vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 472
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی اِنّی اتوسّل اليک بنقطة فردانيّتک و حجاب وحيک
و کلمة ربوبيّتک أَنْ تؤيّد عبدک هذا بنغ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 642
الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم
عطاء قديمت و بخشش جد...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 23
ای پسران ارض
براستی بدانيد قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد البتّه بجبروت باقی من در نيايد و از ملکوت تقديس من...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 379
هُو اللّه
ای يزدان مهربان اين نفوس ياران تو اند و اين جمع پريشان تو
مفتون انوار جمالند و مجنون آن زلف مشکبار د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 467
هُو الاَبهی
قُل لَکَ الحَمدُ بِما هَدَيْتَنِی اِلی مَطلَعِ أَنوارِ رَحمانيّتِکَ وَ دَلَلْتَنِی
إِلی مَشرِ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 812
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

" حضرت بهاءالله اعلان فرمودند که چون جهل ونادانی و فقدان تربیت و دانائی علت انفعال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 209
هُو الله
ای پروردگار اين گنه کار را بيدار کن هوشيار نما و از
هستی خويش بيزار کن نورانيّت آسمانی بخش نَفَس رحما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 514
هُو الابهی
ای بنده حق دست نياز به درگاه حضرت بی نياز بر آر و بگو
ای پروردگار گنه کاريم عفو و مغفرت فرما محتاجيم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 186
هُو اللّه
ای دلبر آفاق اين اهل اشراق را از حلاوت ساغر
محبّتت شيرين مذاق فرما توئی توانا.
عبدالبهاء عباس
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 399
هُو الابهی
إلهی إلهی إِنَّ هؤُلاءِ عِباد لَبُّوا للنِّداءِ وَ أَجابوا داعِی الحَقِّ
بقلب طافِح بالمحبّة و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 144
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
كُنْ لِي خاضِعاً لأَِكُونَ لَكَ مُتَواضِعاً، وَكُنْ لأَِمْري ناصِراً لِتَكُونَ فِي ال...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 505
انت انت
َربّنا أَنْزِلْ علی هذا الْمُسْتَجِير بِفناءِ باب احديّتک من فيوضات
سماء بهاء احديّتک و اجذبه بنفحا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 147
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اسْتَشْهِدْ فِي سَبِيلي رَاضِياً عَنّي وَشاكِراً لِقَضائِي، لِتَسْتَريحَ مَعِي فِي قِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 125
يَا ابْنَ العَماءِ
أَدْعُوكَ إِلى الْبَقَاءِ وَأَنْتَ تَبْتَغِي الْفَنَاءَ، بِمَ أَعْرَضْتَ عَمَّا نُحِبّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 319
هُو الابهی
إلهی و ملجأی و ملاذی و معتمدی اسئلک بشمس فلک
رحمانيّتک و نيّر سماء وحدانيّتک و مطلع فردانيّتک و هي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 208
هُو اللّه
إِلهی إِلهی ترانی الفائِض العين بالْعَبَرات و المُلْتَهِب الأَحْشاء
بالزَّفرات مُتَأَوِّهاً بال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 442
هُو اللّه
ای پروردگار گنه کارم و تو آمرزگار قاصرم و تو غافر در ظلمت عصيانم
و تو نور غفران پس ای خداوند مهربان خ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 79
ای پسر انسان
شبنمی از ژرف دريای رحمت خود بر عالميان مبذول داشتم و احدی را مقبل نيافتم* زيرا که کلّ از خمر باقی ل...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 537
هُو اللّه
ای پروردگار هر چند عاجز و نا توانم ولی تو قادر و توانا شرمنده ايم
درمانده ايم و عاجز مانده ايم تو معي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 885
مناجات حضرت عبدالبهآء برای حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا :
می‌دانیم که حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا، بهائیه خانم، از بدایت ز...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 388
هُو الابهی
إلهی اَنتَ مَرجَعی وَ مَلجئی وَ مَهرَبی وَ مَلاذی اِنّی أَتَشَفَّعُ
لَدَيکَ بِقُطْبِ سَماءِ اَحَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 420
هُو اللّه
ای پروردگار اين عالم ظلمانی را جهان انوار فرما و مظاهر
شيطانی را ابرار و اخيار کن ابر رحمت بلند فرما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 771
پیام رضوان ٢۰۱۶

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۶ میلادی (۱۷۳ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 495
هُو الله
اَللّهُمَّ يا هادِيَ الطّالبِين اِلی سَبيلِ الهُدی وَ مُنْقِذَ التّائهيْنَ
مِنْ بَيْداءِ الضَّلال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 701
پیام ١٧ ژوئیه ٢٠١٣

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

١٧ ژو...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 57
ای پسر رماد
براحت يومی قانع مشو و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل من...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 738
پیام ٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

