vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
کلمات مکنونه عربی 112
يَا ابْنَ الْبَيَانِ
حِصْنِي أَنْتَ فَادْخُلْ فِيهِ لِتَكُونَ سالِماً. حُبّي فِيْكَ فَاعْرِفْهُ مِنْكَ لِت...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 442
هُو اللّه
ای پروردگار گنه کارم و تو آمرزگار قاصرم و تو غافر در ظلمت عصيانم
و تو نور غفران پس ای خداوند مهربان خ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 186
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين اهل اشراق را از حلاوت ساغر
محبّتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.
عبدالبهاء عباس
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 478
هُو اللّه
ای بی نياز ستايش ترا سزاست که اين گمگشتگان را به
شاهراه هدايت دلالت فرمودی و اين تشنگان را به عين عن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 656
الهی الهی
سراج امرت را بدهن حكمت بر افروختی از ارياح مختلفه حفظش نما.
سراج از تو زجاج از تو اسباب آسمان و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 720
پیام ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

۱۷ شهرالعلاء ۱۶۵

۱۸ مارچ ۲۰۰۹

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

خو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 20
ای دوست
در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذيل بلبل حبّ و شوق دست مدار* مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرافقت اشرار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 217
هُو الابهی
ای خداوند تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی
ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 880
پیام ١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

١٢ شهرالجمال ١٧٤
١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

احبّای عزیز الهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرم...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 905
طلبِ شفاء

يا اِلهِي اسْمُكَ شِفائِي وَذِكْرُكَ دَوائِي وَقُرْبُكَ رَجَائِيْ وَحُبُّكَ مُؤْنِسِيْ وَ رَحْم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 536
هُو الابهی
ای يزدان مهربان قصورم چوق و عمل مبرورم يوق
گنهکارم بد کردارم غمگينم بی تمکينم بيچاره ام آواره ام
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 758
- اَی رَبِّ فَاجْعَل رِزقی جَمالَکَ وَ شَرابی وِصالَکَ وَ اَمَلی رضائَکَ و عَمَلی ثَنائَکَ و اَنيسی ذِكرَکَ و...ادامه
-
   
مناجات نسوان 606
هُو اللّه
پروردگارا کنيز درگاهم و ضعيف ناتوان و تو مُعين و نصير
بيچارگان ای دلبر مهربان آتشی در جان و دل افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 208
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی الفائِض العين بالْعَبَرات و المُلْتَهِب الأَحْشاء
بالزَّفرات مُتَأَوِّهاً بال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 743
پیام ۹ مهر ١۳۹۳

٥ شهرالمشیّة ١٧١
۹ مهر ١۳۹۳

احبّای جان‌فشان مهد امر الله ملاحظه فرمایند

سرزمین پاپوآ گ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 562
هُو اللّه
إِلهی و مولائی و مجيری عند اضطرابی و معينی لدی اضطراری
و مُنْجِدی عند ابتلائی انّی ادعوک بقلب خافق ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 732
پیام ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

