vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 584
هُو اللّه
ای پروردگار عاشقان را از بلا ساغر لبريز در کام ريز و مشتاقان
را در راه محبّتت زهر شهد کن و نوش نيش نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 850
دو معناى نفس...
حضرت ولی عزیز امرالله می فرمایند : " در خصوص سوالی که کرده اید،در اثار بهایی ، درحقیقت نفس دارای ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
اذکار بهائی 753
- لَكَ الحَمْدُ يا مَقْصُودَ العالَمْ وَ لَكَ الشُّكرِ يا مَحبوبَ اَفْئِدَة ِ المُخلِصين.

(ترجمه: حَمد و ثناء...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 338
هُو اللّه
رَبِّ ايّد هذا الجمع علی رضاک و انشر بهم نفحات القدس فی الآفاق
و ثبّت بهم الاقدام علی صراطک المستقي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 345
هُو اللّه
ای خداوند آن نفوس پاک را تابناک کن و از حضيض خاک به اعلی
درجه افلاک رسان دلها را حدائق معانی کن و جان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 727
پیام ۲۰ دی ۱۳۸۸

۱۱ شهرالشّرف ۱۶۶

۱۰ ژانویه ۲۰۱۰

یاران و یاوران ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران مل...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 891
ای کنيز عزيز الهی
صبح است و روح را بشارتی و قلب را لطافتی و وجود را طراوتی با اين حالت به ياد ذکر دوستان مشغولم....ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 225
ای پرودگار آرزوی اين بندهء درگاه آنست که ياران باختر
را بينم دست در آغوش دوستان خاور نموده اند و افراد انسانی
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 481
هُو اللّه
ای پروردگار ملجأ بيچارگانی و ملاذ آوارگان فضل و عطايت درمان
هر دردی و خوان نعمتت در هر پست و بلندی ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 493
هُو الله
ای پروردگار آمرزگاری و ای کردگار بزرگواری پس ياران
مشتاق را بهره ئی از اشراق ده و عشّاق روی خويش را پ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 322
هُو الابهی
(١٤٤) رَبِّی و سلطانی و مليکی و مالکی انّی ادعوک بلسانی و جنانی
و وجدانی ان تُلْبِسَ عبدک هذا قميص...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 57
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 402
هُو اللّه
يا ربّ الملکوت و القدرة و الجبروت ترانی مُسْتغيثاً بک و مُسْتجيراً
بباب رحمتک و مُسْتضيئاً من انوا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 300
يا إِلهی لَو خَلَقتَ فی کُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَعضائی أَلْسُناً ناطقةً
بافصح اللّغات وَ مَعانِيَ رائِقةً فائِقة...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 268
هُو اللّه
إلهی إلهی ترانی مبتهلاً الی سماءِ بهاء رحمانيّتک و متضرّعاً الی
إِعلاءِ مقام ربوبيّتک و مُلْتمساً ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 13
لوح ارض با


هُو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار حمداً لمن تشرّف ارض البآء بقدوم من طاف حوله الاسماء بذلک ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 358
إلهی إلهی هؤلاءِ ثُلَّةٌ منجذبة الی ملکوت رحمانيّتک و عُصْبَةٌ
متوجّهة الی جبروت فردانيّتک رَبِّ اجعل قلوبه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 742
پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

۱۶ شهرالجمال ۱۷۱
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

احبّای عزیز الهی در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 492
هُو الله
ای خداوند بيمانند مقدّس از بيگانه و خويش و پيوند دردمندان
توئيم درمانی عنايت فرما مستمندان توئيم سر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 369
هُو اللّه
اللّهمّ يا جاذب القلوب بمغناطيس المحبّة الفائضة علی الوجود و مُحْيی
العظم الرَّميمِ بروح مُنْعِشَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 726
پیام ۳ آذر ۱۳۸۸

۲ شهرالقول ۱۶۶

۲۴ نوامبر ۲۰۰۹

ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

دوس...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 172
يَا ابْنَ مَنْ قامَ فِي مَلَكُوتِ نَفْسِهِ
اعْلَمْ بِأَنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَوائِحَ الْقُدْسِ كُ...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت عبدالبهاء 765
هوالابهی

ای عبدِ علی، مولای خویش را ملاحظه نما که در سبیل جمال قدم چه جانفشانی نمود و روح را به چه ارزانی مبذو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 9
اشراقات