۱۳ شهرالجمال ۱۷۰

٢۰ اردیبهشت ۱۳۹٢

پیروان امر حضرت یزدان در کشور مقدّس ایران ملاحظه ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 291
هُو الابهی
ای پروردگار اين ياران تواند و بندگان آستان تو
آشفتهء روی تو اند و آواره کوی تو سودائيان محبّتند و ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 466
اللّهُمَّ إِنّی أَتَضَرَّعُ يا مُغيثی وَ أَتَذَلَّلُ يا مجيری و أَتَوَجَّعُ
يا طَبيبی وَ أُناجيکَ بِلِسانی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 124
يَا ابْنَ الرُّوحِ
خَلَقْتُكَ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛ فَاصْعَدْ إِلى ما خُلِقْتَ لَهُ.
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 554
هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن
چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به ر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 341
هُو اللّه
پروردگارا آمرزگارا اين جمع پريشان تو اند و عاشقان جمال تو
در اين معبد جمع شده اند رضای تو طلبند الطا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های حضرت ولی امرالله 896
ای رَبّ عـزیـز، قُلوبِ مُحتَرِقۀ حَبیبانَت را به مُرورِ نَسائمِ امید و عِنایت شاد و مُهتَزّ فـرما و به انوارِ ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
کلمات مکنونه فارسی 88
ای پسر عيش
خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندر آئی و نيکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و مليح است...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 868
حضرت عبدالبهاء راجع به جنّ (درمنتخباتي ازمكاتيب ، جلد ٦ ، ص٤٥٣) ميفرمايند:

از جنّ سؤال نموده بودی که در کتب سم...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 97
ای پسر هوی
تا کی در هوای نفسانی طيران نمائی؟ پر عنايت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز کنی نه در فضای وهم شيطا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 269
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عبادک المنجذبون الی ملکوت تقديسک
مُرَتّلون لآيات توحيدک مبتلهون الی جبروت عظمت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 213
اللّه ابهی
ای متوجّه اِلی اللّه چشم از جميع ما سوی بر بند و به ملکوت ابهی
بر گشا آنچه خواهی از او خواه و آنچه طل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 780
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" هر مظلومی را ملجأو پناه باشيد و هر مغلوبی را دستگير و مجيرِ توانا . هر مريضی را طبي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
اذکار بهائی 760
- اللهُ رَبُّنا وَ رَبُّ العَرشِ العَظيم.

(ترجمه: خداوند پروردگار ما و پروردگار عرش عظيم است.)
-
   
تاریخی 814
ورقةالحمراء
مريم دختر عمۀ جمال مبارک که در اوايل امر بوسيلۀ آن حضرت به امر بديع اقبال نموده بود يکى از باوفاتر...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 169
يَا ابْنَ الْجَمالِ
وَرُوحِي وَعِنايَتِي ثُمَّ رَحْمَتِي وَجَمالِي، كُلُّ ما نَزَّلْتُ عَلَيْكَ مِنْ لِسا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 575
إِلهی إِلهی ايّد عبادک عَلی الأَخلاق الّتی قدّرتها لأَحبّائک
و علی السّلوک علی المسالک الّتی اخترتها لأَصفي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 851
سعادت در چيست ؟
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
"سعادت طعام ربّانی روح انسانی و شهد بهشتی ارواح بشری است که موهبت فن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 311
هُو اللّه
ای بهآء آسمانی ما ضعيفيم و تو توانا ما فقيريم و تو کنز غنا
تأييدی فرما جان و دل را سرور ابدی بخش و حيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 410
هُو الله
إلهی إلهی انّی ابتهل بلسانی و اتضرّع بجنانی ان تجعل لعبدک
هذا حظّاً موفوراً من الحقايق و المعانی رَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 115
يَا ابْنَ الرُّوحِ
خَلَقْتُكَ غَنِيّاً كَيْفَ تَفْتَقِرُ، وَصَنَعْتُكَ عَزِيزاً بِمَ تَسْتَذِلُّ، وَمِنْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 276
هُو اللّه
ای ياران حقيقی دست شکرانه به ساحت اقدس دلبر يگانه بلند
کنيد و آغاز اين راز و نياز نمائيد که ای پرورد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 631
الها كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه بيك كلمه‌ات وجود موجود گشت و توئی آن كريمی
كه اعمال بندگان بخششت را منع نن...ادامه
حضرت بهاالله
   
الواح حضرت بهاالله 15
لوح سيّد مهدی دهجی


الأقدس الأعظم الأمنع الأعلی

ان يا اسمی ان احمد اللّه بما جعلناک امطار الفضل لما زرعناه ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 183
هُو اللّه
إلهی إلهی تری المخلصين خائِضين فی بحار الاشتياق
منجذبين الی نيّر الآفاق و مشتعلين بنار المحبّة فی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 727
پیام ۲۰ دی ۱۳۸۸