۱۳ شهرالنّور ۱۶۸

۲۷ خرداد ۱۳۹۰

احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

ای حبی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 836
حضرت بهاءالله فرموده اند
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 361
إلهی إلهی هؤُلاءِ عِبادٌ خَرَقُوا الْحُجُباتِ وَ هَتَکُوا الْسُّبُحاتِ
وَ فَتَکُوا هَياکِلَ الشُّبُهاتِ وَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 298
هُو اللّه
ای خدای پر عطای ذوالمنن
واقف جان و دل و اسرار من
در سحر ها مونس جانم توئی
مطّلع بر سوز و حرمانم توئی
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 279
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس مشتاق ديدارند و سودائيان زلف مشکبار
هر دم فريادی نمايند و آه وفغانی بر آرند و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 424
هُو الأَبهَی الأَبهی
ای بی نياز آن مرغان چمن را پرواز ده و آن بلبلان گلشن را
به غزلخوانی دمساز نما و به آواز مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 320
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک الأتقياء و ارقّائک الأصفياء عَبَدَةُ عتَبتک
المقدّسة الرّحمانيّة و خَضَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 851
سعادت در چيست ؟
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"سعادت طعام ربّانی روح انسانی و شهد بهشتی ارواح بشری است که موهبت فن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 651
كريما رحيما
گواهی ميدهم به وحدانيّت و فردانيّت تو و از تو ميطلبم آنچه را كه بدوام
ملك و ملكوت باقی و پاينده اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 88
ای پسر عيش
خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندر آئی و نيکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و مليح است...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 126
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَتَعَدَّ عَنْ حَدِّكَ وَلا تَدَّعِ ما لا يَنْبَغِي لِنَفْسِكَ، اسْجُدْ لِطَلْعَةِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 908
«در عالم انسانی موهبتی اعظم از عقل نيست. عقل کاشف حقايق اشياء است. عقل ميزان ادراک است. لهذا هر مسئله ئی را به مي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 414
هُو اللّه
ای خداوند مهربان اين بنده آستان را روح مؤيّد کن و نور
مُجسّم فرما آرزوی دل و جان بخش و پاسبان عتبهء ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 348
هُو اللّه
ای جمال قديم و ربّ کريم ياران پر فورانند و دوستان
عاکف آستان کلّ توجّه به کوی تو دارند و آرزوی مشاهد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 90
ای بنده من
مثل تو مثل سيف پر جوهری است که در غلاف تيره پنهان باشد و باين سبب قدر آن بر جوهريان مستور ماند* پس از ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 828
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 334
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين انجمن بجهت نصرت کلمة اللّه و روح القدس
تشکيل شده تأييد و توفيق بخش و مؤيّد به...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 193
هُو الاَبهی
ای پروردگار اين بنده درمانده را در کهف منيعت مأوی
ده و در ملاذ رفيعت مسکن بخش شمع روشنی در قلبش بر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 887
حضرت بهاءالله ميفرمايند:
بگو اي دوستان دنيا را وفائي نبوده و نيست، چه كه تغيير و تبديل او در كل حين مشاهده شده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 451
هُو الابهی
ای پروردگار مهربان اين ياران خويش را از بيگانه و خويش بيزار نما و
بنفحات رياض ملکوت ابهايت همراز و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 544
هُو الابهی
خدايا اين بيچارگان را در ظلّ سدره منتهايت مأوی بخش
و اين آوارگان باديه حرمان را در جوار فضل و عنايت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 844
خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جنا...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 158
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَنْتَ تُريدُ الذَّهَبَ وَأَنا أُريدُ تَنْزيهَكَ عَنْهُ، وَأَنْتَ عَرَفْتَ غَنَاءَ ن...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 625
بنام خداوند مهربان
ای مهربان دوستی از دوستان يادت نمود يادت نموديم . امروز آنچه ديده ميشود گواهی
ميدهد و ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 857
هوالله
جمیع بشر همیشه مورد دو احساس هستند. یکی احساس سرور دیگری احساس حزن. وقت سرور روح انسان در پر واز است. جمی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 564
هُو اللّه
الهی گواهی که آرزوی مشاهده انوار کنم و تمنّای ادراک اسرار
از بيگانگی بيزار نما و به يگانگی خويش آشن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 152
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
إِنْ لا يُصيبُكَ البَلاءُ فِي سَبِيْلِي كَيْفَ تَسْلُكُ سُبُلَ الرَّاضِينَ فِي رِضائِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 36
ای دوستان من
آيا فراموش کردهايد آن صبح صادق روشنی را که در ظلّ شجره انيسا که در فردوس اعظم غرس شده جميع در آن فض...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 775
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"ای یاران الهی به کمال نشاط وانبساط عالم انسانی را خدمت نمایید وبه نوع بشر محبت نمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 415
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا عبدک الّذی لَبّی لندائک و صدَّق بکلماتک
و آمَنَ بآياتک و اطّلع بحججک وَ بيِّناتکَ وَ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 386
رَبِّ رَبِّ لَکَ الحَمدُ وَ الْشُّکْرُ بِما هَدَيْتَنِی سَبيلَ المَلَکُوتِ وَ
سَلَکْتَ بی هذَا الصِّراطَ ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 695
پیام رضوان ۲۰۱۱

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۱ میلادی (۱۶۸ بدیع)

