vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
Vargha.ir
بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
  vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
صفحه اصلی
مطالب جدید
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ
مناجات نسوان
مناجات های فارسی حضرت بهاالله
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها
مناجات های حضرت ولی امرالله
مناجات های عربی حضرت عبدالبها
مناجات اطفال
نماز وسطی
نماز کبیر
نماز صغیر
وضو
کلمات مکنونه فارسی
کلمات مکنونه عربی
پیامها: خطاب به بهائیان ایران
پیامها: خطاب به بهائیان جهان
الواح حضرت بهاالله
الواح حضرت عبدالبهاء
ادعیه
اذکار بهائی
بیانات مبارکه
تاریخی
تعالیم دوازده گانه
حدود و احکام
 
 
   vargha.ir بهائی یعنی جامع جمیع کمالات انسانی
اذکار بهائی 761
- يا اللهُ المُسْتَغاث.

(ترجمه: ای خداوند فريادرس.)
-
   
تاریخی 835
ید غیبی
ساختمان مقام اعلی یکی از مهمّترین اقداماتی بود که حضرت عبدالبهاء به عهده گرفته بودند امّا مشکلات زیاد...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 258
هُو اللّه
اللّهمّ يا إِلهی و محبوبی هؤلاءِ عبادک الّذين سمعوا ندائک و لَبُّوا
لخطابک و اجابوا دعائک و آمنو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 739
پیام ٥ شهریور ١٣٩٢

٨ شهرالاسماء ١٧٠

٥ شهریور ١٣٩٢

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در مهد امر الله ملا...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 444
هو الله
رَبِّ يسّر الأمور و اشرح الصّدور و اسمح بالفضل الموفور و ادخلنا
فی جنّة السّرور و الحبور برحمتک يا ع...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 577
هُو اللّه
ای رحمان ای رحيم دلی چون مرآت لطيف صافی عطا کن
تا به انوار محبّتت روشن و منير گردد و به الهامات روحان...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 873
پیام ٢٨ مهر ١٣٩۵

۵ شهرالعلم ١٧٣
٢٨ مهر ١٣٩۵

احبّای صبور و ممتحن مهد امر الله ملاحظه فرمایند

در ایّامی که...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 526
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و مُجِيْری و مُغِيْثی و مَأْمَنِی و ملاذی اِنّ هؤُلاءِ عباد
قد سمعوا النّداء و لَبُّو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 422
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی هذا عبدک الّذی انشرح صدره بنفحات قدسک
و انجذب فؤاده بالآيات المتتابعة النّازلة من مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 173
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
اكتُبْ كُلَّ ما أَلْقَيْنَاكَ مِنْ مِدادِ النُّورِ عَلَى لَوْحِ الرُّوحِ. وَإِنْ لَنْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
بیانات مبارکه 776
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
" امتحانات بجهت آزمایش قابلیت روح انسان پیش می آیند. خداوند از قبل بر صلاحیت و مقام ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 828
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :
ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 731
پیام ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

۱۷ شهرالجمال ۱۶۸

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

پیروان جان‌فشان جمال قدم در کشور مقدّس ایران م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه عربی 137
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
لا تَحْزَنْ إِلاّ فِي بُعْدِكَ عَنَّا، وَلا تَفْرَحْ إِلاّ فِي قُرْبِكَ بِنا وَالرُّج...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 912
پیام بیت‌العدل اعظم مورّخ 8 اوت 2017 به مناسبت صعود جناب دکتر محمّد افنان