۱۱ شهرالشّرف ۱۶۶

۱۰ ژانویه ۲۰۱۰

یاران و یاوران ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران مل...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 180
هُو اللّه
إلهی إلهی انّ عبدک هذا انجذب بنفحات الازهار السّاطعة
الطِّيْبِ من حَديقة الاسرار و اشتعل بنار محبّ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 517
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند يارا ن عبد البهاء را ياوری کن و گناهکاران را
بزرگواری نما بزم غفران بيارا و جام‌ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 913
پیام اکتبر ۲۰۱۷

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به ستایندگان شکوه و جلال خداوندگار در سراسر عالم

(هیئت بین‌المل...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 561
هُو اللّه
لک الحمد يا إِلهی بما خرقت ابصار القلوب حجبات النّور
و سبحات الظَّلام الدَّيْجُور المُشَتِّتَةَ ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات نسوان 593
هُو الابهی
ای پروردگار ای آمرزگار اين امه موقنه ات را با اولاد
و احفاد بر عهد و ميثاقت ثابت و مستقيم فرما و بر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 799
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند :
" اگر چنانچه از بعضی دوستان قصوری صادر گردد ديگران بايد بذيل ستر بپوشند و در اِکمال ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 558
هُو الابهی
ای پروردگار اين بيچارگان شيفتهء روی تواند و افتادهء کوی
تو و سرمست جام هوی تو و عاشقان خوی تو در هج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 915
خاطره ای از حضرت ورقه علیا
به قلم جناب یدالله تبریزی

پس از تعمیر و تزیین قصر بهجی، حضرت ولی امرالله روزی حض...ادامه
-
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 864
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن " حیات و ممات"


کتاب اول - حیات و ممات
هدف :
فهم اين مطلب كه زندگي ف...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 503
هُو اللّه
إِلهی إِلهی نَحن عبادک العجزاء قوّنا بقوّتک النّافذة فی حقايق
الاشياء و ايّدنا عَلی ما تحبّ و ترضی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 248
هوالله
ای خداوند بی انباز اين حقيقت مبتهله را مانند شمع روشن کن
تا در هر جمع به ذکر تو مشغول گردد نور هُدی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 92
ای ابنآء غرور
بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می آرائيد و بدين سبب افتخار ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 434
هُو اللّه
ای پروردگار من گنه کارم و تو آمرزگار مدهوش از خمر غفلتم
هوشی عنايت کن مشغول به اذکار جهان پر غمم گوش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 242
هُو الابهی
ای پروردگار و آمرزگار و کردگار از فضل عميم و کرم جليل آفاق وجود را
به انوار موهبت روشن فرمودی و به ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 357
هُو اللّه
اللّهمّ يا ربَّ الحقايق و المعانی انظر الی ذلک الجمع
الرّحمانيّ و الحزب الرّبّانّی بلحظات عين عناي...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 775
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"ای یاران الهی به کمال نشاط وانبساط عالم انسانی را خدمت نمایید وبه نوع بشر محبت نمای...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 634
الها معبودا كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه سلاطين عالم نزد اسمی از اسمايت خاضع و خاشع. ای كريم كرمت
عالم را احا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 397
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ نفوس خضعتْ أَعْناقُهُم لسلطنتک وَ خشعتْ أَصْواتهم
من عظمتک و انشرحت صدورهم بآيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 31
ای دوستان
بجمال فانی از جمال باقی مگذريد و بخاکدان ترابی دل مبنديد*
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 912
پیام بیت‌العدل اعظم مورّخ 8 اوت 2017 به مناسبت صعود جناب دکتر محمّد افنان

«از استماع خبر صعود یار محبوب، جناب م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
الواح حضرت بهاالله 8
لوح دنيا


بسمی النّاطق فی ملکوت البيان

حمد و ثنا سلطان مبين را لائق و سزاست که سجن متين را بحضور حضرت علی قب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 499
هُو الابهی
ای خداوند مهربان اين نفوس بندگان آستانند و پاسبانهای
راستان شب و روز به نار محبّتت مشتعلند و به نف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 286
هُو اللّه
ای يزدان بی انباز نياز آريم و نماز که اين بندگان را به راز
خويش دمساز نما و از آواز هاتف ملأ اعلی مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 916
شخصی از بیت‌العدل اعظم سؤال کرد که آیا خالکوبی (tattoo) کردن در امر بهائی مجاز است؟

در جواب او مکتوبی از سوی دار...ادامه
بيت العدل اعظم
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 692
پیام ۲۹ اوت ۲۰۱۰

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

(از: مرکز جهانی بهائی)

۲۹ اوت...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 184
إلهی إلهی هؤُلاء عباد توجّهوا الی ملکوت رحمانيّتک و تشبّثوا
بذيل فردانيّتک و انقطعوا عن دونک و تَبَرَّؤُا عن ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 838
بیانی زیبا از حضرت عبدالبهاء در بارهء مُد لباس خانمها
سوم اکتبر 1912 است خبرنگارروزنامه سانفرانسیسکو ازحضرت ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 77
ای غافلان
گمان مبريد که اسرار قلوب مستور است بلکه بيقين بدانيد که بخطّ جلی مسطور گشته و در پيشگاه حضور مشهود*
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 873
پیام ٢٨ مهر ١٣٩۵

۵ شهرالعلم ١٧٣
٢٨ مهر ١٣٩۵

احبّای صبور و ممتحن مهد امر الله ملاحظه فرمایند

در ایّامی که...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 297
هُو اللّه
ای پاک پروردگار مهربان ستايش ترا لايق و سزا که از ماء مهين
خلق نمودی و در اعلی غرف علّيّين مقرّ و مست...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 488
هُو الابهی
رَبِّ و رجائی انّ هؤلاءِ أَرِقّائُک و امائک قد توجّهوا الی ملکوت
رحمانيّتک و ابتهلوا الی جبروت فر...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 345
هُو اللّه
ای خداوند آن نفوس پاک را تابناک کن و از حضيض خاک به اعلی
درجه افلاک رسان دلها را حدائق معانی کن و جان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 904
طلبِ شفاء

بِسمِه المُهیمِن الاسماء
اِلهِي اِلهِي اَسْألُكَ بِبَحْرِ شِفائِكَ وَاِشْراقاتِ اَنْوارِ نَيِّ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 525
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی انّی اتوسّل الی ملکوت غيبک الأَبهی و جبروت
عظمتک الظّاهرة فی علانيّة الأَشياءِ أَنْ ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 479
هُو اللّه
ای محبوب دلها ياران ثابت را بنواز و آئينهء قلوب را از ما سِوی
ممتاز فرما تا آهنگ و آواز اهل راز به مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 145
يَا ابْنَ الوُجُودِ
اذْكُرْنِي فِي أَرْضِي لأَِذْكُرَكَ فِي سَمائِي؛ لِتَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ وَتَقَرَّ بِ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات اطفال 668
هُو اللّه
خداوندا مهربانا کودکانيم بينوا و طفلانيم در نهايت فقر و فنا
ولی سبزه جويبار توئيم و نهالهای پر شکوف...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 842
حرف حقّ
ملارضا از احبّای نجف آباد بود. در یکی از دفعاتی که دشمنان به اذیّت و آزار احبّاء پرداختند ملارضا را هم ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 261
هُو اللّه
ای بی نياز ياران را محرم راز نما و آئينهء غمّاز کن تا در جهان
نغمه و آوازی اندازند و آهنگ و شهنازی بن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 335
هُو القيّوم
پاک يزدانا جمعيم پريشان تو بيگانه ايم خويشان تو افسرده ايم
شعله ئی بر افروز پژمرده ايم دلها را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 383
هُو الابهی
ای قويّ قدير کلّ در قبضه قدرت اسيريم تو مجير تو دستگير
عنايتی کن و موهبتی فرما ابواب فضل بگشا و نظر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 12
لوح مقصود


هُوَاللّه تَعالی شأنه العَظَمَة وَ الإقتِدار

حمد مقدّس از ذکر و بيان حضرت معبود و مالک غيب و شهو...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 435
هُو اللّه
ای متوجّه الی اللّه ديده به ملکوت غيب جبروت باز کن و به اين
مناجات آغاز نياز کن که : ای مهربان تو ستر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 911
پیام خطاب به احبّای مجتمع در باتامبانگ-کامبوج

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در باتا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 832
مثنوى حضرت بهاالله با توضيح انگليسى ...

ساقی از غيب بقا برقع بر افكن از عذار
تا بنوشم خمر باقی از جمال كردگار "
...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 225
ای پرودگار آرزوی اين بندهء درگاه آنست که ياران باختر
را بينم دست در آغوش دوستان خاور نموده اند و افراد انسانی
...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت عبدالبهاء 764
"هوالله
ای عبادِ حق و اماءِ رحمن،

عشق ز اوّل سرکش و خونی بُوَد
تا گریزد آنکه بیرونی بُوَد

از لوازم حبّ صادق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 584
هُو اللّه
ای پروردگار عاشقان را از بلا ساغر لبريز در کام ريز و مشتاقان
را در راه محبّتت زهر شهد کن و نوش نيش نم...ادامه
حضرت عبدالبهاء