هذه صحيفة اللّه المهيمن القيّوم

هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البيان

الحمد للّه الّذی تفرّد بالع...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 428
هُو اللّه
ای يزدان مهربان سرا پا گنهيم و خاک رهيم و متضرّع در هر صبحگهيم
ای بزرگوار خطا بپوش و عطا ببخش وفا بفر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 555
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ انْجَذَبُوا بِنَفحاتِ قُدسِکَ وَ اشْتَعَلُوا
بِنارِ مَحَبَّتِکَ وَ أَخْلَصُوا و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 417
هُو اللّه
سبحانک اللّهمّ يا إلهی ترانی مُکِبّاً بوجهی علی تراب الذّلّ و الانکسار
و أَتذلّل الی ملکوتک الاعلی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 272
هُو الابهی
إِلهی انت الّذی سبقت رحمتک و سَبَغَتْ نعمتک و تَمَّتْ
حجّتک و کَمُلَ برهانک و ظهر سلطانک و برز اقت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 293
هُو اللّه
إلهی و مؤيّد المخلصين و الثّابتين علی عهدک و المطمئنّين بوعدک
وفّق عبيدک هؤُلاءِ علی عبوديّة عتبة ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 22
ای پسر خاک
براستی ميگويم غافلترين عباد کسی است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفوّق جويد* بگو ای برادران...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 217
هُو الابهی
ای خداوند تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی
ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 2
لوح کَرمِل

حَبَّذا هذَا الْيَوْمُ الَّذی فيه تَضَوَّعَت نَفحاتُ اْلرّحمن فی الإمکانِ حَبَّذا هذَا الْيَوْ...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 746
پیام ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

۱۱ شهرالجمال ۱۷۲
١٨ اردیبهشت ۱۳۹۴

پیروان باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 259
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هذا عبدک المُنْجَذِبُ اِلی جمالک الأبهی المُتَوَقِّدُ القلب
بنار محبّتک بين الملأ ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 757
- تَعالَی الكَريمُ ذُو الفَضلِ العَظيمُ.

(ترجمه: بلند مرتبه و ارجمند است خداوند كريمی كه صاحب فضلی عظيم است.)
-
   
اذکار بهائی 760
- اللهُ رَبُّنا وَ رَبُّ العَرشِ العَظيم.

(ترجمه: خداوند پروردگار ما و پروردگار عرش عظيم است.)
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 216
هُو الابهی
ای پروردگار مهربان دوستان را در صون حمايت خويش محفوظ دار و
از کم و بيش بيزار کن از کون و امکان و آلا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 756
- تَبارَکَ الّذی بِيَدِهِ المُلک.

(ترجمه: بلند مرتبه و ارجمند است خداوندی كه عالَم مُلک در يد قدرت اوست.)
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 174
هُو الابهی
إِلهی إِلهی اِنّی اَبسُطُ اِلَيکَ اَکُفَّ التَّضَرُّعِ وَ التَّبَتُّلِ وَ الاِبتِهالِ
وَ اُع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
نماز وسطی 622
وَ بَعْدُ لَهُ أَنْ يَقُومَ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ و يَقُولَ:
“شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّ...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 693
پیام ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کنفرانس هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای
(از: ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 471
هُو الاَبهی
ای بنده حق دست شکرانه به درگاه خداوند يگانه بلند نما
و بگو ای بها جان جانم به فدايت ای دلبر نازنين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 793
حضرت عبدالبهاء در بیانی به این مضمون می فرمایند:

اقتصاد اساس راحت و آسایش بشری است٬ آدم

ولخرج همیشه در زحمت ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 713
پیام ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳ شهرالعظمة ۱۶۵

۱۹می ۲۰۰۸

احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 508
هُو اللّه
ای خداوند ياران هوشمند را بنواز عيش روحانی مهيّا ساز
بزم ربّانی بيارا و جمال نورانی بنما ای پروردگ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 313
هُو الابهی
ای بخشنده و درخشنده و مهربان شکر ترا که شاهراه حقيقت
نمودی و عنايت فرمودی و صبح روشنی طالع نمودی و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 755
- قُل اللهُ يَكفی عَنْ كُلِّ شَئئ وَ عَلَی اللهِ فَلْيَتَوَكّلُ المُتَوَكّلون.