(...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 100
ای بنده من
بهترين ناس آنانند که باقتراف تحصيل کنند و صرف خود و ذوی القربی نمايند حبّاً للّه ربّ العالمين*
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 892
آیا فرار از میدان مبارزه جایز است؟
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا میرزا ابراهیم خطّاط، ساکن تبریز، می‌فرمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 222
هُو اللّه
خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تو اند و اين نفوس متوجّه
به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 353
هُو اللّه
ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبّت
مشتعلند اين نفوس را ملائکهء آسما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 109
يَا ابْنَ البَشَرِ
إِنْ تُحِبَّ نَفْسي فَأَعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ، وَإِنْ تُرِدْ رِضائِي فَأَغْمِضْ عَنْ رِض...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 213
اللّه ابهی
ای متوجّه اِلی اللّه چشم از جميع ما سوی بر بند و به ملکوت ابهی
بر گشا آنچه خواهی از او خواه و آنچه طل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 45
ای پسر خاک
جميع آنچه در آسمانها و زمين است برای تو مقرّر داشتم مگر قلوب را که محلّ نزول تجلّی جمال و اجلال خود م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 485
هُو الابهی
پروردگارا آمرزگارا جمعی هستيم پريشان تو هستيم هر چند بيگانه ايم
ولی خويشان تو هستيم بی سر و ساماني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 711
پیام ۱۸ شهریور ۱۳۸٦

۲ شهرالعزّة ۱۶۴

۹ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 539
هُو اللّه
ای پروردگار اين تشنهء سلسبيل حيات را از چشمهء حيوان بنوشان
و اين عليل را از درمان ملکوتی معالجه فرم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 406
هُو الابهی
اللّهمَّ يا إلهی انّ هذا عبدک المبتهل اليک المُتَضَرِّع بباب
احديّتک الثّابت الرّاسخ علی عهدک و م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 649
الها معبودا مسجودا كريما رحيما
تو آگاهی و دانائی اين عباد لئالی محبّتت را در خزائن افئده و قلوب
باسمت حفظ نمو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 568
هُو اللّه
ترانی يا إِلهی قَدِ اسْتَغْرَقْتُ فی بحار الحيرة و خُضْتُ فی غِمار الذُّهُولِ
و لَمْ أَدْرِ کيف اذ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 301
هُو الاقدس
(١٢٣) بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمدُ للّه رَبِّ العالمين اللّهمّ يا إِلهی و
ملجأی و ملاذی انّی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 450
هُو الابهی
إلهی إلهی هذا نجم بَزَغَ من اُفق الثّبوت علی ميثاقک
و طيرٌ مَرْسُوحٌ طار فی هوآء بهاء عهدک و اشتيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 176
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبادک الّذين اَيَّدْتَهُمْ بسلطانک و هَديْتَهُمْ بنور
برهانک و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 586
هُو الابهی
ای خدای من جانم فدای احبابت اين خون افسرده را
در سبيل دوستانت بر خاک ريز و اين تن فرسوده را در راه ي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 715
پیام ۳۱ خرداد ۱۳۸۷