«از استماع خبر صعود یار محبوب، جناب م...ادامه
بيت العدل اعظم
   
تاریخی 805
حضرت عبدالبهاء
وقتی حضرت عبدالبهاء در پاریس تشریف داشتند یک روز که عدّه ای از احبّا در حضور بودند یک خانم آمری...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 295
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤُلاءِ عباد ترکوا کلّ ذيل و تعلّقوا بذيل رداء کبريائک
وَ وَلُّوا وجوههم عن کلّ شطر و تو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 683
هُو اللّه
اللّهُمّ يا إِلهی و رَبِّی و مُنائی و نوری و بهائی و ملجئی و رجائی قد
تَحَيَّرْتُ فی ذکرک و ثنائک و ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 644
الها معبودا ملكا ملك الملوكا
از تو ميطلبم تأييد فرمائی و توفيق عطا كنی تا به آنچه سزاوار ايّام توست
عمل نمايم...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 253
هُو اللّه
رَبِّ ايّد هؤلاءِ علی اعلاء کلمتک بين الوَری و نشر نفحات
رياض قدسک فی کلّ الانحاء و اعلاء ذکرک عل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 260
هُو الابهی
إِلهی و محبوبی انّی اتقرّب اليک بنفحات قدسک الّتی عطّرت
الآفاق و اتوسّل اليک بحقايق المنجذبة ال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 475
هُو اللّه
خداوندا رحيما کريما عبادت را به سرچشمه حيات ابدی
برسان و از عذب فرات سرشار کن بندگانت را در خلد برين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 699
پیام ۱ مه ۲۰۱۳

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)
۱ مه ۲۰۱۳

پ...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 289
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند اين ياران مستمند را در عهد الست
ثابت قدم دار و از باده عنايت سر مست فرما و به نفحات...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 794
محفل اُنس
شمع های روشن و بارقۀ صبح
حضرت عبدالبهاء مبیّن عظیم الشأن آئین مقدّس بهائی آیندۀ مردم کرۀ زمین بطور ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 308
هُو اللّه
خدايا ترا شکر باد که اين بيگانه را آشنای خويش نمودی و اين
بيچاره را به پناه خود راه دادی تشنه جان سوخ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
الواح حضرت بهاالله 854
لوح قد احترق المخلصون (الاحتراق)

قد احترق المخلصونبِسمِ اللّهِ الأقدَم الأعظمقد احترق المخلصون م...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه فارسی 75
زينهار ای پسر خاک
با اشرار الفت مگير و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار حسبان تبديل نمايد*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 343
هُو اللّه
ای خداوند اين جمع مستمند را خردمند نما و اين ديوانه ها را هوشمند
کن اين گرگان را آهوان برّ وحدت نما و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 131
يَا ابْنَ الوُجُودِ
لا تَنْسِبْ إِلى نَفْسٍ ما لا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ، وَلا تَقُلْ ما لا تَفْعَل. هذا أَمْر...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 479
هُو اللّه
ای محبوب دلها ياران ثابت را بنواز و آئينهء قلوب را از ما سِوی
ممتاز فرما تا آهنگ و آواز اهل راز به مل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 560
هُو اللّه
إِلهی و مَوْئِلی عند لَهْفی و ملجأی و مَهْرَبی عندَ اضْطِرابی و ملاذی
و مَعاذِی عند اضطراری و انيسی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 61
ای دوستان من
در سبيل رضای دوست مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود* يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 872
پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مج...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 416
هُو اللّه
ای پروردگار عفوّی و غفوری و آمرزگاری خطا ننگری
عطا پروری گناه بپوشی پناه ببخشی و در جوار رحمت کبری م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 859
حضرت ولی امر الله می فرمایند :
نام بهاء الله اسم اعظم است
و عبارت یا بهاءالابهی در مقام استغاثه
و الله ابهی در ...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 362
هُو اللّه
رَبِّ و رجائی و غاية آمالی تری عبادک المخلصين قاموا
علی خدمتک بين العالمين و بذلوا ارواحهم حبّاً بج...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 810
حضرت ولی امرالله میفرمایند:
"زندگي عبارت از مبارزه‌اي است مستمرّ نه‌تنها عليه قوايي كه ما را احاطه كرده‌اند...ادامه
حضرت ولی امرالله
   
مناجات اطفال 615
هُو اللّه
ای ايزد دادگر ای خدای مهر پرور ما نهالان بوستان
توئيم به دست مرحمتت کِشته و به جبهه ما خط محبّتت نوش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 335
هُو القيّوم
پاک يزدانا جمعيم پريشان تو بيگانه ايم خويشان تو افسرده ايم
شعله ئی بر افروز پژمرده ايم دلها را به ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 236
هُو اللّه
إلهی إلهی هذا طيرٌ کليل الجناح بطيْءُ الطّيران ايّدهُ بشديد القوی
حتّی يطيرَ الی اوجِ الفلاح و الن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 591
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند به حکمت کبرايت اقتران در بين اقران
مقدّر فرمودی تا سلاله انسان در عالم امکان تسلس...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 825
حضرت باب که نام مبارکشان سید علی محمد میباشد در شب 23 مى 1844 اظهار امر فرمودند. هنگام ظهور 25 سال از عمر مباركشان م...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 650
بگو ای آقای من و مولای من و اله من و پديد آورنده من،
سؤال ميكنم از دريای بخشش تو كه اين نهال نورسته در بوستان مح...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 627
بنام خداوند بيمانند
ای بندگان سزاوار آنكه دراين بهار جانفزا از باران نيسان
يزدانی تازه و خرم شويد. خورشيد ب...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 500
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا مَنْ بذکره أَشْرَقتِ الأنوار و ظهرت الآثار و سُيِّرَتِ الجبالُ
و زُلْزِلتِ الأَرضُ و ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 196
هُو اللّه
ای دلبر يکتای من آواره صحرايم و سر گشته باديه پيما در رهت
افتان و خيزان و سرمست پيمانه پيمان افتاده ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 266
هُو الأَبهی
إِلهی إِلهی انت الّذی احاطت قدرتک و ظهرت سلطنتک
و عَمَّت رحمتک و اشرقت انوار موهبتک من افق الميثا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 397
هُو الابهی
إلهی إلهی هؤلاءِ نفوس خضعتْ أَعْناقُهُم لسلطنتک وَ خشعتْ أَصْواتهم
من عظمتک و انشرحت صدورهم بآيا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 257
هُو اللّه
اللّهمّ يا إِلهی و محبوبی هؤلاءِ عبادک الّذين سمعوا ندائک و لَبُّوا
لخطابک و اجابوا دعائک و آمنو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 315
هُو الابهی
ای پروردگار ستايش و نيايش ترا لايق و سزاوار که
اين مرده افسرده را جان بخشيدی و اين گمگشتهء سر گشته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت بهاالله 643
الها كريما يكتا خداوندا
جودت وجود را هستی بخشيد و موجود نمود . اين مظلومان را در ظلّ
سدره عدلت مأوی ده و فقيران...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 151
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
الْمُحِبُّ الصَّادِقُ يَرْجُو الْبَلاءَ كَرَجاءِ الْعاصِي إِلَى الْمَغْفِرَةِ وَالم...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 142
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
ارْكُضْ فِي بَرِّ الْعَماءِ ثُمَّ أَسْرِعْ فِي مَيْدانِ السَّمآءِ. لَنْ تَجِدَ الرَّا...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 518
هو الابهی
خدايا اين طير حديقه عرفان را بال و پری عطا فرما و اين
پروانهء شمع محبّتت را قرب و منزلتی احسان کن اين...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 217
هُو الابهی
ای خداوند تو شاهد و آگاهی که در دل و جان جز آرزوی رضای تو مرادی
ندارم و جز در بزم ميثاق راهی و کامی ن...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 263
هُو اللّه
إِلهی إِلهی هؤلاءِ عباد قرّت اعينهم بمشاهدة الجمال و الْتَذَّتْ آذانهم
باستماع النّداء من ملکوت ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 227
هُوالله
ای پروردگار ياران را کامکار کن و به عبوديّتت همدم و
دمساز فرما قلوب را نورانی فرما و وجوه را رحمانی ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 849
جناب سمندری داستان زیر را در محفلی بیان فرمودند
جناب حاجی میرزا حیدرعلی معلّم روحانی بنده بودند. روزی در حیفا ...ادامه
-
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 878
پیام رضوان ٢۰۱۷

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان
رضوان ۲۰۱۷ میلادی (۱۷۴ بدیع)
(هیئت بی...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 812
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

" حضرت بهاءالله اعلان فرمودند که چون جهل ونادانی و فقدان تربیت و دانائی علت انفعال...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
تاریخی 811
جان بوش خاطره‌ای را از زمان حضور حضرت عبدالبهاء در نیویورک بیان میکند که شنیدنی است. او می‌گوید:
"حضرت عبدالب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 330
هُو اللّه
ای پروردگار اين آوارگان را بسايه خويش در آوردی و سر و سامان
دادی نيستی را هستی دادی و نابود را وجود ب...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 547
هُو اللّه
ای پروردگار ابرار را بزرگوار کن و فيض ابدی آشکار کن
اسرار پديدار نما و انوار انتشار ده هر دلی را همد...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 696
پیام رضوان ۲۰۱۲

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

رضوان ۲۰۱...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 369
هُو اللّه
اللّهمّ يا جاذب القلوب بمغناطيس المحبّة الفائضة علی الوجود و مُحْيی
العظم الرَّميمِ بروح مُنْعِشَ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 108
يَا ابْنَ الوُجودِ
رِضْوانُكَ حُبِّي وَجَنَّتُكَ وَصْلي فَادْخُلْ فِيها وَلا تَصْبِرْ. هذَا ما قُدِّرَ لَك...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 708
٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

۴ شهرالقول ١٦٠

٢۶ نوامبر ٢٠٠٣

یاران و یاوران حضرت رحمن در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 561
هُو اللّه
لک الحمد يا إِلهی بما خرقت ابصار القلوب حجبات النّور
و سبحات الظَّلام الدَّيْجُور المُشَتِّتَةَ ل...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 538
هُو اللّه
إِلهی إِلهی انّی ابتهل الی ملکوت رحمتک و اتذلّل الی جبروت
سلطنتک و ادعوک بقلب خاضع و خاشع الی مرکز ا...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 555
إِلهی إِلهی هؤُلاءِ عِبادٌ انْجَذَبُوا بِنَفحاتِ قُدسِکَ وَ اشْتَعَلُوا
بِنارِ مَحَبَّتِکَ وَ أَخْلَصُوا و...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ﻛﺘﺐ روﺣﻲ 863
ﻛﺘﺎب اول ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت روح اﻧﺴﺎن "دﻋﺎ وﻣﻨﺎﺟﺎت"


دعا ومناجات

هدف :
درك و فهم اهميت دعا و مناجات...ادامه
-
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 272
هُو الابهی
إِلهی انت الّذی سبقت رحمتک و سَبَغَتْ نعمتک و تَمَّتْ
حجّتک و کَمُلَ برهانک و ظهر سلطانک و برز اقت...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات اطفال 609
هُو اللّه
ای خداوند بيمانند کودکی بينوا را پناه باش و بيچارهء پر گناه
را آمرزنده و مهربان ای پروردگار هر چند ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 321
هُو الابهی
خداوندا پاک و مقدّسی و بی نياز و منزّهی اين بنده بيچاره را
در پناه حضرت احديّتت ملجأ و پناه بخش و د...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 718
پیام ۲۳ بهمن ۱۳۸۷

۳ شهرالملک ۱۶۵

۹ فوریه ۲۰۰۹

پیروان ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرما...ادامه
بيت العدل اعظم
   
کلمات مکنونه فارسی 21
ای پسر انصاف
کدام عاشق جز در وطن معشوق محلّ گيرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جويد؟ عاشق صادق را حيات در وصال اس...ادامه
حضرت بهاالله
   
پیامها: خطاب به بهائیان ایران 711
پیام ۱۸ شهریور ۱۳۸٦

۲ شهرالعزّة ۱۶۴

۹ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران...ادامه
بيت العدل اعظم
   
بیانات مبارکه 857
هوالله
جمیع بشر همیشه مورد دو احساس هستند. یکی احساس سرور دیگری احساس حزن. وقت سرور روح انسان در پر واز است. جمی...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 383
هُو الابهی
ای قويّ قدير کلّ در قبضه قدرت اسيريم تو مجير تو دستگير
عنايتی کن و موهبتی فرما ابواب فضل بگشا و نظر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های عربی حضرت عبدالبها 245
هُو اللّه
اللّهُمَّ يا إلهی انّی أَضَعُ جَبينی علی عَتَبةِ قدسکَ و فِناءِ بابِ احدِيَّتکَ و
أَدْعُوْکَ بق...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
بیانات مبارکه 858
حضرت بهاءالله می فرمایند:
فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمیع زخارف و کبر و غرور، کلّ از تراب م...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 240
هو اللّه
ای پروردگار مهربان شکر ترا که مرا از مختارين نمودی نه مدعوين
راه ملکوت بنمودی و بر مشاهده انوار لاهو...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 454
هُو اللّه
ای خداوند بيهمتا اين نفوس پر شوق و وله را به رحمت بی پايان موفّق
فرما تا مواهب عالم انسانی گردند و مظ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
ادعیه 768
دعای قبل از خواب:

اَنتَ الذّاکِرُ و اَنتَ المَذکورُ
یا اِلهی و سَیِّّدی و مَقصودی اَرادَ عَبدُکَ اَن یَنامَ ...ادامه
-
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 249
هُو اللّه
پروردگارا يزدانا مهربانا اين بنده تو از اقصی بلاد شرق
به غرب شتافت که شايد از نفحات عناياتت مشامه...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
پیامها: خطاب به بهائیان جهان 706
پیام ۱ اوت ۲۰۱۴

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان (از: مرکز جهانی بهائی)

۱ اوت ۲۰...ادامه
بيت العدل اعظم
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 205
ای يگانه مولايم و ای مهربان دانايم اين دوستان حقيقی را از ابريق
رحيق مختوم بنوشان و اين ياران معنوی را از آثار ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 679

پروردگارا کردگارا ای يزدان من و خداوند مهربان من
اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان راستان خاور زمين
شيفته ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه عربی 171
يَا أَبْناءَ الرُّوحِ
أَنْتُمْ خَزائِني، لأَِنَّ فِيكُم كَنَزْتُ لآلِئَ أَسْرارِي وَجَوَاهِرَ عِلْمِي، فَ...ادامه
حضرت بهاالله
   
تاریخی 844
خاطره‌ای از رشت / جناب طرازالله سمندری
(توضیح: جناب شیخ کاظم سمندر در شهر رشت حجرۀ تجارت دایر کرده بودند که جنا...ادامه
-
   
ادعیه 906
دعای خروج از بیت

هُوَالمُهيمِنُ القَيّومُ
اَصبَحتُ يا اِلهی بِفَضلِكَ و اَخرُجُ مِنَ‌البيتِ مُتَوَكَلاً ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 209
هُو الله
ای پروردگار اين گنه کار را بيدار کن هوشيار نما و از
هستی خويش بيزار کن نورانيّت آسمانی بخش نَفَس رحما...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 177
هُو اللّه
ای خداوند مهربان ما اسير دام هوائيم و حقير در دست اوهام
عجز صرفيم و فقر بحت ناتوانيم و نادان پريشاني...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 55
(در سطر اوّل لوح مذکور و مسطورست و در سرادق حفظ اللّه مستور)
ای بنده من
ملک بی زوال را بانزالی از دست منه و شاهن...ادامه
حضرت بهاالله
   
کلمات مکنونه عربی 153
يَا ابْنَ الإِنْسانِ
بَلاَئِي عِنايَتي، ظاهِرُهُ نارٌ وَنِقْمَةٌ وَباطِنُهُ نُورٌ وَرَحْمَةٌ. فاسْتَبِقْ ...ادامه
حضرت بهاالله
   
مناجات نسوان 593
هُو الابهی
ای پروردگار ای آمرزگار اين امه موقنه ات را با اولاد
و احفاد بر عهد و ميثاقت ثابت و مستقيم فرما و بر ...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 583
هُو اللّه
ای خدا تو شاهدی و گواهی که در دل و جان آرزوئی ندارم جز آنکه
به رضايت موفّق گردم و به عبوديّتت مؤيّد ش...ادامه
حضرت عبدالبهاء
   
کلمات مکنونه فارسی 60
ای بنده من
دل را از غلّ پاک کن و بی حسد ببساط قدس احد بخرام*
حضرت بهاالله
   
مناجات های فارسی حضرت عبدالبها 675
بنام يزدان مهربان
پاک يزدانا خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودی و شور انگيز
و دانش خيز و گوهر ريز از خاورش همو...ادامه
حضرت عبدالبهاء