vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
بیانات مبارکه 836
حضرت بهاءالله فرموده اند
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 315
هُو الابهی
ای پروردگار ستايش و نيايش ترا لايق و سزاوار که
اين مرده افسرده را جان بخشيدی و اين گمگشتهء سر گشته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 222
هُو اللّه
خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تو اند و اين نفوس متوجّه
به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 659
( بگو ای اله من و محبوب من و سيّد من و سند من و مقصود من )
شهادت ميدهد جان و روان و لسان باينكه واحد بوده ئی و شبه و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 313
هُو الابهی
ای بخشنده و درخشنده و مهربان شکر ترا که شاهراه حقيقت
نمودی و عنايت فرمودی و صبح روشنی طالع نمودی و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 48
ای بنده دنيا
در سحرگاهان نسيم عنايت من بر تو مرور نمود و ترا در فراش غفلت خفته يافت و بر حال تو گريست و باز گشت*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 641
بنام خداوند يكتا
الها كريما رحيما
شهادت ميدهم به وحدانيّت و فردانيّت تو و باينكه از برای تو شبه و مثلی
نبوده ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 159
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
أَنْفِقْ مالِي عَلى فُقَرائِي لِتُنْفِقَ فِي السَّمآءِ مِنْ كُنُوزِ عِزِّ لا تَفْنى و...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 317
هُو اللّه
يا مَن نَطَقَ اَلسُنُ الکائِناتِ بآيات المحامِدِ وَ النُّعوتِ فی تَسبيح
ذاتِهِ وَ هُوَ مُنَزَّهٌ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 458
هُو اللّه
ای پروردگار عبدالبهاء خاکسار را به خدمت ابرار موفّق فرما
و اين بنده بی سر و پا را به عبوديّت احرار م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 303
هُو الابهی
لک الحمد يا رَبِّی الکريم علی هذا الفضل العظيم و لک الشّکر
يا مولای القديم علی هذا اللّطف الجزيل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 578
هُو الابهَی الابهی
ای يزدان پاک اين بنده ديرين را اندوهگين مخواه شادمانی
آسمانی بخش و فرّ يزدانی بده ستاره رو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 311
هُو اللّه
ای بهآء آسمانی ما ضعيفيم و تو توانا ما فقيريم و تو کنز غنا
تأييدی فرما جان و دل را سرور ابدی بخش و حيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 799
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" اگر چنانچه از بعضی دوستان قصوری صادر گردد ديگران بايد بذيل ستر بپوشند و در اِکمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 766
هوالله

ای بنده بهاء، سَرهاست که در پای آن دلبر یکتا افتاده و جان هاست که در سبیل آن معشوق حقیقی در میدان وفا، ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 178
هُوالله
ای آمرزگار بزرگوار اين گرفتار زلف مشکبار را از بادهء محبّتت
جامی سرشار بخش بيدار و هشيار کن غمخوار و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 706
پیام ۱ اوت ۲۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

۱ اوت ۲۰...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 44
ای دوست لسانی من
قدری تأمّل اختيار کن هرگز شنيده ای که يار و اغيار در قلبی بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان بمن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 42
ای جهلای معروف بعلم
چرا در ظاهر دعوی شبانی کنيد و در باطن ذئب اغنام من شدهايد* مَثَل شما مثل ستاره قبل از صبح اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 745
پیام نوروز ۱۳۹۴

نوروز ۱۳۹۴

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

محبّت بی‌پایا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 565
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا رَبَّ الوفا و وافی العطاء و غافر الخطاء و مؤيّد المخلصين
علی الهدی و مُنَجِّی المُبْت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 341
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين جمع پريشان تو اند و عاشقان جمال تو
در اين معبد جمع شده اند رضای تو طلبند الطا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 699
پیام ۱ مه ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)
۱ مه ۲۰۱۳

پ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 876
پیام ١ مارس ٢٠١٧

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان (هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 541
هُو الابهی
إِلهی إِلهی انّ هؤلاءِ نفوسٌ زَکَتْ و اطمئنّتْ بنفحات قدسک
فی بلادک و وجوهٌ اسْتَبْشَرَتْ بطلوع ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 527
هُو الابهی
أَيْ رَبِّ ترانی مَقْصُوْصَ الأَباهِرِ مکسورَ الجَناحِ مُتَعَسِّرَ الْأَحْشاءِ مُرْتَعِدَ الْأ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 648
الها معبودا ملكا
حمد و ثنا سزاوار تواست چه كه از مشتی تراب خلق را خلق فرمودی و گوهر بينش و دانش عطا نمودی. ای كر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 633
الها معبودا ملكا مقصودا
بچه لسان ترا شكر نمايم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی معرض بودم بر اقبال تأييد نمودی مرده بو...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 72
ای اغنيای ارض
فقرا امانت منند در ميان شما* پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و براحت نفس خود تمام نپردازيد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 265
هُو اللّه
اللّهمّ يا واهب العطايا تختصّ برحمتک مَنْ تشاء من البرايا
تهدی من تشاء بفيضک الاعظم و تؤيّد من تشاء...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 749
- هَل مِنْ مُفَرِجٍ غَيرُ الله؟ قُل سُبحانَ الله هُوَالله كُلٌ عِبادٌ لَهُ وَ كُلٌ بِاَمرِهِ قائِمون.

(ترجمه:...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 352
هُو الابهی
ای پروردگار آمرزگار اين مرغان بی آشيان را در حديقهء
ثبات و استقامت در شاخسار سدرهء منتهی پناه عناي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 4
بشارات


هذا ندآء الابهی الّذی ارتفع من الأفق الاعلی فی سجن عکّا

هُو المبّين العليم الخبير

حق شاهد و مظاهر...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 889
حضرت ولی امرالله در مکتوبی که در ۱۸ فوریه از طرف ایشان به یکی از احبّاء نوشته شده چنین می‌فرمایند
"شاید بزرگتر...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
اذکار بهائی 750
- سُبْحانَكَ يا هُو يا مَنْ هُوَ هُو يا مَنْ لَيسَ اَحَدٌ اِلّا هُو.

(ترجمه: پاك و منزّهی تو، ای خداوند، ای آنك...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 197
هُو الابهی
ای جمال ابهی ای حضرت کبريا اين سر گشتگان گمگشتگان
کوی تو اند و سودائيان روی تو عنايتی فرما تا قلوبج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 892
آیا فرار از میدان مبارزه جایز است؟
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب آقا میرزا ابراهیم خطّاط، ساکن تبریز، می‌فرمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 365
هُو اللّه
ای پروردگار اين نفوس دوستان تو اند واين جمع ياران تو و اين انجمن
پريشان تو از نسيم عنايت مهتزّند و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 777
دربارۀ ارزش جمع شدن برای دعا و مناجات، حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
«انسان ممکن است بگوید هر وقت میل داشته باشم ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 838
بیانی زیبا از حضرت عبدالبهاء در بارهء مُد لباس خانمها
سوم اکتبر 1912 است خبرنگارروزنامه سانفرانسیسکو ازحضرت ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 335
هُو القيّوم
پاک يزدانا جمعيم پريشان تو بيگانه ايم خويشان تو افسرده ايم
شعله ئی بر افروز پژمرده ايم دلها را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 671
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی لک الحمد علی ما أَنْزَلْتَ علينا هذه المائدة الرّوحانيّة
و النّعمة الرّبّانيّة و الب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 823
شهادت جناب قدّوس در بارفروش:

میرزا محمّد علی بارفروش ملقّب به قدّوس آخرین نفر از حروف حی است که در سال 1238(قمری...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 206
هُو اللّه
إلهی إلهی هؤ لاء عباد توجّهوا الی ملکوت تقديسک من
اقصی البلاد الشّاسعة الارجاء القاصية الانحاء متب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 570
هُو اللّه
أَيْ رَبِّ أَيِّدْنی علی التُّقی و احْفَظْنی مِنَ الهَوی و خَلِّصْنی من الشَّقی و ثَبِّتْنی
علی ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 683
هُو اللّه
اللّهُمّ يا إِلهی و رَبِّی و مُنائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی قد
تَحَيَّرْتُ فی ذکرک و ثنائک و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 441
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند گنه کاريم ولی غفران تو اعظم از هر گناه
هر چند ظلمت عصيان ظاهر و عيان ولی کوکب رحمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 487
هُو اللّه
ای بی نياز بندگان و کنيزان را بنواز و آرزوی جميع را
شايان و رايگان ساز به اوج محبّت پرواز ده و با طيو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 25
ای پسر عزّ
در سبيل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار قلب را بصيقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما*
حضرت بهاالله
   