۱۶ شهرالنّور ۱۶۵

۲۰ جون ۲۰۰۸

احبّای ممتحن کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 103
يَا ابْنَ الرُّوحِ
فِي أَوَّلِ القَوْلِ امْلِكْ قَلْباً جَيِّداً حَسَناً مُنيراً لِتَمْلِكَ مُلْكاً دائِم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 377
هُو الله
ای خداوند مهربان مور ضعيفم حشمت سليمانی بخش
ذرّهء فانيم از پرتو شمس حقيقت نمايان فرما قطره ام امواج ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 117
يَا ابْنَ البَيان
وَجِّهْ بِوَجْهِي وَأَعْرِضْ عَنْ غَيْرِي، لأَِنَّ سُلْطانِي باقٍ لا يَزُولُ أَبَداً وَم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 468
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 84
ای مهاجران
لسان مخصوص ذکر منست بغيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد بذکر عيوب خود مشغول شويد نه بغيبت خلق ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 465
هُو اللّه
ای پروردگار اين بندهء ضعيف را با دوستانت در آستان
عبوديّتت مقرّ و مأوی بخش تا به شروط عبوديّت قيام و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 272
هُو الابهی
إِلهی انت الّذی سبقت رحمتک و سَبَغَتْ نعمتک و تَمَّتْ
حجّتک و کَمُلَ برهانک و ظهر سلطانک و برز اقت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 589
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی بکلّ تضرُّعٍ و توجُّه و تذلُّل و تبتُّل أُناجِيْک بلسانی و
جِنانی و روحی و سَرِيْر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 187
هُو اللّه
ای دلبر مهربان ياران را مُونس دل و جان باش در
هر دمی از بحر الطاف شبنمی بفرست و در هر نفسی باده تازه ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 551
هُو اللّه
ای مهربان جانان همه اعضاء و اجزايم به زبان ملکوتی
به شکر و ستايشت ناطق و به نياز و به نيايشت پرداخته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 380
هُو اللّه
ای يزدان مهربانم و آرزوی دل و جانم يارانت را عنايتی فرما
و دوستانت را موهبتی بخش عاشقانت را دلنشين ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 75
زينهار ای پسر خاک
با اشرار الفت مگير و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار حسبان تبديل نمايد*
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 799
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" اگر چنانچه از بعضی دوستان قصوری صادر گردد ديگران بايد بذيل ستر بپوشند و در اِکمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 419
اللّه ابهی
ای منجذبان جمال ابهی در هويّت قلب بحور محبّت ياران پر موج
و هيجان و از صهبای مودّت دوستان پر نشئه و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 201
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين نفوس ندای ملکوت شنيدند و انوار شمس
حقيقت ديدند و در فضای جانفزای محبّت پريد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 861
"لوح الزيارة"
أَلثَّنآءُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْ نَفْسِكَ الْأَعْلَى وَالْبَهآءُ الَّذِي طَلَعَ مِنْ جَمَالِكَ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 637
( يا حسين بگو )
پروردگارا توئی پادشاهی كه امرت را جنود عالم منع ننمود
و سطوت امم از اقتدارت باز نداشت. توئی آن ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 739
پیام ٥ شهریور ١٣٩٢

٨ شهرالاسماء ١٧٠

٥ شهریور ١٣٩٢

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 916
شخصی از بیت‌العدل اعظم سؤال کرد که آیا خالکوبی (tattoo) کردن در امر بهائی مجاز است؟

در جواب او مکتوبی از سوی دار...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 513
هُو الابهی
ای پروردگار توئی آمرزگار و ملجأ و پناه هر گناهکار بيچارگانيم
چاره بخش دردمندانيم درمانی عطا فرما ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 579
هُو اللّه
ای دلبر آفاق بنده مشتاقت را نصيبی از اشراق ده روح را پر فتوح
کن و دل را از بند آب و گِل برهان و چون گل ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 498
هُو اللّه
ای پروردگار به جنود ملأ اعلی نصرت نما و به جيوش ملائکه محبّت
و صفا اعانت کن نغمات قدس بفرست و محافل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 254
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ انّی اشکرک بلسان ناطق بذکرک و قلب ثابت
علی عهدک و روح مُترصِّدٍ لانْجازِ وعدک علی ما خل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 704
پیام رضوان ٢۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۱۴ میلادی (۱۷۱ بدیع)

(...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 305
هُو اللّه
خدايا شکر ترا که اين دل و جان به جانان رساندی و اين بی بهره را
نصيب بی پايان بخشيدی اين گمگشته را به ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 284
هُو الابهی
ای پروردگار بيچارگانيم به درگاه تو پناه آورده ايم پريشان روزگاريم
در بارگاه تو سر و سامان جوئيم اف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 512
هُو الابهی
ای پروردگار اين هوشيار را به بخشش آسمانی بزرگوار کن و از
موهبت رحمانی برخوردار نما حيات ابدی بخش و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 624
بنام دوست يكتا
قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت ميدهد و جميع را
نصيحت ميفرمايد تا كلّ بنصح اللّه ما...ادامه
حضرت بهاالله
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 863
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن "دﻋﺎ وﻣﻨﺎﺟﺎت"


دعا ومناجات

هدف :
درك و فهم اهميت دعا و مناجات...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 744
پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳

۷ شهرالمسائل ۱۷۱
٢٧ آذر ۱۳۹۳

عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم