران غرب را به نفثات روح القدس مشام معطّر
فرمودی و افق غرب را به نور هدايت روشن نمودی دوران را
نزدي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 720
پیام ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

۱۷ شهرالعلاء ۱۶۵

۱۸ مارچ ۲۰۰۹

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

خو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 803
حضرت بهاء الله توضیح می دهند
که تفاوت هایی که بین تعالیم پیامبران مختلف مشاهده می شود، به سببِ تفاوتی در مقام ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 846
تسلی بسیار دلنشین حضرت ولی امرالله به همسرشان درهنگام صعود خانم می ماکسول
خبر فاجعه‌انگیز صعود می ماکسول در ...ادامه
-