تاریخی 867
ازدواج حضرت عبدالبهاء
جناب میرزا محمد حسن برادر بزرگتر حضرت بهاءالله که مؤمن به امر مبارک حضرت اعلی و از طرف م...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 518
هو الابهی
خدايا اين طير حديقه عرفان را بال و پری عطا فرما و اين
پروانهء شمع محبّتت را قرب و منزلتی احسان کن اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 748
پیام نوروز ۱۳۹۵

نوروز ۱۳۹۵

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

ای دوستان رحمانی، آغاز بهار ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 744
پیام ٢٧ آذر ١۳۹۳

۷ شهرالمسائل ۱۷۱
٢٧ آذر ۱۳۹۳

عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 63
وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته ايد و بخيال شيطانی دل محکم بستهايد* ساجد خياليد و ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 322
هُو الابهی
(١٤٤) رَبِّی و سلطانی و مليکی و مالکی انّی ادعوک بلسانی و جنانی
و وجدانی ان تُلْبِسَ عبدک هذا قميص...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 798
طریقه دعا خواندن / دوروتی فریمن
خانم جاویددخت خادم، همسر ایادی امرالله ذکرالله خادم، دربارۀ سفری که با ایادی ...ادامه
-
   
الواح حضرت بهاالله 11
اصلُ کلّ الخير


هُو العليّ الأعلی

أصلُ کلّ الخير هُو الاعتمادُ علی اللّه و الانقيادُ لامره و الرّضاء لمرضا...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 498
هُو اللّه
ای پروردگار به جنود ملأ اعلی نصرت نما و به جيوش ملائکه محبّت
و صفا اعانت کن نغمات قدس بفرست و محافل ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 760
- اللهُ رَبُّنا وَ رَبُّ العَرشِ العَظيم.

(ترجمه: خداوند پروردگار ما و پروردگار عرش عظيم است.)
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 550
هُو اللّه
بخشندهء يزدانا اين بندگان آزادگان بودند و اين جانهای تابان
بنور هدايتت روشن و درخشنده گشتند جامی س...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 170
يَا أَبْناءَ الإِنْسانِ
هَلْ عَرَفْتُمْ لِمَ خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ واحِدٍ؛ لِئَلاَّ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 360
إلهی إلهی اِنَّ هذِهِ اَلْعُصْبَةَ الکُبری وَ الْثُّلَّةَ العُظمی قامَتْ
عَلی خِدْمَتِکَ وَ تَرويجِ الفُنُ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 855
جناب علی اکبر فروتن در خاطرات خود از سفر به ترکیه سخن به میان آورده اند. نوشته اند:

در اثنای این مسافرت، همچنی...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 391
هُو الابهی
سبحانک اللّهمّ يا إِلهی انّی اتذلّل اليک و ابتهل الی ملکوت رحمانيّتک و
جبروت فردانيّتک خاضعاً خاش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 70
ای پسران غفلت و هوی
دشمن مرا در خانه من راه دادهايد و دوست مرا از خود راندهايد چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داد...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 536
هُو الابهی
ای يزدان مهربان قصورم چوق و عمل مبرورم يوق
گنهکارم بد کردارم غمگينم بی تمکينم بيچاره ام آواره ام
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 404
هُو اللّه
اللّهمَّ يا إلهی اِنّی أُعَفِّرُ جَبينی وَ أُغَبِّرُ وَجهی بتراب الذُّلِّ
و العجز و الانکِسار مبت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 137
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَحْزَنْ إِلاّ فِي بُعْدِكَ عَنَّا، وَلا تَفْرَحْ إِلاّ فِي قُرْبِكَ بِنا وَالرُّج...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 574
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد الاحبّاء علی الحُبّ و الولاء مع کلّ الملل و الاقوام الّتی
علی الثَّری و اجعلهم آيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 283
هُو الابهی
أيْ رَبِّ ثَبِّتْ اقدامنا علی صراطِک و قوِّ قلوبَنا علی طاعتک
وَ وجِّه وجوهنا لجمالِ رَحمانِيَّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 644
الها معبودا ملكا ملك الملوكا
از تو ميطلبم تأييد فرمائی و توفيق عطا كنی تا به آنچه سزاوار ايّام توست
عمل نمايم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 416
هُو اللّه
ای پروردگار عفوّی و غفوری و آمرزگاری خطا ننگری
عطا پروری گناه بپوشی پناه ببخشی و در جوار رحمت کبری م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 751
- سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنا وَ رَبُ المَلائِكَة وَالرّوح.

(ترجمه: اوست درنهايت تقديس و تنزيه. اوست پروردگار ما و ...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 717
پیام ۱۰ آبان ۱۳۸۷

۱۶ شهرالعلم ۱۶۵

۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

احبّای ممتحن ایران ملاحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،
...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 240
هو اللّه
ای پروردگار مهربان شکر ترا که مرا از مختارين نمودی نه مدعوين
راه ملکوت بنمودی و بر مشاهده انوار لاهو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 402
هُو اللّه
يا ربّ الملکوت و القدرة و الجبروت ترانی مُسْتغيثاً بک و مُسْتجيراً
بباب رحمتک و مُسْتضيئاً من انوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 807
طریقه دعا خواندن / دوروتی فریمن

خانم جاویددخت خادم، همسر ایادی امرالله ذکرالله خادم، دربارۀ سفری که با ایادی...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 509
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ نوّر وجوه احبّائک المخلصين و ايّدهم بملائکة نصرک المبين
و ثبّتهم علی صراطک المستقيم و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 538
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک و اتذلّل الی جبروت
سلطنتک و ادعوک بقلب خاضع و خاشع الی مرکز ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 909
تعلیم کلمه توحید به اطفال :

حضرت بهاءالله می فرمایند ، قوله تعالی :
" آنچه از برای اطفال در مقام اول و
رتبه اول...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 123
يَا ابْنَ البَشَرِ
قَدَّرْتُ لَكَ مِنَ الشَّجَرِ الأَبْهى الْفَواكِهَ الأَصْفى، كَيْفَ أَعْرَضْتَ عَنْهُ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 67
ای پسران تراب
اغنيا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت بهلاکت افتند و از سدره دولت بی نصيب مان...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 408
هُو اللّه
رحمانا رحيما کريما شرق و غرب از انوار مشرق جمال منوّر است
و مشام روحانيان از نفحات قدست معطّر خداون...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 891
ای کنيز عزيز الهی
صبح است و روح را بشارتی و قلب را لطافتی و وجود را طراوتی با اين حالت به ياد ذکر دوستان مشغولم....ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 297
هُو اللّه
ای پاک پروردگار مهربان ستايش ترا لايق و سزا که از ماء مهين
خلق نمودی و در اعلی غرف علّيّين مقرّ و مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 835
ید غیبی
ساختمان مقام اعلی یکی از مهمّترین اقداماتی بود که حضرت عبدالبهاء به عهده گرفته بودند امّا مشکلات زیاد...ادامه
-
   
مناجات نسوان 606
هُو اللّه
پروردگارا کنيز درگاهم و ضعيف ناتوان و تو مُعين و نصير
بيچارگان ای دلبر مهربان آتشی در جان و دل افرو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 164
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
قَدْ مَضى عَلَيْكَ أَيَّامٌ، وَاشْتَغَلْتَ فِيها بِمَا تَهْوى بِهِ نَفْسُكَ مِنَ الظّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 244
هوالله
إلهی إلهی أَئِنُّ بکلّ تَذَلُّلٍ و انکسارٍ و خضوعٍ و خشوعٍ وَ ابْتِهالٍ تَبَتُّلاً اليک
مُتَضَرِّع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 364
هُو اللّه
رَبِّ و مُؤَيِّد کُلِّ جمعٍ انْعَقَدَ لِإِعلاء کَلمةِ رَحْمانيَّتِکَ وَ مُوَفِّقَ
کُلِّ عُصْبَة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 47
ای پسر جود
در باديه های عدم بودی و ترا بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع ذرّات ممکنات و حقائق کائنات ر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 347
هُو اللّه
پروردگارا مهربانا اين جمع توجّه به تو دارند مناجات به سوی تو
نمايند در نهايت تضرّع به ملکوت تو تبتّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 911
پیام خطاب به احبّای مجتمع در باتامبانگ-کامبوج

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در باتا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 145
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اذْكُرْنِي فِي أَرْضِي لأَِذْكُرَكَ فِي سَمائِي؛ لِتَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ وَتَقَرَّ بِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 14
سُوره وفا


هُو العليم

ان يا وفا ان اشکر ربّک بما ايّدک علی امره و عرّفک مظهر نفسه و اقامک علی ثناء ذکره الاع...ادامه
حضرت بهاالله
   
ادعیه 768
دعای قبل از خواب:

اَنتَ الذّاکِرُ و اَنتَ المَذکورُ
یا اِلهی و سَیِّّدی و مَقصودی اَرادَ عَبدُکَ اَن یَنامَ ...ادامه
-