(ترجمه: بگو خداوند ما را از هم...ادامه
-
   
کلمات مکنونه عربی 124
يَا ابْنَ الرُّوحِ
خَلَقْتُكَ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛ فَاصْعَدْ إِلى ما خُلِقْتَ لَهُ.
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 143
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
عَظِّمْ أَمْرِي لأُِظْهِرَ عَلَيْكَ مِنْ أَسْرارِ العِظَمِ، وَأُشْرِقَ عَلَيْكَ بِأَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 792
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
حجاب نسوان مانع از تعلیم و تعلم است فقها در این خصوص مبالغه نمودند که حتی صوت نساء ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 254
هُو اللّه
رَبِّ رَبِّ انّی اشکرک بلسان ناطق بذکرک و قلب ثابت
علی عهدک و روح مُترصِّدٍ لانْجازِ وعدک علی ما خل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 222
هُو اللّه
خداوند مهربانا اين جمع در ظلّ رحمت تو اند و اين نفوس متوجّه
به ملکوت تو خدايا بندگانيم کرم عنايت کن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 357
هُو اللّه
اللّهمّ يا ربَّ الحقايق و المعانی انظر الی ذلک الجمع
الرّحمانيّ و الحزب الرّبّانّی بلحظات عين عناي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 480
هُو الابهی
ای خداوند بی نياز اين دلها را به راز خويش دمساز کن و از
بيگانه و خويش بی نياز فرما از جام صبوحی در صب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 848
مرگ را چگونه باید نگریست
روزی یکی از احبّاء از حضرت عبدالبهاء سؤال کرد، "مرگ را چگونه باید نگریست؟" هیکل مبارک ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 875
از يكي از افراد خانواده سروستاني كه از خانواده هاي بسيار
مؤمن ايراني است سؤال كردم كه اقبال اين خانواده به امر...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 218
هُو الابهی
ای خداوند مهربان عنايتی فرما و موهبتی بنما تا همّت اين
بينوايان بلند گردد و بند ها بگسليم و از بيگا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 113
يَا ابْنَ الوُجُودِ
مِشْكاتِي أَنْتَ وَمِصْباحِي فِيْكَ؛ فَاسْتَنِرْ بِهِ وَلا تَفْحَصْ عَنْ غَيْري، لأَِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 53
ای دوستان من
سراج ضلالت را خاموش کنيد و مشاعل باقيهء هدايت در قلب و دل برافروزيد که عنقريب صرّافان وجود در پيش...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 420
هُو اللّه
ای پروردگار اين عالم ظلمانی را جهان انوار فرما و مظاهر
شيطانی را ابرار و اخيار کن ابر رحمت بلند فرما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 733
پیام ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

۵ ایّام هاء ۱۶۸

۱۱ اسفند ۱۳۹۰

احبّای باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه ف...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 373
هُو الابهی
ای پروردگار ای مهربان اين دوستان معتکف
آستانند و اين ياران از حرارت محبّت شعله سوزان به ياد تو چون
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 94
ای فرزند کنيز من
لازال هدايت باقوال بوده و اين زمان بافعال گشته* يعنی بايد جميع افعال قدسی از هيکل انسانی ظاهر ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 194
هُو اللّه
ای پروردگار دردمندان را درمان کن و هوشمندان را محرم ايوان
افق علّيّين را به نور مُبين روشن نما و ساح...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 12
لوح مقصود


هُوَاللّه تَعالی شأنه العَظَمَة وَ الإقتِدار

حمد مقدّس از ذکر و بيان حضرت معبود و مالک غيب و شهو...ادامه
حضرت بهاالله
   
اذکار بهائی 758
- اَی رَبِّ فَاجْعَل رِزقی جَمالَکَ وَ شَرابی وِصالَکَ وَ اَمَلی رضائَکَ و عَمَلی ثَنائَکَ و اَنيسی ذِكرَکَ و...ادامه
-
   
کلمات مکنونه فارسی 29
ای صاحب دو چشم
چشمی بربند و چشمی برگشا* بربند يعنی از عالم و عالميان برگشا يعنی بجمال قدس جانان*
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 806
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد سوم ص۲۲۳

عبدالبهاء جان فدای دوستان می‌نمايد علی‌الخصوص ياران مسجون ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 823
شهادت جناب قدّوس در بارفروش:

میرزا محمّد علی بارفروش ملقّب به قدّوس آخرین نفر از حروف حی است که در سال 1238(قمری...ادامه
-
   
بیانات مبارکه 832
مثنوى حضرت بهاالله با توضيح انگليسى ...

ساقی از غيب بقا برقع بر افكن از عذار
تا بنوشم خمر باقی از جمال كردگار "
...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 791
ولى عزيز امرالله ميفرمايند :

"آبی که به بذر امرالله حیات می بخشد، خون شهداست."
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 283
هُو الابهی
أيْ رَبِّ ثَبِّتْ اقدامنا علی صراطِک و قوِّ قلوبَنا علی طاعتک
وَ وجِّه وجوهنا لجمالِ رَحمانِيَّت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 854
لوح قد احترق المخلصون (الاحتراق)

قد احترق المخلصونبِسمِ اللّهِ الأقدَم الأعظمقد احترق المخلصون م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 439
ای پروردگار خطيئات اين نفوس را عفو کن و سيّئات اين ذليلان
را ستر نما تو واقفی تو عالمی تو مطّلعی تو آگاهی ما گن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 34
ای همگنان
ابواب لا مکان باز گشته و ديار جانان از دم عاشقان زينت يافته و جميع از اين شهر روحانی محروم ماندهاند ا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 403
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی و غاية آمالی هؤلاءِ عبادٌ الْتَجَئُوا الی کهفک
المنيع و آووا الی ملاذک الرّفيع و ابت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 223
هُو اللّه
پاک يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا صيت نبأ عظيم
در جميع اقاليم منتشر و پرتو شمس حقيقت در کلّ آ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 565
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا رَبَّ الوفا و وافی العطاء و غافر الخطاء و مؤيّد المخلصين
علی الهدی و مُنَجِّی المُبْت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 35
ای اهل فردوس برين
اهل يقين را اخبار نمائيد که در فضای قدس قرب رضوان روضه جديدی ظاهر گشته و جميع اهل عالين و هيا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 574
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ايّد الاحبّاء علی الحُبّ و الولاء مع کلّ الملل و الاقوام الّتی
علی الثَّری و اجعلهم آيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 138
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
افْرَحْ بِسُرُورِ قَلْبِكَ، لِتَكُونَ قابِلاً لِلِقائِي وَمِرآةً لِجَمالِي.
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 576
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان اين کسان بنده آستانند
و در نهايت صدق و راستی و درستی جام آمال سرشار فرما
انوار ت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 639
الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهد عبد تو به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و از بدايع فضلت مسئلت مينمايد آنچه را كه سز...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 397
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ نفوس خضعتْ أَعْناقُهُم لسلطنتک وَ خشعتْ أَصْواتهم
من عظمتک و انشرحت صدورهم بآيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 762
- فَسُبحانَ رَبِّ الفَيّاض الرّحيم ِ ذُو الفَضل ِ العَظيم.

(ترجمه: پاك و منزّه است خداوندی كه بسيار فيض بخش و م...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 519
هُو اللّه
ای پروردگار ياران در هر گوشه و کنار در تحت تهديد بيگانه و اغيارند
از جان بيزار و از هر فکری در کنارند...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 790
هوالله
خداوندا، اولیای مخلصین، مبتلای ظلم و ستم معاندینند،
تو نجات ده، و احبای آن جمال مبین ، چون اَغنام مظل...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 582
هُو اللّه
ای خداوند تو آگاهی و دانا و بينا که آنی فراغت از ياد يارانت
ندارم و بدون ذکر ايشان نفسی برنيارم و به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 671
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی لک الحمد علی ما أَنْزَلْتَ علينا هذه المائدة الرّوحانيّة
و النّعمة الرّبّانيّة و الب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 648
الها معبودا ملكا
حمد و ثنا سزاوار تواست چه كه از مشتی تراب خلق را خلق فرمودی و گوهر بينش و دانش عطا نمودی. ای كر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 479
هُو اللّه
ای محبوب دلها ياران ثابت را بنواز و آئينهء قلوب را از ما سِوی
ممتاز فرما تا آهنگ و آواز اهل راز به مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 412
هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستان ياران تو اند و سر مست پيمانهء پيمان
تو همه پرورده آغوش بخششند و شيرخوار پستا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 477
هُو اللّه
أَنَّی لی يا إلهی أُطْلِقُ عِنان محامدی و نعوتی فی مِضْمارٍ أَعْجَزَ
فوارس الملکوت و کيف أَطِيْرُ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 207
هُو اللّه
تَبارَکْتَ يا رَبِّی الاعلی و تَعالَيْتَ يا رَبِّ الوری لقد تَنزَّهْتَ
و تَقَدَّسْتَ عن کلّ الشّئ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 148
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
فَكِّرْ فِي أَمْرِكَ وَتَدَبَّرْ فِي فِعْلِكَ. أَتُحِبُّ أَنْ تَمُوتَ عَلَى الْفِراشِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 309
هُو اللّه
الحمد للّه الّذی تَجَلَّی بجماله و ظهر بعظمة جلاله و اشرق بنور وجهه و لاح بضياء طلعته و نوّر الکائنا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 676
هُو اللّه
ای پروردگار در کتب و صحف بواسطه انبياء اخبار فرموده ای
و اسرائيل را بشارت داده ای و نويد بخشيده ای ک...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 798
طریقه دعا خواندن / دوروتی فریمن
خانم جاویددخت خادم، همسر ایادی امرالله ذکرالله خادم، دربارۀ سفری که با ایادی ...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء